Doporučení lékařů a hygieniků v období šíření koronaviru. Mimořádná opatření Ministerstva vnitra

Nemocnice v Karlových Varech v tuto dobu neomezuje svou činnost, případná opatření by přijímala na základě doporučení vlády či Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Trvá platnost zákazu návštěv. Nemocnice prosí, aby v souladu se všeobecnými doporučeními a nutností prevence kontaktů a koncentrace osob, každý zvážil plánovaná a neakutní vyšetření a také doprovod svých rodinných příslušníků do nemocnice.

Nejohroženější skupinou jsou senioři, kteří by měli omezit pohyb v místech s vyšší koncentrací osob.

V souvislosti s nastalou situací a jejím vývojem lékaři a hygienici především vyzývají ke klidu a racionálnímu přístupu. Jde o nákazu, která se šíří obdobně jako chřipkové nemocnění, tedy kontaktem a kapénkovým přenosem.

Z toho také vyplývají preventivní opatření:

 • Nepodávat si ruce
 • Vynechat společenské polibky
 • Častější mytí, případně desinfekce rukou, zejména po návštěvě veřejně přístupných míst
 • Ohleduplnost – kýchat do kapesníku, rukávu atd.
 • V případě příznaků onemocnění – teplota, kašel – kontaktovat svého lékaře nebo hygienickou stanici – telefonem, mailem – zůstat doma a řídit se jejich pokyny
 • Řídit se aktuálními pokyny ohledně omezení provozu škol, společenských a sportovních zařízení atd.
 • Omezit cestování a návštěvy výše uvedených zařízení včetně obchodních center jen nezbytně nutnou dobu
 • Zákaz návštěv v nemocnici znamená ochranu Vašich blízkých, ale i zdravotníků. Pokud budou zdravotníci po kontaktu s infekčním pacientem v karanténě, bude to mít dopad na zajišťování péče.
 • Pokud doprovázíte pacienta k vyšetření, čiňte tak pouze v případech, kdy je to nezbytné, jinak pouze fungujte jako taxi – přivezte a odvezte. Zbytečně do zdravotního zařízení nevstupujte. 

Výzva směrem k seniorům, kteří jsou nejohroženější skupinou

 • Nevycházejte z domu za účelem nákupu, nechte děti, ať Vám nakoupí.
 • Nechoďte na pravidelné kontroly k ambulantním specialistům, pokud nemáte obtíže.
 • Své léky získávejte přes e-recepty a do lékárny pošlete děti.
 • Nehlídejte nemocná vnoučata.

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary


Mimořádné opatření Ministerstva vnitra o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

Dne 12. března 2020 rozhodla vláda ČR v reakci na bezprostřední hrozbu pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost způsobenou rozšířením onemocnění COVID-19 o znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích ČR. 

https://www.mvcr.cz/clanek/mimoradne-opatreni-ministerstva-vnitra-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-ceske-republiky.aspx


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.