Počet obyvatel Karlovarského kraje se opět snížil

Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v roce 2019 opět mírně snížil, a to důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva.

Na konci roku 2019 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 294 664 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Karlovarského kraje k 31. 12. 2019 celkem 294 664 obyvatel, z toho 149 070, tj. 50,6 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel ČR.

Počet obyvatel kraje v roce 2019 doznal od začátku roku úbytek o 232 osob, a to vlivem záporného přirozeného přírůstku (-578), tj. převahou zemřelých nad narozenými. Naopak migrační přírůstek činil 346 osob.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku, tj. k 1. 1. 2019, se počty obyvatel ve dvou okresech Karlovarského kraje snížily. Nejvýrazněji došlo ke snížení počtu obyvatel v okrese Karlovy Vary (o 196). K nárůstu počtu obyvatel došlo pouze v okrese Cheb, kde přibylo 94 obyvatel.

Od 1. ledna do 31. prosince roku 2019 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 2 827 dětí, což je o 72 dětí více než ve stejném období minulého roku. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 47,1 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 17,7 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Ze všech živě narozených dětí v kraji se jich 1 684, tj. 59,6 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (63,5 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (62,3 % všech živě narozených dětí), naopak nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství udává okres Karlovy Vary (57,3 %).

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 112 362 osob, což bylo o 558 méně než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 86 občanů méně než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 3 405. V kraji zemřelo 1 762 mužů a 1 643 žen. Mezi zemřelými jich bylo v našem kraji nejvíce ve věku 70 až 79 let (29,8 % všech zemřelých v kraji). Kojenecká úmrtnost tzn. zemřelí do 1 roku na 1 000 narozených činila v kraji 3,2 ‰.

V roce 2019 uzavřeli obyvatelé Karlovarského kraje 1 593 sňatků, nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (36,9 % všech sňatků v kraji). Ve stejném období bylo rozvedeno celkem 694 manželských párů. Společný návrh na rozvod podalo 344 manželů, tj. 49,6 % ze všech rozvodů. V polovině těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí.

V roce 2019 se na území České republiky přistěhovalo 65 571 osob a 21 301 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 3 572 obyvatel, z toho bylo 51,7 % mužů. Z celkového počtu přistěhovalých se 57,3 % přistěhovalo z jiných regionů ČR a zbývajících 42,7 % z ciziny. Nejčastěji se k nám stěhují občané z Ukrajiny (31,8 %). Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 3 226 obyvatel. Do jiných krajů se odstěhovalo 81,9 % všech vystěhovaných a do ciziny 18,1 %.

Zdroj: Český statistický úřad


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.