Program Muzea Karlovy Vary a jeho poboček – leden 2020

Muzeum Karlovy Vary

Výstavy

Do 1. 3. 2020 LEONARDO – Cesta do tvořivé mysli renesančního génia Leonarda da Vinci

V roce 2019 uplynulo 500 let od úmrtí malíře a vynálezce Leonarda da Vinci. Interaktivní výstava Leonardo z produkce Objevárium s r. o. poskytuje dětským i dospělým návštěvníkům příležitost hravě se seznámit s vynálezy, uměním a vědeckou prací tohoto renesančního génia. Bude možné zkusit si reprodukovat Leonardovy nákresy, manipulovat modely vynálezů, včetně mechanického křídla a různých mechanických strojů, stavět geometrické struktury, hrát si ve velkém modelu Leonardova slavného vojenského tanku, zatočit Vitruviánským mužem, postavit Leonardův přenosný most, sestavit anatomické modely, nebo digitálně upravovat a promítat obrazy Mony Lisy. Návštěvníci výstavy se rovněž dozvědí, jak Leonarda inspirovala příroda.

Nová stálá expozice

Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která byla připravená ke 150. výročí existence muzea, přibližuje v šesti sálech v prvním patře historii města. Prohlídka začíná u Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, návštěvníci projdou dále odděleními přibližujícími založení lázní, vývoj lázeňské léčby, proměny architektury Karlových Varů, společenský a kulturní život lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu. Expozice ve druhém patře představuje přírodu a historii regionu od nejstarších dějin, přes slavné období těžby rud a neméně významnou tradici cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr expozice je pak věnován dramatickému 20. století.

Celou expozici doplňuje množství multimediálních prvků – prezentací na dotykových obrazovkách, doplňujících projekcí, kvízů, nahrávek, nejrůznější exponáty je rovněž možné vyzkoušet vlastníma rukama.

  • Vstup 100 Kč, snížené 60 Kč.
  • Adresa: Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email: novalouka@kvmuz.cz,
  • Otevřeno st-ne 10-17 hodin, www.kvmuz.cz

Sváteční otevírací doba:

Od 1. 1. – otevřeno, 1. 1. vstupné 1,- Kč

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Výstavy

Do 5. 1. 2020 Vánoce v Krušnohoří

Vánoční výstava přibližuje vánoční zvyky a tradice v Krušnohoří a představí typické vánoční předměty této oblasti, jako například louskáčky nebo vánoční pyramidy.

11. 1. – 29. 3. 2020 Od českého tolaru ke světovému dolaru

Výstava přibližuje vznik a vývoj řady tolarových měn v Evropě v 16. století. Na počátku byla ražba velkých stříbrných mincí v Jáchymově roku 1520. Jejich dobové pojmenování tolar později zobecnělo jako označení všech ražeb tohoto typu. Výstava je panelová s využitím fotografií a s nalepenými galvanoplastickými kopiemi mincí, tím jí nechybí půvab trojrozměrných exponátů.

Jáchymovský tolar se začal razit v roce 1520 z podnětu rodu Šliků, kteří kontrolovali těžbu stříbra v Jáchymově.

Další akce

10. – 12. 1. 2020 500 LET TOLARU V JÁCHYMOVĚ

10. 1. koncert, divadlo: Rosa Coeli, Pouliční divadlo Viktora Braunreitera

Komorní pěvecký sbor Rosa Coeli má ve svém repertoáru převážně skladby a písně 15. – 17. století s těžištěm v epoše renesance. Sbor se ale nevyhýbá ani skladbám období baroka, klasicismu a autorů 20. století. Součástí programu jsou historické scénky v provedení Pouličního divadla Viktora Braunreitera.

Začátek v 17 hodin.

11. 1. přednáška: Z Jáchymova do celého světa. 500 let tolaru a dolaru

Profesor Petr Vorel, historik, numismatik a děkan Filozofické fakulty Univerzity Pardubice je autorem výstavy o historii jáchymovského tolaru. V přednášce přiblíží evropský kontext vzniku jáchymovských tolarů na základě nejnovějších výzkumů a upřesní širší politické okolnosti druhé třetiny 16. století, za kterých došlo ke změně původně jen lokálního označení „tolar“ na obecné pojmenování, označující všechny stříbrné mince obdobné hmotnosti a ryzosti. Vysvětlí úlohu tolarových mincí v celosvětovém obchodě s drahými kovy v raném novověku, způsob transferu této měnové jednotky na americký kontinent a vznik dolarového měnového systému po vzniku USA. Přednáška začne po vernisáži se začátkem v 15 hodin.

12. 1. konference: Jáchymovský tolar

Na vědecké konferenci zazní referáty na témata Kupní síla tolaru v 16. století, Jáchymov – kolébka stříbrné mince tolaru a úloha jáchymovských báňských úředníků, Šlikovský hrádek Freudenstein, Montánní archeologie v okolí Jáchymova, Jáchymov na počátku své existence ad.

Konference je přístupná veřejnosti.

Začátek ve 14 hodin.

Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času – dějiny města, geologie a mineralogie Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století rozšířené o novou expozici hornictví ve sklepení, velkoplošný pohyblivý model dolu, numismatika a mincovnictví. Unikátní knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia a hudebního skladatele Nickla Hermanna), epitafní obrazy. Krušnohorský národopis – zemědělské stroje, nářadí a historické fotografie, krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Historie jáchymovského radonového lázeňství a dobová lékařská ordinace, jáchymovské demolice.

Součástí je výstava přibližující hudební minulost života v krušnohorské oblasti. Výstava rozdělená do několika tématických sekcí prezentuje kolem stovky zajímavých exponátů od hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká a lidová ztvárnění hudebního života.

  • Vstup 100 Kč, snížené 60 Kč.
  • Adresa: Náměstí Republiky 37, 362 51 Jáchymov, tel. 736 754 831, email: mincovna@kvmuz.cz
  • Otevřeno st-ne 10-17 hodin, www.kvmuz.cz

Sváteční otevírací doba:

Od 1. 1. otevřeno, 1. 1. vstupné 1,- Kč

Knihovna Muzea Karlovy Vary

Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví a kraji západočeských lázní.

Adresa: Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary, email: knihovna@kvmuz.cz

Studovna pro odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9 – 12, 13 – 18 hodin, ve středu 9 – 12, 13 – 16 hodin. Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353 224 433, www.kvmuz.cz


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.