Městská policie Sokolov s vyhlášením nouzového stavu přeorganizovala svou pracovní náplň

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu musela i Městská policie Sokolov okamžitě a pružně reagovat na nově přijatá opatření týkající se současné situace ohledně viru COVID-19.

Museli jsme určit priority, kterými se budeme přednostně v této době věnovat, a to vše koordinovaně ve spolupráci zejména se složkami IZS, Krizovým štábem města Sokolov a vedením města a navíc tak, aby byly i nadále plněny úkoly dle zák. č. 553/1991 Sb o Obecní policii, kde je mimo jiné stanoveno, že Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento, nebo zvláštní zákon. Dále Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveným tímto zákonem, nebo zvláštním právním předpisem s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

Od chvíle, kdy byla přijata uvedená opatření započali strážníci s kontrolou jejich dodržování. Jedná se zejména o pohyb osob na veřejnosti a to, zda mají zakrytá ústa a nos předepsaným způsobem, dále také jestli se nezdržují ve skupinkách a zda dodržují veškerá hygienická opatření nutná k zamezení šíření viru.

V mojí gesci je Oddělení prevence kriminality, kdy se za běžného stavu věnujeme spoustě projektům jako např. Bezpečné město, Bezpečný podnik, Bezpečná vycházka, Bezpečná škola – stop násilí na školách, Senioři ( Senior expres, Sebeobrana pro seniory, Pomoc v tísni – tísňová tlačítka ), Notes strážníka Pavla, Soutěžíme se strážníkem Pavlem, Studentské zastupitelstvo, Opatření v obchodních domech a v neposlední řadě projekt Asistent prevence kriminality, kdy se jedná celkem o 12 asistentů.

Vzhledem ke stavu, který nastal bylo nutné přeorganizovat pracovní náplň na Oddělení prevence kriminality. Děti jsou doma a nechodí k nám denně na přednášky. Stejně tak nechodíme ani my do škol atd. Nyní se tedy například věnujeme roznosu a vylepování informačních plakátů, informujeme lidi jak se mají chovat a jak postupovat v současné situaci, na koho se obrátit, nebo také, že si mohou osamocení senioři objednat nákup potravin, léků a dokonce i dovoz obědů.

 

Smutné je, že nám často tyto letáky nedisciplinovaní spoluobčané strhávají, nebo poškozují, což v této době absolutně nechápu.

Společně se strážníky působíme preventivně v ulicích města, kde se věnujeme různým činnostem, které se každým dnem upravují v souvislosti s vývojem situace.

Městská policie Sokolov se mimo jiné zhostila úkolu zajistit výdej ochranných prostředků zdravotníkům ze Sokolovska, a to poskytnutím prostor – výdejního místa a zároveň se podílíme na dohledu při distribuci ochranných zdravotních pomůcek.

Po dohodě s vedením Karlovarského kraje jsme na MP Sokolov zřídili sběrné místo pro dodání šitých roušek, které budou následně předávány potřebným a nejvíce ohroženým skupinám osob. V rámci výkonu služby se prioritně zaměřujeme zejména na seniory, kteří jsou tou nejzranitelnější skupinou obyvatel. Naše služba seniorům – Senior expres je k dispozici od pondělí do pátku vždy od 7 do 15 hodin. Kolegyně ze Senior expresu rozváží tyto seniory k lékaři, na nákupy nebo jim nákupy a léky doručí až do domu. Co se týče seniorů, tak v těchto dnech také například provádíme kontrolu funkčnosti tísňových tlačítek osamocených seniorů. Toto funguje tak, že senior v případě nouze stiskne tísňové tlačítko, které má stále na ruce a na základě tohoto je operátorem MP na místo okamžitě vyslána hlídka MP Sokolov vybavená zdravotnickou brašnou a defibrilátorem. Podle situace je na místo i přivolána záchranná služba. Velkou výhodou je minimalizace časové prodlevy, neboť strážníci vyjíždí na místo rovnou i s klíčem od bytu člověka, který si pomoc přivolal a který by dveře od bytu sám nebyl schopný otevřít.

Součástí MP Sokolov jsou také Asistenti prevence kriminality, kteří působí preventivně v ulicích města, zejména v sociálně vyloučených lokalitách, kde dohlíží na veřejný pořádek a dodržování vyhlášek města a úzce spolupracují se strážníky. Dále docházejí do problémových rodin a často jsou nápomocni při řešení problémů ve školách. V současné situaci samozřejmě také dohlíží na to, zda mají lidé zakrytá ústa a nos. Důležitou součástí jejich náplně práce je dohled a koordinace pohybu osob na Úřadu práce, kde se zejména v těchto dnech setkávají s nervozitou panující mezi klienty.

Situace se stále dynamicky vyvíjí a doba kterou nyní prožíváme je složitá pro všechny. Zároveň si myslím, že je to velká zkouška, a to zejména složek v první linii. Tento stav zde předtím nikdo z nás nezažil a proto je velmi důležité se nyní semknout a dodržovat nutná opatření, která jsou nezbytná. Já věřím, že situaci společně zvládneme.

Všem děkuji za trpělivost a respektování současných nařízení a zároveň přeji pevné zdraví.

 

Zástupce velitele MP Sokolov, Bc. Petr Krágl, MBA, 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.