Nezaměstnanost v Karlovarském kraji a aktuální nabídka pracovních míst

Na konci února 2020 bylo v Karlovarském kraji na úřadech práce evidováno celkem 6 246 uchazečů o zaměstnání, z toho 5 686 dosažitelných.

Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 2,99 %. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Na 1 volné pracovní místo připadalo v našem kraji 0,99 uchazeče o zaměstnání.

V Karlovarském kraji bylo k 29. 2. 2020 evidováno na úřadech práce celkem 6 246 uchazečů o zaměstnání, z toho 5 686, tj. 91,0 % dosažitelných. Mezi uchazeči bylo 3 037 žen. Absolventů a mladistvých bylo mezi uchazeči o zaměstnání celkem 259, tj. 4,1 % všech uchazečů. Zaměstnání hledalo 675 osob se zdravotním postižením.

Podle vzdělanostní struktury byla mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 29. 2. 2020 polovina osob se základním vzděláním a bez vzdělání (3 121).

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci února roku 2020 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 14,0 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,6 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 42,7 let).

Přibližně 70 % všech uchazečů o zaměstnání v našem kraji bylo evidováno na úřadech práce maximálně 6 měsíců, přitom téměř polovina z nich sehnala zaměstnání do tří měsíců.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 170 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 49,1 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (872, tj. 40,2 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti k  29. 2. 2020 v našem kraji činila 8 655 Kč.

Karlovarský kraj dosáhl k 29. 2. 2020 šestého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice.

Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 2,99 %. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (1,95 %) a v Pardubickém kraji (2,36 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,58 %) a Ústeckém (4,28 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov.

Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 4,08 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 66. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (2,15 %), který se umístil na 14. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Na konci února roku 2020 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 6 339 volných pracovních míst, z toho 17,6 % pro absolventy a mladistvé a 2,5 % pro osoby se zdravotním postižením. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce ve Středočeském (11 439) a v Plzeňském kraji (10 045). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 221) a v Jihomoravském kraji (1 425).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,41) a Ústeckém kraji (1,57). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,24) a v Plzeňském kraji (0,27). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,99, což je o 0,34 uchazeče více, než kolik činí celorepublikový průměr (0,65).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,53 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 3,64 uchazeče.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 63 okresech, největší v okresech Uherské Hradiště a Havlíčkův Brod (shodně o 5,1 %). Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve zbývajících 14 okresech, největší pak v okresech Teplice (o 5,0 %) a Jeseník (o 2,9 %).

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil, nejvýrazněji v okrese Cheb (o 3,1 %).

Zdroj: Český statistický úřad


Hledáte si novou práci? Prohlédněte si aktuální nabídku volných pracovních míst v Karlovarském kraji.

Nabídku volných pracovních míst najdete zde. Číst více…

 


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.