Nezaměstnanost v Karlovarském kraji a aktuální nabídka práce

Na konci listopadu 2019 bylo v Karlovarském kraji na úřadech práce evidováno celkem 5 372 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 751 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 2,50 %.

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Na 1 volné pracovní místo připadalo v našem kraji 0,73 uchazeče o zaměstnání.

V Karlovarském kraji bylo k 30. 11. 2019 evidováno na úřadech práce celkem 5 372 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 751, tj. 88,4 % dosažitelných. Mezi uchazeči bylo 2 808 žen. Absolventů a mladistvých bylo mezi uchazeči o zaměstnání celkem 306, tj. 5,7 % všech uchazečů. Zaměstnání hledalo 635 osob se zdravotním postižením.

Podle vzdělanostní struktury byla mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 30. 11. 2019, více než polovina osob se základním vzděláním a bez vzdělání (2 699) a další čtvrtina se středním odborným vzděláním s výučním listem (1 423).

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v listopadu 2019 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 13,3 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 41,9 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 42,5 let).

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 711 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 56,2 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (699, tj. 40,9 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti k 30. 11. 2019 v našem kraji činila 7 997 Kč.

Karlovarský kraj dosáhl k 30. 11. 2019 šestého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice.

Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 2,50 %. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém kraji (1,84 %) a v Hlavním městě Praze (1,87 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,10 %) a Ústeckém (3,65 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov.

Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 3,56 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 66. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,67 %), který se umístil na 13. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Na konci listopadu 2019 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 7 388 volných pracovních míst, z toho 20,2 % pro absolventy a mladistvé a 4,3 % pro osoby se zdravotním postižením. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce ve Středočeském (10 919) a v Plzeňském kraji (9 999). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 227) a v Jihomoravském kraji (1 355).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,11) a Ústeckém kraji (1,41). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Plzeňském kraji (0,23) a v Hlavním městě Praze (0,24). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,73, což je o 0,15 uchazeče více, než kolik činí celorepublikový průměr (0,58).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,36 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 3,01 uchazeče.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 43 okresech, největší v okresech Klatovy (o 11,6 %), Český Krumlov (o 11,5 %) a Prachatice (o 11,3 %). Ve zbývajících okresech byl zaznamenán meziměsíční pokles nezaměstnanosti, největší v okresech Praha-Východ (o 4,0 %), Jičín a Benešov (shodně o 3,4 %).

Z okresů Karlovarského kraje došlo k meziměsíčnímu poklesu pouze v okrese Sokolov (o 1,8 %). V okrese Karlovy Vary se naopak počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci zvýšil o 1,2 % a v okrese Cheb se tento počet prakticky nezměnil.

Zdroj a více informací: Český statistický úřad


Hledáte si novou práci? Prohlédněte si aktuální nabídku volných pracovních míst v Karlovarském kraji.

Volná pracovní místa v Karlovarském kraji najdete zde – práce kv kraj


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.