Projekt CerDee má přispět k rozvoji porcelánového průmyslu

V uplynulém týdnu byl ve slovinské Lubljani odstartován projekt CerDee – Kreativní průmysl v oblasti keramiky – rozvoj, vzdělávání, podpora.

Na jeho realizaci se pod vedením německého Porzellanikons – Státního muzea pro porcelán v Selbu podílí osm partnerů ze střední Evropy, mimo jiné Západočeská univerzita v Plzni. Jak nastínil Jan Tlučhoř, který je jedním z hlavních řešitelů projektu, jeho cílem je sdílet zkušenosti z podnikání v oblasti porcelánového průmyslu a podpořit mladé umělce v rozvoji jejich tvorby i podnikání. 

Porcelánový průmysl představuje tradiční odvětví v mnoha evropských regionech, přičemž zaměstnává cca půl milionu lidí. Kvůli globalizaci a dynamickému vývoji chování spotřebitelů je však vystaven silným strukturálním změnám. O existenci podnikatelských subjektů, mezi něž patří hlavně  individuální podnikatelé nebo malé a střední podniky, není dostatečně velké povědomí. V rámci projektu CerDee by proto mělo dojít k jejich zviditelnění pomocí výstav, účasti na mezinárodních veletrzích nebo online marketingu. Sdílení nápadů a zkušeností jednotlivých umělců a designerů budou podporovat nově vytvořená školící a dokumentační střediska v Selbu a Kranji.

 

Západočeská univerzita v Plzni, konkrétně Fakulta ekonomická ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara, provede za podpory asociovaných partnerů, mezi něž patří Krajský úřad Karlovarského kraje a Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, průzkum příslušného odvětí pro vytvoření databáze současných i potenciálních podnikatelských subjektů, a to včetně analýzy jejich aktuální situace a potřeb pro budoucí rozvoj. „Na základě těchto průzkumů vzniknou marketingové strategie, které by měly podpořit nové obchodní příležitosti pro podnikatele v tomto kreativním odvětví. A samozřejmě se zapojí do dalších aktivit projektu, které mimo jiné zahrnují workshopy, mapování sbírek porcelánu a keramiky. Projekt tak přispěje k posílení odvětví porcelánu a keramiky v karlovarském regionu,“ přiblížil Jan Tlučhoř.

Projekt CerDee byl podpořen v rámci 3. výzvy programu Interreg Central Europe. „Jsme přesvědčeni, že výstupem tohoto projektu na konci dubna 2022 bude efektivně fungující síť podporující podnikatelské subjekty v oblasti keramického průmyslu a větší povědomí veřejnosti o tom, jak a kdy tyto podnikatele najít a kontaktovat,“ doplnil Jan Tlučhoř.

Zdroj: Informační portál Karlovarského kraje 


Nebankovní půjčky pro firmy a podnikatele. Výkup nemovitostí s možností zpětného leasingu. Číst více…


 

 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.