Nezaměstnanost v Karlovarském kraji a aktuální nabídka práce

Na konci prosince 2019 bylo v Karlovarském kraji na úřadech práce evidováno celkem 5 799 uchazečů o zaměstnání, z toho 5 225 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 2,74 %.

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Na 1 volné pracovní místo připadalo v našem kraji 0,82 uchazeče o zaměstnání.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 12. 2019 evidováno na úřadech práce celkem 5 799 uchazečů o zaměstnání, z toho 5 225, tj. 90,1 % dosažitelných. Mezi uchazeči bylo 2 965 žen. Absolventů a mladistvých bylo mezi uchazeči o zaměstnání celkem 286, tj. 4,9 % všech uchazečů. Zaměstnání hledalo 663 osob se zdravotním postižením.

Podle vzdělanostní struktury byla mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 31. 12. 2019 polovina osob se základním vzděláním a bez vzdělání (2 885).

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci roku 2019 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 13,7 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,3 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 42,7 let).

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 866 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 54,3 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (734, tj. 39,3 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti k  31. 12. 2019 v našem kraji činila 8 096 Kč.

Karlovarský kraj dosáhl k 31. 12. 2019 šestého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice.

Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 2,74 %. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (1,90 %) a v Pardubickém kraji (2,20 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,44 %) a Ústeckém (3,90 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 3,79 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 66. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,93 %), který se umístil na 13. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Na konci roku 2019 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 7 074 volných pracovních míst, z toho 20,3 % pro absolventy a mladistvé a 4,2 % pro osoby se zdravotním postižením. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce ve Středočeském (11 186) a v Plzeňském kraji (9 814). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 116) a ve Středočeském kraji (1 312).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,29) a Ústeckém kraji (1,44). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,24) a v Plzeňském kraji (0,26). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,82, což je o 0,19 uchazeče více, než kolik činí celorepublikový průměr (0,63).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,43 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 3,33 uchazeče.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech, největší v okresech Prachatice (o 37,3 %), Jeseník (o 35,6 %) a Jindřichův Hradec (o 34,9 %).

V okresech Karlovarského kraje byl tento meziměsíční nárůst nejvyšší v okrese Cheb (o 14,0 %), nejnižší naopak v okrese Sokolov (o 5,2 %).

Zdroj: Český statistický úřad


Hledáte si novou práci? Prohlédněte si aktuální nabídku volných pracovních míst v Karlovarském kraji.

Volná pracovní místa v Karlovarském kraji najdete zde – práce kv kraj


Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.