V Karlovarském kraji se opět snížil počet obyvatel

Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 opět snížil, a to důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva.

Na konci září roku 2019 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 294 545 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Karlovarského kraje k 30. 9. 2019 celkem 294 545 obyvatel, z toho 149 025, tj. 50,6 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel ČR.

Počet obyvatel kraje v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 doznal od začátku roku úbytek o 351 osob, a to vlivem záporného přirozeného přírůstku (-405), tj. převahou zemřelých nad narozenými. Naopak migrační přírůstek činil 54 osob. V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku, tj. k 1. 1. 2019, se počty obyvatel ve všech okresech Karlovarského kraje snížily. Nejvýrazněji došlo ke snížení počtu obyvatel v okrese Karlovy Vary (o 228).

Od 1. ledna do 30. září roku 2019 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 2 116 dětí, počet živě narozených dětí se téměř meziročně nezměnil. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 47,2 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 17,4 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Ze všech živě narozených dětí v kraji se jich 1 270, tj. 60,0 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (64,0 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (63,4 % všech živě narozených dětí).

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 83 708 osob, což bylo o 1 460 méně než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 107 osob méně než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 2 521. V kraji zemřelo 1 312 mužů a 1 209 žen. Mezi zemřelými jich bylo v našem kraji nejvíce ve věku 70 až 79 let (29,0 % všech zemřelých v kraji).

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 uzavřeli obyvatelé Karlovarského kraje 1 323 sňatků, nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (36,7 % všech sňatků v kraji). Ve stejném období bylo rozvedeno celkem 520 manželských párů. Společný návrh na rozvod podalo 267 manželů, tj. 51,3 % ze všech rozvodů. V polovině těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí.

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 se na území České republiky přistěhovalo 49 196 osob a 19 309 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 2 748 obyvatel, z toho bylo 51,7 % mužů. Z celkového počtu přistěhovalých se 57,6 % přistěhovalo z jiných krajů ČR a zbývajících 42,4 % z ciziny. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 2 694 osob. Do jiných krajů se odstěhovalo 76,7 % všech vystěhovaných a do ciziny 23,3 %.

Zdroj a více informací – Český statistický úřad


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.