Karlovy Vary – sledujte jednání zastupitelstva

První jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary v roce 2020 se uskuteční v úterý 4. února od 8:30 v sále Krajského úřadu Karlovarského kraje (Závodní 353/88, Karlovy Vary – Dvory).

Zasedání je přístupné veřejnosti, přímý přenos můžete v době konání sledovat on-line na našem webu (http://live.publicstream.cz/vary).

 

Návrh programu:

 • Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 • Schválení programu jednání
 • Kontrola usnesení
 • Rozprava k usnesením rady města od posledního řádného jednání zastupitelstva města
 • Informace vedení města o významných jednáních
 • Zprávy jednatelů společností města a příspěvkových organizací města
 • Prezentace – Řešení dopravy v centru Karlových Varů
 • Zápis z 9. jednání Výboru dopravy, životního prostředí, čistoty města a zeleně ze dne 4.12.2019
 • Rozpočtové opatření č. 1/20 – ZM (přesuny z roku 2019)
 • Úprava rozpočtu a změna použití fondu investic příspěvkové organizace Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, IČ 008 72 113
 • Úprava rozpočtu a změna použití fondu investic příspěvkové organizace Správa lázeňských parků, IČ 008 71 982
 • Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2020 – Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. a HVĚZDÁRNA a RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY o.p.s.
 • Uzavření veřejnoprávních smluv ke schváleným dotacím pro sport a tělovýchovu na rok 2020
 • Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2020 – Římskokatolická farnost Karlovy Vary – Stará Role
 • Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2020
 • Neinvestiční dotace nad 50.000,- Kč – oblast mezinárodní vztahy a propagace města na rok 2020
 • Neinvestiční dotace nad 50.000,- Kč – oblast lázeňství a cestovního ruchu na rok 2020
 • Schválení uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Karlovy Vary, Nadací FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY a společností FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s.
 • Dodatek č. 5 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ze dne 30.12.2016 uzavřené se spol. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.
 • Vyřazení a prodej služebního vozidla MP
 • Odpis pohledávky s účinky vyřazení z důvodu úmrtí
 • Prodej pozemku p.č. 458/8 v k.ú. Doubí u Karlových Var
 • Prodej pozemku p.č. 456/15 v k.ú. Bohatice
 • Prodej části pozemku p.č. 461/9 v k.ú. Doubí u Karlových Var
 • Prodej části pozemku p.č. 3402 k.ú. Karlovy Vary Povodí Ohře, s.p.
 • Prodej částí pozemků p.č. 1040/1 a p.č. 452/1, oba v k.ú. Rybáře
 • Prodej části pozemku p.č. 1449/1 v k.ú. Stará Role
 • Prodej části pozemku p.č. 884/2 v k.ú. Čankov
 • Kupní smlouva na úplatný převod části p.p.č. 290/1 v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary – TJ Karlovy Vary – Dvory, z.s.
 • Kupní smlouva na úplatný převod p.p.č. 234/5 včetně chodníku a parkoviště v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary – Rezidence Kosmonautů s.r.o.
 • Směna pozemků p.č. 23/2, p.č. 23/1 a p.č. 22/1 za pozemky p.č. 130/6 a p.č. 133/12, vše v k.ú. Rosnice, obec Karlovy Vary
 • Prodej bytových jednotek č. 646/2, 647/6 a 647/13 k.ú. Drahovice v budově nám. V. Řezáče 646/12 a 647/14, nájemcům
 • Prodej bytové jednotky č. 638/11 k.ú. Drahovice, v objektu Stará Kysibelská 637/27 – 641/17, Karlovy Vary, nájemci jednotky
 • Prodej bytové jednotky č. 646/7 k.ú. Drahovice v budově nám. V. Řezáče 646/12 a 647/14, revokace usnesení
 • Dohoda o uznání dluhu a dohoda o splátkách – Úvalská 603/36, Karlovy Vary, ubyt. jednotka 306
 • Dohoda o uznání dluhu a dohody o splátkách – Dům s pečovatelskou službou, Jateční 1225/9, byt. jednotka 47
 • Vzdání se práva vymáhání s účinky vyřazení nedobytné pohledávky – Jateční 1225/9, Karlovy Vary, byt. jednotky 9 a 41
 • Různé

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.