MHD mění v Karlových Varech jízdní řády

Městská hromadná doprava v Karlových Varech vyjede 1. března podle nových jízdních řádů.

Jejich úprava reflektuje potřebu zajistit efektivnější provoz, návaznost spojů a lepší obslužnost frekventovaných lokalit. Některé minimálně využívané spoje budou zrušeny, naopak přibydou nové. Několik linek částečně změní trasu. Na základě žádostí obyvatel bude obsluhována lokalita Dolní Kamenné a Starou Roli s Tržnicí propojí rychlíkový spoj. Úprava jízdních řádů bude mít také pozitivní dopad na dopravní zátěž v exponovaných lokalitách. Sníží se počet průjezdů autobusů v ulicích Sokolovská a Plzeňská, kde pravidelně dochází k dopravním zácpám a následnému zpoždění linek MHD.

Při úpravě jízdních řádů jsme vycházeli z podrobných statistik jednotlivých spojů a linek a také z požadavků cestujících na vzájemnou provázanost spojů. Reagovali jsme také na kritiku takzvaných vláčků, tedy řetězení spojů jedoucích stejným směrem v několikaminutovém sledu. A samozřejmě jsme zohlednili nutnost zajistit lepší efektivitu dopravní obslužnosti města. Od března tak budou sjednoceny intervaly na páteřních linkách, což přinese oproti současnému stavu pravidelnější rozložení autobusů do jednotlivých směrů. Na většině linek sice interval prodlužujeme, ale díky rozložení se, zejména v lokalitách, kde jezdí alespoň dvě linky, doba čekání zkrátí,“ shrnuje důvody změn Lukáš Siřínek, místopředseda představenstva pověřený řízením Dopravního podniku Karlovy Vary.

Optimalizace městské hromadné dopravy byla nutná. Naposledy proběhla v roce 1999 a od té doby se změnily potřeby obslužnosti města a také vytížitelnost spojů. Nové jízdní řády a s nimi spojená opatření mají jasný cíl – zefektivnit městskou hromadnou dopravu jako celek a držet se její podstaty, tedy nesuplovat individuální dopravu, jak se často stávalo. Provoz spojů, které využívají tři cestující nebo mají průměrnou obsazenost 1,36 cestujícího, není efektivní. Takové linky neplní charakter veřejné dopravy a z tohoto důvodu budou rušeny. Dopravní podnik bude samozřejmě všechny úpravy a změny sledovat, vyhodnocovat a na případné nedokonalosti reagovat,“ vysvětluje 1. náměstek primátorky města Tomáš Trtek.

Jízdní řády jsou dostupné na webu Dopravního podniku Karlovy Vary (www.dpkv.cz). V tištěné podobě budou k zakoupení od 20. února v Předprodejní kanceláři v Zeyerově ulici.

DPKV vypraví denně zhruba 950 spojů, což je oproti loňskému roku ponížení o 99 spojů. V rámci města zajistí obslužnost v objemu zhruba 2,1 milionu kilometrů. Nájezd kilometrů se oproti roku 2019 snižuje o 295 tisíc za rok. Plánovaný dopravní výkon stále řadí Karlovy Vary na přední místa v obslužnosti měst se zhruba 50 tisíci obyvateli. V přepočtu najetých kilometrů na jednoho obyvatele je karlovarská MHD na úrovni devadesátitisícových měst. Navíc dopravu zajišťuje ze 100 procent nízkopodlažními autobusy, jejichž průměrné stáří je 6,5 roku. (Jedná se o 3. – 4. nejmladší vozový park v České republice.) Městská hromadná doprava v Karlových Varech je řízena moderním inteligentním dispečinkem, cestující mají k dispozici dopravní portál s on-line informacemi o pohybu autobusů po městě a odjezdech spojů ze zastávek.

Od 1. března tedy budou omezeny nebo zrušeny málo využívané spoje, zejména o víkendech a prázdninách. Základním intervalem na páteřních linkách bude v pracovní dny 24 minut ve špičce a 30 minut mimo dopravní špičku. O víkendech bude mimo špičku základní interval 40 minut. Na větším počtu linek bude zaveden prázdninový provoz. Školní spoje zůstávají bez zásadních změn.

Výhodou nových jízdních řádů je pravidelný takt páteřních linek a rovnoměrné nasazení různých spojů obsluhujících stejnou nebo podobnou trasu. Na některých linkách se sníží počty přestupů. Nově bude obsluhována obchodní lokalita na Dolní Kamenné, přibydou spoje na Dolní nádraží, posílena bude obsluha městské části Tuhnice, větší počet autobusů bude zajíždět na hlavní uzel u Tržnice.

