Otevřený dopis vedení města Karlovy Vary

Dobrý den, od roku 1994 jsou Karlovy Vary jedním z hlavních partnerů KVIFF.

Každoročně Karlovy Vary bezúplatně převádějí po dobu konání této akce téměř veškeré pozemky města společnosti Film servis festival, která je dále pronajímá svým dalším partnerům. Bez tohoto bezúplatného pronájmu by neměli sponzoři KVIFF možnost umístit svoje výstavní stánky a de facto by jejich partnerství nedávalo smysl. Popř., pokud by město pronajalo tyto pozemky za tržní cenu, zisk společnosti Film servis festival by byl téměř nulový….Auta, která vozí VIP návštěvníky mohou libovolně jezdit po pěších zónách a mnohé ulice jsou dokonce uzavřené pro pěší veřejnost….Navíc Film servis festival dostává od města roční dotaci ve výši 8 mil. Kč. Mohlo by se na první pohled zdát, že je tato akce reklama pro město a město z této akce má následný profit. Ale není tomu tak. Všechny společnosti, které jsou vázány na KVIFF mají svoje sídlo mimo Karlovy Vary a daně z jejich činnosti jsou do rozpočtu sídelního města. Po skončení filmového festivalu se Karlovy Vary vyprázdní a následný efekt je pro město a společnosti, které ve městě podnikají, téměř nulový.…

Jde mi hlavně o jinou věc. Proti signatářům petice účasti partnerství zbrojovky se Bartoška jasně vymezil a tvrdí, že si zbrojovky váží, jenomže tito signatáři udělali něco, co sám Bartoška dělá po celou dobu konání festivalu pod hlavičkou Film servis festival, a to je, že kritizuje své sponzory. Po celou dobu se tvrdě vyjadřuje, že město nedává dotace v dostatečné míře, propočítává, kolik město dle jeho neprofesionálního propočtu vydělává, nemáme dostatek kin ap. Nikdy jsem nezaregistroval, že by upřímně poděkoval hostitelskému městu za dotace a hlavně bezúplatný pronájem městských pozemků a samozřejmě úklid města a posílení spojů MHD, A bez těchto finančních a nefinančních darů by vlastně festival ani neexistoval.

Film servis festival je soukromá společnost, která má svůj podnikatelský záměr. Prodává lístky na filmová představení a upomínkové předměty. Dostává dotace od ministerstva kultury, kraje a samozřejmě města. Vážou se na tuto akci významné společnosti, které KVIFF podporují . A uvědomme si ten nepoměr, jaké dotace oproti KVIFF dostávají sociální a zdravotní neziskové organizace, které jsou na rozdíl od pana Bartošky za tyto dotace vděčné. Kdyby se schýlily k veřejné kritice, nedostaly by v budoucnu dotace žádné.

Přehodnoťte, prosím, v dalších ročnících, zda by nebylo dobré Film servis festivalu dotace podstatně snížit a pozemky města po dobu konání KVIFF pronajmout za tržní cenu, aby si plně představitelé této společnosti uvědomovali, co pro jejich Film servis festival Karlovy Vary doposud dělaly. Chápu, že vedení města nebude zváno na rauty a uzavřené akce, ale myslím si, že máme určitou hrdost.

S pozdravem,
Milan Burger


Zajímají nás vaše názory na aktuální témata v Karlovarském kraji. Své náměty a příspěvky můžete psát na email: karlovarky@gmail.com 

Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor a redakce texty neupravuje. Články v „Blogu“ občana nevyjadřují názory redakce.

Redakce: Karlovarky.cz


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.