KARLOVY VARY – HARMONOGRAM VÝSTAVBY DOUBSKÉHO MOSTU

Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR a zhotovitel EUROVIA CS a.s. představili na dnešní tiskové konferenci harmonogram výstavby nového Doubského mostu. Hovořili také o výhodách různých způsobů zadávání veřejných zakázek dle mezinárodních standardů FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů). Společná prezentace se konala na půdě Magistrátu města Karlovy Vary. 

Nejsme ani vlastníky mostu, ani investory jeho výstavby,“ uvedl karlovarský radní pro dopravu Martin Dušek,ale tento most komplikuje život nejvíc nám, občanům města Karlovy Vary. Jednak proto, že přejít či přejet z Doubí do Tašovic nebo do Dvorů bez něj znamená o čtyři kilometry delší cestu, ale také proto, že vede tranzit mezi D6 a směrem Plzeň přes Tuhnice a zahušťuje dopravu nedaleko centra města. Proto jsme rádi nabídli prostor pro prezentaci Doubského mostu v našich prostorách.

Zástupce investora Lukáš Hnízdil, ředitel Správy Karlovy Vary Ředitelství silnic a dálnic ČR, připomněl vývoj původního projektu na opravu stávajícího mostu. „Vloni  jednadvacátého srpna jsme zjistili, že systém předpínací výztuže mostu je nefunkční, to potvrdila i diagnostika mostu. V září jsme se rozhodli, že pro zadání novostavby použijeme zásady tzv. Žluté knihy FIDIC, tedy postup, při kterém zhotovitel stavbu nejen realizuje, ale též zpracuje její projekt dle zadaných podmínek. Je to mimochodem poprvé, kdy ŘSD používá tento postup v podobném případě. Uchazeči představili svůj zamýšlený způsob řešení stavby ve výběrovém řízení studií, výběrové kritérium byla nejen cena, ale též rychlost výstavby a délka záruční doby. Pro stavbu má takový způsob zadání zakázky výhody mimo jiné v tom, že už ve chvíli, kdy zhotovitel začíná zpracovávat projekt, může objednávat suroviny, plánovat kapacity a podobně.

Pro nás jako zhotovitele to samozřejmě znamená určité riziko navíc, ale to lze ocenit a pracovat s ním v rámci nabídkové ceny,“ uvedl zástupce zhotovitele Eurovia CS a.s., ředitel oblasti Čechy západ Zdeněk Novák.Musím na tomto místě poděkovat všem dotčeným orgánům, které k našemu projektu vydávaly stanoviska a povolení, že nejednaly alibisticky ve smyslu ‚počkáme s vyjádřením na konec zákonné lhůty‘, ale vyjadřovaly se ihned, jakmile věc zpracovaly,“ doplnil.

To potvrdil i ředitel závodu Karlovy Vary Eurovia CS Michal Sakař.Náš harmonogram začal výzvou investora k zahájení prací v březnu letošního roku, nejzazší termín předběžného užívání stavby, tedy kdy bude most otevřen pro dopravu, je polovina prosince. Je možné, že to dokážeme o pár dní dříve Zásadní je, že my jako zhotovitel můžeme projekt připravovat paralelně na několika frontách, pokud by jej projektovat investor, dělal by kroky postupně. Dovolím si říct, že zvolený postup umožní postavit nový Doubský most nejméně o rok rychleji.

Rámcový harmonogram výstavby vypadá takto: 

  • duben 2019 – demolice původního mostu
  • květen 2019 – pilotové založení nového mostu
  • červen, červenec 2019 – spodní stavba
  • srpen 2019 – osazování ocelových nosníků
  • srpen, září 2019 – realizace nosné konstrukce (spřažená železobetonová deska)
  • říjen, listopad 2019 – římsy, závěrné zídky, dilatační závěry, příslušenství, přeložky sítí, atd.
  • prosinec 2019 – dokončovací práce, uvedení do provozu

Původní Doubský most byl postaven z předpjatého betonu v šedesátých letech minulého století. V té době byla tato technologie poměrně nová a předpjaté mosty z té doby často vykazují poškození předpínací výztuže. To se bohužel potvrdilo i během prací, které měly být původně pouze opravou Doubského mostu. Sondy posléze potvrdily korozi výztuže a bylo rozhodnuto o odstranění mostu. Současný projekt obnovuje most prakticky v jeho původní trase a tvaru, místo předpjatého betonu použije železobetonovou spřaženou desku. 

Investor ŘSD projednal možnost vybudování provizorní lávky pro pěší, ale požadavky správce toku na zajištění bezpečnosti znamenaly, že by lávka musela být mimořádně náročně konstruovaná. Proto investor místo lávky objednal u Dopravního podniku Karlovy Vary provoz linky 36 Doubí – Tašovice, která v pracovní dny umožňuje cestovat v hodinovém taktu z jedné strany mostu na druhou zdarma. Samozřejmě mimo tento takt či mimo pracovní dny je možné využít také spojení standardními linkami 6, 2 a 16. 

Investor také řešil převedení části cyklostezky Ohře z prostoru Doubského mostu přes blízkou křižovatku ulice Závodní, nebo značení pro vodáky, aby se plavili u pravého břehu, protože z levého probíhá stavba. 

Žlutá kniha (Yellow book) FIDIC je jedním z mezinárodních standardů zadávání a realizace veřejných stavebních zakázek, kdy projektovou dokumentaci na základě zadání zpracuje dodavatel. Asi nejznámější postup je tzv. Červená kniha (Red book), kdy projekt připravuje až do fáze stavebního povolení investor, a teprve na povolenou stavbu vypisuje výběrové řízení. Existují ale i další standardy, například tzv. Zelená kniha pro zakázky menšího rozsahu nebo Golden book, která řeší zakázky, kde zhotovitel zajistí projektovou přípravu, výstavbu i provoz předmětu zakázky. Českým členem FIDIC (www.fidic.org) je česká asociace konzultačních inženýrů CACE (www.cace.cz). 

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.