Nezaměstnanost v Karlovarském kraji a nabídka volných pracovních míst

Na konci června 2019 bylo v Karlovarském kraji na úřadech práce evidováno celkem 5 531 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 939 dosažitelných.

Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 2,59 % a ve srovnání s celorepublikovým průměrem se prakticky nezměnil. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Na 1 volné pracovní místo připadalo v našem kraji 0,68 uchazeče o zaměstnání.

V Karlovarském kraji bylo k 30. 6. 2019 evidováno na úřadech práce celkem 5 531 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 939, tj. 89,3 % dosažitelných. Mezi uchazeči bylo 2 922 žen. Absolventů a mladistvých bylo mezi uchazeči o zaměstnání celkem 189, tj. 3,4 % všech uchazečů. Zaměstnání hledalo 694 osob se zdravotním postižením.

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 30. 6. 2019, nejvíce osob bez vzdělání, ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 32,8 %.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v červnu 2019 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 14,8 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,0 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 43,5 %).

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 775 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 58,8 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (715, tj. 40,3 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti).

Karlovarský kraj dosáhl k 30. 6. 2019 pátého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 2,59 % a ve srovnání s celorepublikovým průměrem se prakticky nezměnil. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (1,66 %) a Jihočeském kraji (1,74 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,16 %) a Ústeckém (3,83 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 3,90 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 69. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,60 %), který se umístil na 13. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Na konci června 2019 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 8 144 volných pracovních míst, z toho 23,8 % pro absolventy a mladistvé a 4,0 % pro osoby se zdravotním postižením. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce v Středočeském (10 356) a Plzeňském kraji (10 337). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 697) a Středočeském kraji (1 292).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (1,98) a Ústeckém kraji (1,35). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Plzeňském (0,22) a Pardubickém kraji a Hlavním městě Praze (shodně 0,24). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,68, což je o 0,11 uchazeče více, než kolik činí celorepublikový průměr (0,57).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,36 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 2,76 uchazeče o zaměstnání.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 66 okresech, největší v okresech Jeseník (o 9,6 %), Ústí nad Labem (o 9,5 %) a Jindřichův Hradec (o 9,4 %). Naopak meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 11 okresech, největší v okresech Rokycany (o 4,2 %), Plzeň – město (o 3,8 %) a Nymburk (o 2,3 %).

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil, nejvýrazněji v okrese Sokolov (o 4,3 %).

Zdroj: Český statistický úřad


Hledáte si nové zaměstnání. Najděte si práci v aktuální nabídce volných pracovních míst v Karlovarském kraji. Nabídky se stále aktualizují, tak vám neuteče žádná nová pracovní pozice.

Stačí jen kliknout na odkaz – nabídka práce v Karlovarském kraji


MAGNET REALIT – REALITNÍ, FINANČNÍ, OBCHODNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.