MĚSTO ZÍSKALO OVĚŘOVACÍ STUDII SÁLU PRO CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ

V prostorách Kanceláře architektury města Karlovy Vary (KAM KV) představil architekt Petr Hájek členům rady města výsledek své ověřovací práce.

Předmětem této studie je ověření možností a limitů využití části komplexu budov Císařských lázní pro koncertní sál a zázemí Karlovarského symfonického orchestru (KSO). Podnětem pro zadání ověřovací studie byl workshop pořádaný na podzim loňského roku Karlovarským krajem na téma Využití objektu Císařských lázní a memoranda o umístění koncertního sálu, kterou v dubnu uplynulého roku město s vlastníkem budovy, tedy Karlovarským krajem, uzavřelo. Podmínka memoranda, že realizace nového sálu nebude ovlivňovat již schválený a započatý proces rekonstrukce historické budovy, je hlavní myšlenkou návrhu.

Profesor Hájek přichází s návrhem využít prostor opravené a restaurované dvorany a vybudovat v ní soudobý autonomní objekt, který respektuje limity jak památkové ochrany, tak projektu připravované rekonstrukce Karlovarského kraje a splňuje akustické, provozní a technické  parametry špičkového sálu pro hudební produkce KSO. Historické konstrukce fasády, střechy a podlahy dvorany nebudou novou vloženou vestavbou dotčeny.

Obsahem ověřovací studie jsou dvě varianty koncertního sálu – s pevnou nebo variabilní výškou a kapacitou hlediště pro cca 300 míst pro posluchače. Pohyblivá výška umožňuje využít sál nejenom pro koncerty, ale i pro divadelní a filmová představení a využívat prostor také pro taneční a konferenční aktivity, které vyžadují plochou podlahu. Pod úrovní sálu v základně autonomního objektu jsou umístěny šatny účinkujících, sociální zařízení, sklady a technická infrastruktura. Základna je propojena s pódiem dvojicí interních schodišť pro účinkující. Další dvojice schodišťových ramen propojuje spodní úroveň dvorany s hledištěm, které zajištují přistup pro posluchače.

Stávající prostor dvorany v akustickém 3D modelu nového sálu, ve kterém byla ověřena základní koncepce a geometrie vestavby, vyšel výpočtem relativně příznivě. Pro vícefunkční využití sálu  navrhuje architekt Hájek zadní část pódia vybavit akustickou stěnou s polohovatelnými přetáčivými panely. Panely mají jednu stranu s odrazivým povrchem. Druhá strana funguje jako panel pohlcující zvuk. Kombinací povrchů lze akustiku sálu vyladit pro specifické zvukové parametry rozličných produkcí. Pevnou součástí návrhu jsou také varhany. Aby byla zajištěna montáž nového objektu bez stavebních úprav ve stávajícím prostoru dvorany, je celek konstrukce složen z demontovatelných prvků.

Proces ověřovací studie byl doprovázen konzultacemi s expertem pro akustiku, zástupci  Karlovarského kraje, Národního památkového ústavu, Karlovarského symfonického orchestru a Kanceláří architektury města.

„Nejlepší ochranou historických budov je smysluplné soudobé využití, které s pokorou doplňuje jejich památkovou podstatu. Navrhovaný sál se zázemím pro orchestr oživí ducha této mimořádné budovy a umožní řešit otázku budoucího dlouhodobého sídla, které bude splňovat profesionální provozní podmínky pro práci KSO, který je neoddělitelnou součástí kulturního života města.“ uvádí v naději na možná řešení těchto aktuálních výzev města ředitel KAMu Petr Kropp.

Výsledek ověřovací studie bude podkladem pro rozhodování o dalším postupu v procesu jednání vedení města Karlovy Vary a vlastníka budovy, Karlovarského kraje, který zajištuje projekt rekonstrukce a rekonverze budovy Císařských lázní, jenž je jedním z prioritních strategických projektů lázeňské čtvrti města Karlovy Vary.

Kancelář architektury města vítá tento návrh, který je nezávisle realizovatelný na rekonstrukci historické budovy a respektuje limity ochrany této mimořádné národní kulturní památky a nevylučuje i další funkční využití.

Kulturně-historický význam této budovy, náročnost revitalizace, ale i smysluplné budoucí perspektivní využití této jedinečné památky v intravilánu památkové rezervace lázeňské čtvrti, s vazbou na Karlovarský kraj, se neobejde bez otevřené a konstruktivní spolupráce majitele budovy, Karlovarského kraje, s městem Karlovy Vary.

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary


Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.