Galerie umění Karlovy Vary zve na výstavu: České výtvarné umění ve sbírce Galerie Goller Selb

Výstava představí více než 60 děl 29 autorů z rozsáhlé sbírky českého výtvarného umění německého sběratele Hanse-Joachima Gollera.

Ten se od roku 1979 společně s manželkou Heidi zaměřil na objevování výtvarného umění v sousedním Československu a později v průběhu výstavní činnosti v jejich společné galerii pozval řadu zajímavých a významných výtvarných umělců z Čech i Moravy. Vytvořil tím základ uceleného a velmi kvalitního souboru děl českých autorů konce 20. a počátku 21. století. Výstavní činnost Galerie Goller ale neměla, alespoň zpočátku, ambice vytvořit sbírku se slavnými jmény, na prvním místě u nich vždy byla osobní angažovanost a vztah s umělci, které jim mimo jiné umožnila i aktivní znalost češtiny paní Heidi Goller. Také proto se jim postupem času podařilo svými kontakty výrazně podpořit sblížení české a německé výtvarné kultury a vytvořit silné a přátelské vztahy českých a německých umělců.

Výstavní výběr v pěti výstavních sálech Becherovy vily umožní návštěvníkům seznámit se s charakterem sbírky, s jejím zaměřením i kvalitou. Z uměleckých technik je zastoupena především grafika, méně pak malba a částečně i drobná interiérová plastika. Struktura výstavy nesleduje historii jednotlivých akvizic ani výstav, jak šly v Galerii Goller Selb za sebou v pořadí. Koncept prezentuje základní stylotvorné výtvarné okruhy – tzn. od reálného zobrazení až po abstrakci. Proto rozdělení jednotlivých místností respektuje konkrétní morfologii a výrazové prostředky jednotlivých autorů, to znamená, že se v sousedství nalézají mistrovské figurální vize Karla Demela a Jiřího Anderleho či poetické podoby krajiny Jindřicha Pilečka a Emílie Tomanové. Abstraktní kresbu i malbu zastupují díla například Jiřího Juna, Jana Samce, Václava Maliny ad. Okruh protagonistů české geometrie a konstruktivismu je prezentovaný grafikou (Zdeněk Sýkora, Aleš Svoboda), kresbou (Vladislav Mirvald, František Steker, Pavel Knapek, Jan Pelc), malbou (Jan Kubíček) či prostorovými variacemi (Radek Kratina, Václav Fiala). Na výstavě však divák objeví i výsledky různorodých konceptuálních postupů – od Jiřího Valocha, Milana Maura, Svatopluka Klimeše a Jiřího Kubového. Vystavený soubor je sice rozčleněný na formální okruhy, jistě však prokáže i vztahy mezi jednotlivými oblastmi a zároveň zajímavou konfrontací autorů velmi i méně známých. Dramaturgie Galerii Goller totiž nezapomínala ani na autory žijící v našem regionu, v Karlovarském kraji, proto v Selbu vystavovali František Steker, Pavel Knapek, Bořivoj Hořínek, Jan Samec, Jan Pelc, Jiří Jun a Lenka Březinová. Německý galerista a sběratel totiž nebyl zatížen předsudky či informacemi o relativní známosti konkrétních jmen v českém prostředí. Navíc střídáním českých a německých autorů ve své výstavní koncepci pomohl začleňování českého umění do mezinárodního kontextu, a šířkou záběru tak předčí i mnohé prestižní německé galerie.

Ačkoliv prvotním záměrem sběratelů byla původně chuť získávat krásné artefakty, nikoli snaha vybudovat reprezentativní soubor na základě odborných hledisek, postupně však cílevědomá a soustavná spolupráce s autory a galeriemi, zejména v českém pohraničí, a skvělá orientace v českém regionálním uměleckém prostředí, pomohla sběratelům k utvoření obsáhlé sbírky čítající více než 500 děl. Výstava v Interaktivní galerii Becherova vila poskytne tedy návštěvníkům jen fragment akviziční činnosti Galerie Goller, nicméně organizátoři věří, že výstavní konvolut dostatečně prokáže rozsah a zaměření sbírky. Zároveň doufají, že se jedná o výpověď svědčící nejen o sběratelských kvalitách manželů Gollerových, ale především o humánním poselství prokazujícím touhu sblížit a spojovat sousední národy Čechů a Němců.

Autor: Jan Samec

Pořadatel: Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Místo konání: Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, Karlovy Vary

Termín: 1. srpna – 29. září 2019, bez vernisáže

Autor výstavy: Jan Samec

Kurátorka výstavy: Ivana Klsáková

Prezentace katalogu: komentovaná prohlídka výstavy spojená s prezentací katalogu se uskuteční ve čtvrtek 26. září od 17.00 hodin

Repríza výstavy: Výstava bude následně reprízována ve foyeru Koncertního sálu Freiheitshalle v německém Hofu, Kulmbacherstrasse 4.

Zahájení: pátek 13. prosince 2019 v 17.30 hodin.

Partneři: Galerie Goller Selb a Freiheitshalle města Hofu

Otevírací doba: otevřeno denně mimo pondělí 10.00 – 17.00 hodin, vstupné 40,- 20,- Kč, www.becherovavila.cz, www.galeriekvary.cz

Výstava se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.