Nařízení hejtmana Karlovarského kraje pro veřejnou dopravu

Seznamte s nařízením hejtmana Karlovarského kraje v souvislosti se šířením nákazy koronavirem týkajícího se opatření ve veřejné dopravě č.j.: KK/71/HK/20, které je účinné od půlnoci na 17. 3. 2020. Nařízení se týká všech dopravců ve veřejné linkové a železniční dopravě, kteří poskytují výkony na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené s Karlovarským krajem.

V souladu s ustanovením § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

NAŘIZUJE

komu:

  • Autobusy Karlovy Vary, a.s.
  • BUS LIGNETA a.s.
  • Cvinger bus s.r.o.
  • Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
  • PECHOČIAKOVÁ – ZEPRA, s.r.o.
  • VV autobusy s.r.o.
  • České dráhy, a.s.
  • GW Train Regio a.s.

v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12.03.2020 za použití zmocnění ad. § 21 odst. 5 zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o hospodářských opatřeních“),

Regulační opatření v dopravě, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy:

Veřejná linková doprava:

Zakazuje se nástup předními dveřmi.

Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi.

Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené jízdní doklady nebudou cestující ve vozidle označovat.

Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících.

Veřejná drážní osobní doprava:

Nařizuje se provést opatření k minimalizaci styku cestujících s personálem dopravce. Cestující nebudou odbaveni personálem dopravce ve vozidle.

Změna způsobu řízení a organizace dopravy se týká všech dopravců, kteří poskytují výkony na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené s Karlovarským krajem.

Regulační opatření se vyhlašují od 17.03.2020 00:00 hod. do 24.03.2020 06:00 hod.

Odůvodnění:

Důvodem k vyhlášení tohoto nařízení hejtmana je ohrožení zdraví obyvatelstva v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky.

Poučení:

Při úhradě nákladů spojených s použitím regulačního opatření, včetně zvýšených nákladů, které by právnické nebo podnikající fyzické osobě jinak nevznikly, se postupuje podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona o hospodářských opatřeních.

Za každý jednotlivý případ nesplnění regulačních opatření lze dle § 25a zákona o hospodářských opatřeních uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 5.000.000 Kč.

Za nesplnění regulačních opatření vyhlášených ve správním obvodu Karlovarského kraje může být uložena pokuta:

a) podle § 25a odst. 2 zákona o hospodářských opatřeních právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě až do výše 5 000 000,–Kč,

b) podle § 25 odst. 2 zákona o hospodářských opatřeních fyzické osobě až do výše 20.000, –Kč.

Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může být uložena pokuta až do výše dvojnásobku částky.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 17.03.2020 v 00:00 hod.

Mgr. Petr Kubis v. r.

Hejtman Karlovarského kraje 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.