Karlovy Vary – změny v místních poplatcích za pobyt

Od nového roku se zákonem ruší poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity a zavádí se nově poplatek z pobytu. 

Zastupitelstvo města Karlovy Vary proto 17. prosince 2019 vydalo obecně závaznou vyhlášku 9/2012 o místním poplatku z pobytu. Poplatníkem zůstává ubytovaná osoba, plátcem ten, kdo poskytuje pobyt.

Vzhledem k tomu, že se legislativně jedná o jiný poplatek, než byly ty dosavadní, musí se všichni plátci, i ti dosavadní, nově registrovat do 15 dnů od účinnosti nových předpisůtj. nejpozději do 15. ledna, u správce poplatku, kterým je Magistrát města Karlovy Vary, odbor financí a ekonomiky, oddělení místních poplatků.

Dosavadní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt činil 15 korun za osobu a den, poplatek z ubytovací kapacity činil 6 korun za osobu a den. Výše poplatku z pobytu činí v příštím roce jejich součet, tedy 21 korun za osobu a den.

Zákon definuje osoby osvobozené od poplatku, tato osvobození jsou uvedena též ve vyhlášce, v Karlových Varech je nad rámec zákona od poplatku osvobozena také osoba „soustavně se připravující na budoucí povolání mladší 26 let, která je ubytována v zařízení sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků.“, tedy například studenti na internátech či studentských kolejích.  (čl. 9, odst. 1), písm. f) vyhlášky)

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt v obci u jednotlivého poskytovatele pobytu, pokud délka tohoto pobytu nepřekročí 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Základ poplatku se počítá po jednotlivých započatých dnech pobytu s vyloučením prvního dne pobytu. Poskytovatelem pobytu pak může být kdokoliv, kdo poskytl úplatný pobyt, tedy jak fyzická osoba, tak právnická osoba. Předmětem poplatku je ze zákona nově „úplatné poskytnutí pobytu“, a nikoliv „ubytování“, což dopadá i na další poskytovatele a druhy pobytů. 

Podrobné informace, návod, kontakty a formuláře jsou dostupné na https://mmkv.cz/cs/mistni-poplatky – oddíl Místní poplatek z pobytu.

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.