Akční plán protihlukových opatření

Karlovarský kraj chystá protihluková opatření na některých místech v regionu. Vyplývá to z akčního plánu, který na základě údajů ze strategických hlukových map pořízených Ministerstvem zdravotnictví nechala zpracovat Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje.

Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Karlovarského kraje zpracovala firma Ekola group. Uveřejněn byl na úřední desce Karlovarského kraje po dobu 45 dní a ve stanovené zákonné lhůtě k němu nebyly doručeny žádné připomínky ani podněty. „Z akčního plánu vyplynulo několik míst, kde by bylo vhodné hluk snížit. Dotčeno nadměrnou zátěží je přibližně 1 350 obyvatel kraje,“ upřesnil náměstek hejtmanky pro oblast dopravy Martin Hurajčík.

Prioritu číslo jedna získaly dva úseky silnic, kde byly překročeny mezní hodnoty a je vysoká hustota obyvatel. V Karlových Varech to je ulice Závodu míru a v Chebu ulice Evropská. „Zde už jsou přijata potřebná opatření, ať už je to takzvaný tichý asfalt nebo doplnění prostředků ke snížení hluku,“ uvedl Hurajčík. Několik dalších míst v kraji má pak prioritu číslo dva. Jedná se o úseky v Mariánských Lázních, Velké Hleďsebi, Aši, Sokolově nebo Chodově.

Během následujících pěti let by měla být realizována opatření konkrétně v Chebské ulici v Mariánských Lázních a ve stejnojmenné ulici v Aši. Součástí akčního plánu jsou rovněž protihluková opatření, jejichž realizace se plánuje v dlouhodobém časovém horizontu. Vše bude záviset na zajištění potřebných finančních prostředků, a to zejména ze Státního fondu dopravní infrastruktury nebo ze zdrojů Evropské unie.

Zdroj: Informační portál Karlovarského kraje


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.