Ceny nemovitostí v Karlovarském kraji 

Ve tříletém období 2016 až 2018 vzrostla průměrná kuní cena rodinného domu v Karlovarském kraji na 2 399 Kč/m3, což je o 1,4 % více než v uplynulém tříletém období 2015–2017. Současně se zvýšila také průměrná kupní cena bytů, a to dokonce o 8,2 % na 13 198 Kč/m2. Dlouhodobě rostoucí trend se nevyhnul ani cenám stavebních pozemků a Karlovarský kraj vykázal v roce 2018 v mezikrajském srovnání dokonce druhou nejvyšší hodnotu indexu cen stavebních pozemků, a to 139,9.

Koncem roku 2019 vydal Český statistický úřad publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí – 2016 až 2018, kterou vydává za tříleté období každoročně a která plynule navazuje na publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech 2015 až 2017. Jejím hlavním cílem je poskytnout informace o cenové hladině nemovitostí v České republice, a to dle jejich druhu, polohy a dalších rozhodujících faktorů včetně jejich rozložení v čase. Shrneme-li stav cen nemovitostí v Karlovarském kraji v letech 2016 až 2018 jedinou větou, můžeme konstatovat, že byly celorepublikově podprůměrné a vykazují, podobně jako v ostatních krajích ČR, růstový trend.

Rodinné domy

Průměrná kupní cena rodinného domu v Karlovarském kraji ve tříletém období 2016–2018 dosahovala výše 2 399 Kč/m3 a v mezikrajském srovnání se tak svou úrovní umístila po Hl. městě Praze (8 947 Kč/m3), Středočeském (3 509 Kč/m3), Jihomoravském (2 800 Kč/m3) a Plzeňském kraji (2 449 Kč/m3) na pátém nejvyšším místě. Zároveň byla o 5,3 % nižší, než kolik činil celorepublikový průměr (2 534 Kč/m3).

Nejvyšší kupní cena v daném období (4 287 Kč/m3) byla v Karlovarském kraji zaznamenána u rodinných domů v krajském městě, a to v nemovitostech s nejnižším pásmem opotřebení (0– 10 %). Současně platilo, že s rostoucím počtem obyvatel obce se zvyšovala i průměrná kupní cena rodinných domů a naopak se zvyšujícím se pásmem opotřebení cena klesala.

https://reality.firmamagnet.cz/index.php/2018/12/28/rodinny-dum-na-prodej-372-m2-kolova/

Z posledních dostupných informací vyplývá, že rodinné domy se v letech 2016–2018 prodávaly za nejvyšší průměrnou kupní cenu v okrese Cheb, a to za 2 524 Kč/m3. V tomto okrese byla současně nejvyšší i průměrná cena odhadní (1 974 Kč/m3). Naopak nejnižší průměr obou těchto cen vykázal ve sledovaném období okres Sokolov.

Zaměříme-li se na vztah výše kupní ceny a velikosti obcí, ve kterých se rodinné domy prodávaly, nejvyšší průměrná kupní cena byla zaznamenána v krajském městě (3 395 Kč/m3), zatímco nejnižší hodnoty dosahovala u obcí s počtem obyvatel v rozmezí 2 000–9 999 (2 129 Kč/m3). Současně platilo, že za nejvyšší průměrné kupní ceny se prodávaly rodinné domy v pásmu opotřebení do 10 %, přičemž v tomto pásmu dosáhla průměrná kupní cena nejvyšší hodnoty v okrese Sokolov, kde bylo možné získat 1 m3 za 3 873 Kč.

Byty

Ve tříletém období 2016–2018 se v Karlovarském kraji vyšplhala průměrná kupní cena bytu na úroveň 13 198 Kč/m2. V mezikrajském srovnání tak šlo o druhou nejnižší hodnotu, levněji bylo možné koupit 1 m2 již jen v Ústeckém kraji (7 772 Kč/m2). Stejně tomu tak bylo i u odhadních cen bytů, nejnižší byly opět zaznamenány v Karlovarském a Ústeckém kraji. Nejdražší bydlení bylo tradičně v Hl. městě Praze a Jihomoravském kraji, kde průměrné kupní ceny bytů dosáhly úrovně 58 691 Kč/m2 a 33 145 Kč/m2.

Podobně jako u ostatních typů nemovitostí tak i zde závisí výše kupní ceny na velikosti obce a  pásma opotřebení. Stejně jako u rodinných domů, tak i zde platilo, že nejvyšší průměrná kupní cena byla zaznamenána v Karlových Varech, v bytech s nejnižším pásmem opotřebení do 5 %, a to 26 283 Kč/m2. Se zvyšujícím se pásmem opotřebení samozřejmě kupní cena klesala, v některých případech i o více než třetinu.

https://reality.firmamagnet.cz/index.php/2019/04/11/rezidence-moser-karlovy-vary-prodej-bytu-2-kk-a-3kk-44-az-120-m2/

V Karlovarském kraji dosáhly v letech 2016–2018 průměrné kupní i odhadní ceny nejvyšší úrovně v okrese Karlovy Vary, ve kterém se byty kupovaly průměrně za 19 333 Kč/m2, zatímco odhadci ocenili hodnotu těchto bytů téměř o pětinu méně (15 569 Kč/m2). Nejnižší úrovně dosáhly kupní i  odhadní ceny bytů za 1 m2 opět v okrese Sokolov, a to 7 719 Kč/m2 a 6 597 Kč/m2.

Nejvyšší průměrná kupní cena byla zaznamenána opět v krajském městě (22 076 Kč/m2), zatímco nejnižší hodnoty dosahovala u obcí s počtem obyvatel v rozmezí 2 000–9 999. V pásmu opotřebení bytů do 5 % byla uvedena nejvyšší průměrná kupní cena také v okrese Karlovy Vary, kde bylo možné získat 1 m2 za 22 009 Kč.

Stavební pozemky

Ceny stavebních pozemků se v Karlovarském kraji v průběhu let 2015–2018 pohybovaly stejně jako u jiných druhů nemovitostí nad cenovou hladinou roku 2010 a vykazují dlouhodobě rostoucí tendenci.

https://reality.firmamagnet.cz/index.php/2019/07/17/prodej-pozemku-urcenych-k-vystavbe-rodinnych-domu-19-665-m2-stanovice-u-karlovych-varu/

Zaměříme-li se na úroveň cenové hladiny v jednotlivých krajích v roce 2018, zjistíme, že nejvyšší hodnotu indexu cen stavebních pozemků vykázal v roce 2018 ve srovnání s rokem 2010 Pardubický kraj, a to 139,9. Druhou nejvyšší hodnotu uvedl Jihomoravský kraj (138,7) následovaný krajem Karlovarským (131,5). Naopak nejmenší cenový nárůst byl v roce 2018 v porovnání s rokem 2010 zaznamenán v kraji Královéhradeckém (108,9).

Z okresů Karlovarského kraje dosáhla nejvyšší cenové úrovně kupní cena stavebních pozemků v okrese Karlovy Vary, naopak nejlevněji bylo možné koupit stavební pozemek v okrese Sokolov.

Zdroj: Český statistický úřad


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.