V Karlovarském kraji pracuje každý třináctý v turismu

Od počátku letošního roku do konce září se v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice ubytovalo 17,3 milionu turistů, kteří zde strávili celkem 45,6 milionů nocí.

V roce 2017 reprezentoval cestovní ruch 2,9 % hrubého domácího produktu a zaměstnával 239 tisíc osob. Třetinou se na tvorbě ekonomických ukazatelů podílela Praha.

Od  ledna do září přenocovalo v tuzemských ubytovacích zařízeních o 3,1 % více hostů než ve stejném období loňského roku. Převažovali domácí turisté, kterých se ubytovalo 9 milionů. Hostů ze zahraničí přijelo celkem 8,3 milionu, meziročně o 2,6 % více. Nejčastěji k nám stále míří turisté z Německa (1,57 milionu), Slovenska (576 tisíc) a Polska (563 tisíc).

„Česká republika svou turistickou atraktivitu rozhodně neztrácí. Výsledky z hlavní turistické sezóny ukazují, že se počet ubytovaných ve 3. čtvrtletí zvýšil o 2,6 % a počet přenocování  o 1,7 %. Od začátku roku pozorujeme stále zvyšující se počty příjezdů z Číny, USA, Ruska nebo Francie. Meziročně však ubylo hostů z Velké Británie, Itálie a Jižní Koreje,“ uvádí Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Meziročně vyšší počet hostů zaznamenaly všechny kraje. Nejvíce zahraničních turistů stále míří do Prahy, kde oproti loňskému roku přibylo 70 tisíc ubytovaných cizinců. „Zaznamenali jsme větší zájem zahraniční klientely o návštěvu nejen Prahy, ale i regionů. Meziročně se návštěvnost cizinců zvýšila ve 13 krajích. Za zmínku stojí nárůst o 50 tisíc ubytovaných nerezidentů v Jihomoravském kraji,“ říká Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ.

S rostoucím počtem zahraničních i domácích návštěvníků se zvyšuje význam cestovního ruchu pro české hospodářství. V roce 2017 zaměstnával 238,8 tisíce osob, což bylo meziročně o 2,4 % více. Zaměstnanci tvořili 82 % a sebezaměstnané osoby podnikající v oboru 18 %. Podíl na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství činil 4,5 %.

Celkový objem výdajů za cestovní ruch na našem území dosáhl 292 miliard korun a hrubá přidaná hodnota sektoru přesáhla 128 miliard korun. „Regionálně z cestovního ruchu nejvíce profituje Praha. V roce 2017 byl její podíl 31 % na zaměstnanosti a 36 % na hrubé přidané hodnotě v odvětví. V Praze podobně jako v Karlovarském kraji pracoval každý třináctý pracující v turismu,“ dodává Zdeněk Lejsek z oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ.

Návštěvnost v Karlovarském kraji ve 3. čtvrtletí 2019

Ve 3. čtvrtletí roku 2019 se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo celkem 366 725 hostů, jejich počet se tak oproti stejnému období minulého roku zvýšil o 5,4 %. Na tomto nárůstu se podíleli jednak domácí hosté, kterých přijelo o 7,8 % více, ale také hosté ze zahraničí (nárůst o 3,5 %). V rámci celé ČR bylo toto navýšení čtvrté nejvyšší po Olomouckém, Plzeňském a Středočeském kraji.

Meziroční nárůst počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních byl zaznamenán téměř ve všech regionech České republiky s výjimkou Kraje Vysočina. V celé České republice činil tento nárůst 2,6 %. Nejvíce se zvýšil počet hostů v Olomouckém kraji, a to o 9,2 %

V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj sedmým nejnavštěvovanějším regionem České republiky, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 4,9 %. Více hostů zavítalo do Hl. města Prahy, Jihomoravského, Jihočeského, Královéhradeckého, Středočeského a Libereckého kraje.

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních činil v Karlovarském kraji ve 3. čtvrtletí roku 2019 celkem 1 597 930 nocí, ve srovnání s 3. čtvrtletím roku 2018 došlo k nárůstu o 1,3 %. Počet přenocování domácích hostů se přitom zvýšil 2,9 %, hosté ze zahraničí trávili v hromadných ubytovacích zařízeních v našem kraji o 0,2 % více nocí než ve stejném období minulého roku. Z celkového počtu přenocování více než polovina (57,9 %) připadají na nerezidenty.

V celé České republice se počet přenocování hostů meziročně zvýšil o 1,7 %, nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Plzeňském kraji, a to o 9,1 %. K poklesu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních došlo ve sledovaném období pouze v Pardubickém kraji a v Kraji Vysočina. Domácí hosté přenocovali nejčastěji v Jihočeském a Jihomoravském kraji, hosté ze zahraničí trávili nejvíce nocí v hromadných ubytovacích zařízeních Hl. města Prahy a Karlovarského kraje.

Návštěvníci Karlovarského kraje zde strávili ve 3. čtvrtletí roku 2019 průměrně 5,4 dne, nerezidenti zde přitom pobývali o něco déle (5,6 dne) než domácí hosté (5 dní). Průměrná doba pobytu hostů v našem kraji je nejdelší ze všech regionů České republiky a průměr ČR převyšuje o 1,6 dne. Naopak nejkratší dobu trávili ve sledovaném období hosté v Jihomoravském kraji (3,3 dne).

Z hlediska národnostní struktury zahraničních turistů se jednalo z největší části o návštěvníky z Evropy. Z důvodu příhraniční blízkosti šlo převážně o návštěvníky z Německa, kterých do našeho kraje v průběhu 3. čtvrtletí roku 2019 zavítalo 92 793, což je o 7,9 % více než ve 3. čtvrtletí roku 2018.

Na druhém místě pomyslného žebříčku se umístili hosté z Ruska, kterých přijelo 17 537, což je o 3,1 % méně než ve stejném období minulého roku. Hosté z Izraele zde tráví nejdelší dobu ze všech hostů kraje (12,7 dne) a na druhém místě  jsou hosté z Ruska (10 dní).

K dalším častým zahraničním návštěvníkům kraje patří hosté z Číny (12 949) či z Tchaj-wanu (8 136). Tito hosté se v našem kraji moc nezdržují, tráví zde průměrně přibližně 2 dny.

Nejvyšší meziroční nárůst doznal počet návštěvníků Karlovarského kraje z Islandu (o 157,6 %), Malty (o 93,9,3 %), Lucemburska (o 54,9 %) a Slovinska (o 45,7 %).

Zdroj: Český statistický úřad


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.