Alžbětiny lázně pohledem lékařské ředitelky MUDr. Stanislavy Maulenové

Karlovy Vary – Pokud si někdo myslel, že horké letní měsíce přispějí ke klidnému dění na karlovarské politické scéně, tak se velice zmýlil. V posledních týdnech jsme se v médiích mohli dočíst, že Rada Města jmenovala dosavadního předsedu představenstva městské společnosti Alžbětiny lázně a.s. , pana Ing. Václava Benedikta do funkce krizového manažera této firmy. Na tomto faktu by nebylo asi nic tak pozoruhodného, pokud by opoziční zastupitelé neupozornili na to, že pan Benedikt je v osobním úpadku.

Naše redakce nejen v návaznosti na toto téma požádala o rozhovor osobu asi nejpovolanější, a to paní MUDr. Stanislavu Maulenovou.

 

Paní doktorko, jak dlouho pracujete v Alžbětiných lázních

Do Alžbětiných Lázní, a.s. jsem byla přijata na post vedoucí lékařky od 1.5.2006, takže již 13 let.

Jaké funkce jste ve společnosti zastávala a jakou vykonáváte v současné době

Po celou dobu jsem odborný garant a vedoucí lékařka, pro pojištěnce zdravotních pojišťoven, a dále pro klienty samoplátce (vstupní vyšetření, konzultace, předpisy pitné kúry atd.).

Od září 2008 jsem byla zplnomocněna k výkonu lékařské ředitelky, s tím, že půjde o přechodné řešení, a toto se bohužel protáhlo na téměř 11 let. Takže kromě své odbornosti řeším dle pokynů představenstva problémy provozní, organizační, technické, marketingové, personální a plním další úkoly, které mi jsou zadávány statutárním orgánem.

Co říkáte na současný technický stav Alžbětiných lázní a v jaké finanční kondici se dnes společnost nachází

Technický stav AL je žalostný, v průběhu let jsem opakovaně vše dokumentovala a upozorňovala vedení společnosti i magistrát. Faktem je, že v průběhu let se změnila celková situace v poskytování lázeňských služeb, mimo jiné se rozšířila konkurence v jednotlivých zařízeních, která mají modernější vybavení. Podařilo se nám sice několikrát získat finanční podporu, ale museli jsme investovat do nových procedur a vybavení, abychom alespoň mohli nabízet procedury v příjemném prostředí. Prošli jsme řadou ekonomických a jiných krizí, nejvíce nás zasáhl výpadek klientely z hotelu Thermal, což historicky tvořilo kolem 80% obratu. Bylo náročné získat náhradní klientelu z řad hostů, kteří jsou ubytováni v soukromí či zařízeních bez vlastního balneocentra.

Nicméně současná finanční situace není příznivá, protože budova je mimořádně energeticky náročná a samotné naše pracovní úsilí a výsledky nestačí na dobrou ekonomickou bilanci.

Bývalý primátor Petr Kulhánek (KOA) chtěl pro Alžbětiny lázně najít investora pomocí koncesního dialogu. Ten současné vedení města a společnosti AL a.s. zastavilo. Co si o tom myslíte? Sama jste v minulosti tento postup podporovala, a to i ve svém projevu na zastupitelstvu města

Pravdou je, že jsem v určité době od koncesního řízení očekávala na základě prezentovaných informací změnu prospěšnou pro další rozvoj společnosti. Zpočátku se zdálo, že konečně se bude něco dít, ale bohužel se koncesní řízení vleklo od roku 2012 dalších 6 let. Nejhorší je pracovat v permanentní nejistotě, kdy nevidíte v budoucnu žádné řešení neutěšené situace, kdy neustále jen posouváte lhůty, nevíte, na jak dlouho můžete uzavřít smlouvy a na jak dlouho můžete partnerům garantovat další spolupráci. Postupně se tak nějak pomalu vytrácela ona počáteční šance a naděje, že se Alžbětinky podaří opravit a získat i ubytovací kapacitu, kdy projekt byl vskutku velkorysý včetně vřídelních bazénů. Osobně jsem sice vnímala, ale příliš nechápala, proč koncese byla koncipována bez záruky výsledného řešení a navíc se v závěru nepříznivě změnily podmínky pro Město Karlovy Vary ve smyslu vyššího finančního zatížení.

Jako zplnomocněná ředitelka jsem se samozřejmě řídila pokyny tehdejších členů statutárního orgánu a soustředila se na každodenní práci, kdy pro mne bylo nejdůležitější zajistit kontinuitu běžného provozu.

PSALI JSEM DŘÍVE – Solární baroni chtějí provozovat Alžbětiny lázně…

Jaké řešení byste tedy navrhovala nyní 

Rozhodně zachovat Alžbětiny Lázně a.s. jako jediné městské lázně, ale za nezbytně nutné finanční podpory Města Karlovy Vary.

Ráda bych se dožila toho, aby pohled na jediné funkční lázně nebyl žalostný jako nyní. Tím spíše, že Karlovy Vary usilují o vstup do UNESCO a Alžbětinky mohou být výkladní skříní zdejšího lázeňství, což je rovněž mé přání.

V médiích nedávno proběhla informace, že předsedou představenstva AL a.s. a nově i krizovým manažer byl jmenován pan Ing. Václav Benedikt (ANO), který je v osobním úpadku. Co si o jeho jmenování myslíte a jaké máte s panem Benediktem zkušenosti po pracovní stránce

Během svého působení v AL jsem zažila několik členů představenstva. Ing. Benedikt je prvním z nich, který svou funkci nebere formálně, nýbrž v krátké době předvedl takový zájem a pracovní nasazení, které jsme u nikoho předtím nezaznamenali. Především záhy pochopil problematiku v celé šíři a hloubce s tím, že více než půl roku vyvíjí velkou aktivitu směrující k záchraně AL. Škoda, že přišel až nyní. To, že je v osobním úpadku, zřejmě nehrálo roli, když ho Rada Města jmenovala do funkce předsedy představenstva. A rozhodně bych na základě své resp. naší zkušenosti s jeho nynější činností u nás nepovažovala tento fakt za něco, co by mělo bránit v pokračování výkonu funkce předsedy představenstva.

Čím si vysvětlujete, že i přes řadu problémů stále Alžbětiny Lázně a.s. fungují 

Podařilo se nám vytvořit a udržet úžasný pracovní kolektiv, zejména v době, kdy je obecně velký nedostatek kvalitních pracovníků v lázeňství. Vážím si toho, že u nás pracují skvělí a profesionálně na vysoké úrovni zdatní fyzioterapeuti, zdravotní sestry, maséři, lázeňští pracovníci, spolu s obchodním týmem, vedoucími a dalšími zaměstnanci, společně vytváříme přátelskou atmosféru a ve výsledku úspěšné léčení. Toto velmi oceňují naši klienti a pacienti nejen místní, ale i mezinárodní, kteří se k nám mnohdy opakovaně vracejí. Přestože řadu let pracujeme v nejistotě ohledně budoucnosti našich lázní, je tu jen malá fluktuace.

Možná jsme naivní, ale stále věříme v moudrost představitelů našeho města, že se pokusí najít záchranné řešení pro další fungování Alžbětiných Lázní, a.s.

MUDr. Stanislava Maulenová


Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.