Základní změny v MHD

 • Jsou sjednoceny intervaly na páteřových linkách, což přinese oproti současnému stavu pravidelnější rozložení autobusů do jednotlivých směrů.
 • Základním intervalem na páteřových linkách je 24 minut ve špičce, 30 minut v tzv. sedle pracovního dne a 40 minut v sobotu a neděli.
 • Je zaveden prázdninový provoz na linkách č. 1, 2, 3, 6, 13 a 15.
 • Z důvodu úspory pohonných hmot dojde ke zrušení zastávky Havlíčkova, která je v docházkové vzdálenosti od okolních zastávek. (Vzdálenost mezi zastávkami Nemocnice a Slavie, mezi kterými se zastávka Havlíčkova nyní nachází, je 470 metrů).
 • Páteřové linky číslo 1, 2, 3, 6, 13, 15, budou mít mírně prodloužený interval a budou jezdit vzájemně v pravidelném taktu po celý den.
 • Linka číslo 6 bude mít změněnou trasu v oblasti Tuhnic. Spoje budou jezdit přes Moskevskou ulici a místo Západní. Tím se zlepší obslužnost Tuhnic a děti dojíždějící touto linkou školy v Poštovní ulici a na ZŠ Dukelských hrdinů budou mít daleko bezpečnější dopravu.
 • Redukuje se provoz linky 22, která nebyla příliš využívána, na většině trasy zdvojovala ostatní linky, čímž se tvořily „vláčky“, zejména na Sokolovské ulici.
 • Linka číslo 18 z Dolního nádraží do Dolních Drahovic je zcela zrušena, spoje jsou nahrazeny linkou číslo 19, která je prodloužena po trase stávající linky číslo 18. Tím cestující získají přímé spojení z oblasti Jáchymovské ulice do oblasti Dolních Drahovic, kam také dojíždějí děti do školy. Zajištěno bude také spojení s větším supermarketem.
 • Na lince číslo 4 jsou nově zavedeny dva páry spojů od rychlíků z Prahy v dopoledních hodinách ve směru do lázeňské části. Mnoho lázeňských hostů bude mít k dispozici spojení přímo k lázeňským domům. 
 • Okružní linka číslo 12 bude nově vyjíždět z Dolního nádraží, čímž se výrazně zvýší počet spojů na dopravní terminál, a dále pojede po průtahu do obchodní zóny na Dolní Kamenné a odsud na sídliště Čankovská. Zpět bude linka vedena po stávající trase Sokolovskou ulicí k Tržnici a na Dolní nádraží. Toto spojení je dlouhodobě požadováno obyvateli sídliště a rovněž zaměstnanci obchodní zóny, kteří z místa dosud neměli žádné spojení.
 • Linka číslo 16 bude omezena. Náhradou budou všechny spoje linky číslo 1 směřovat přes Tašovice. Dojde tak k navýšení počtu spojů do této části města. 

Změny na jednotlivých linkách

Linky č. 1, 2

 • beze změny trasy, pouze změna intervalu na 24 / 30 / 40

Linka č. 3

 • beze změny trasy, pouze změna intervalu na 24 / 30 / 80

Linka č. 4

 • změna trasování v dopoledních hodinách z Křižíkovy na Horní nádraží jako přípoj k rychlíkům z/do Prahy

Linka č. 5

 • beze změny trasy, pouze změna intervalu na 24 / 60 / 80

Linka č. 6

 • v oblasti Tuhnic je linka přesměrována přes Moskevskou, změna intervalu na 24 / 30 / 40

Linky č. 7, 8, 9

 • beze změny

Linka č. 12

 • linka bude nově výchozí z Dolního nádraží a pojede v úseku Tržnice – Čankovská přes Dolní Kamennou, změna intervalu na 24 / 45 / 45

Linka č. 13

 • beze změny trasy, pouze změna intervalu na 24 / 30 / 40

Linka č. 15

 • beze změny trasy, zavedeny nové přímé spoje, které jedou mezi Okružní a Tržnicí po průtahu; změna intervalu na 24 / 30 / 40

Linka č. 16

 • vzhledem k malé vytíženosti linky je provoz omezen pouze na několik nejdůležitějších spojů (doprava dětí do a ze škol, obsluha krajského úřadu)

Linka č. 17

 • beze změny

Linka č. 18

 • zrušena; v úseku Dolní nádraží – Tržnice nahrazena linkou č. 12, v úseku Tržnice – Garáže MHD nahrazena linkou č. 19

Linka č. 19

 • prodloužena od Tržnice ke Garážím MHD, jinak zůstává trasa stejná; interval 24 / 60 / 80

Linka č. 21

 • beze změny

Linka č. 22

 • beze změny trasy, pouze změna intervalu na 60 / 60 / 60

Linka č. 23

 • sezónní linka o víkendech do Lokte; vzhledem k nízkému stavu najížděných km a vysokému zájmu z řad cestujících ponechána

Linka č. 24

 • sezónní linka na Linhart; vzhledem k nízkému využití (v průměru 0 – 2 cestující na spoj) zrušena

Noční linky č. 51 a 52

 • zachovány beze změn

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.