Nezaměstnanost v Karlovarském kraji a nabídka volných pracovních míst

Na konci ledna 2020 bylo v Karlovarském kraji na úřadech práce evidováno celkem 6 338 uchazečů o zaměstnání, z toho 5 739 dosažitelných.

Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 3,02 %. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Na 1 volné pracovní místo připadalo v našem kraji 0,96 uchazeče o zaměstnání.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 1. 2020 evidováno na úřadech práce celkem 6 338 uchazečů o zaměstnání, z toho 5 739, tj. 90,5 % dosažitelných. Mezi uchazeči bylo 3 095 žen. Absolventů a mladistvých bylo mezi uchazeči o zaměstnání celkem 267, tj. 4,2 % všech uchazečů. Zaměstnání hledalo 676 osob se zdravotním postižením.

Podle vzdělanostní struktury byla mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 31. 1. 2020 téměř polovina osob se základním vzděláním a bez vzdělání (3 129).

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci ledna roku 2020 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 13,5 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,4 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 42,7 let).

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 178 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 51,0 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (891, tj. 40,9 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti k  31. 1. 2020 v našem kraji činila 8 471 Kč.

Karlovarský kraj dosáhl k 31. 1. 2020 šestého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice.

Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 3,02 %. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (1,94 %) a v Pardubickém kraji (2,41 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,63 %) a Ústeckém (4,29 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov.

Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 4,10 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 65. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (2,20 %), který se umístil na 15. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Na konci ledna roku 2020 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 6 606 volných pracovních míst, z toho 16,9 % pro absolventy a mladistvé a 2,3 % pro osoby se zdravotním postižením. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce ve Středočeském (11 279) a v Plzeňském kraji (9 716). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 134) a ve Středočeském kraji (1 276).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,38) a Ústeckém kraji (1,67). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,25) a v Plzeňském kraji (0,28). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,96, což je o 0,29 uchazeče více, než kolik činí celorepublikový průměr (0,67).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,50 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 3,50 uchazeče.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech, největší v okresech Jindřichův Hradec (o 22,7 %) a Písek (o 20,1 %).

V okresech Karlovarského kraje byl tento meziměsíční nárůst nejvyšší v okrese Cheb (o 13,6 %), nejnižší naopak v okrese Sokolov (o 6,9 %).

Zdroj: Český statistický úřad


Hledáte si novou práci? Prohlédněte si aktuální nabídku volných pracovních míst v Karlovarském kraji.

Nabídku volných pracovních míst najdete zde. Číst více…


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.