Veřejná diskuse – Ekologická zátěž a životní prostředí

Město Karlovy Vary a Kancelář architektury města Karlovy Vary pořádají veřejnou diskusi na téma – Ekologická zátěž a životní prostředí.

Druhů ekologické zátěže je hned několik. Pro město Karlovy Vary vnímá KAM KV° jako nejaktuálnější téma zplyňování kalů ve Vřesové a těžbu kaolinu. Přestože se tyto činnosti neprovádějí přímo v centru města Karlovy Vary, mají velký dopad na životní prostředí celého karlovarského regionu.

Jelikož je těžba kaolinu plánovaná i v blízkosti lidských obydlí a lázeňského území, může nepříznivě ovlivnit stav podzemní vody, popř. ji kontaminovat. S tím souvisí i hluk a prašnost v přilehlých lokalitách. Přímo ve městě je to nepříznivý vliv dopravy, emisí a nadměrný hluk, který vytváří negativní zátěž na lidské zdraví. Potřeba regulace v centrálních částech města je nezbytná.

Diskusi uvede RNDr. Jaroslav Růžička, který se zabývá zejména hodnocením antropogenních vlivů na životní prostředí v rámci přípravy investičních a urbanistických záměrů. Hlavní oblastí jeho zájmu je problematika posuzování vlivů na životní prostředí – EIA a koncepční řešení ochrany životního prostředí.

Vystoupí i Mgr. Vojtěch Burda, který je zástupcem právního oddělení Magistrátu města Karlovy Vary a který se aktivně účastní jednání o životním prostředí a následně hájí zájmy obyvatel města po právní stránce.

Více najdete na webu KAM KV

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.