Získejte pro svou firmu prestižní certifikát – Společnost přátelská rodině

Až do 30. června přijímá Síť pro rodinu přihlášky organizací jakékoliv velikosti, ale s celorepublikovým dosahem k auditu zaměřenému na firemní kulturu. Pokud jím úspěšně projdou, získají certifikát  „Společnost přátelská rodině“, jenž je udělován na dobu tří let.

Cílem je ocenit ty zaměstnavatele, kteří ve svých podnicích aktivně prosazují rovné příležitosti a snaží se zavádět opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců.

Firemní kultura přátelská rodině může sehrát rozhodující roli při výběru zaměstnavatele. Loajální a stabilní zaměstnanci jsou pro firmy v době s častou fluktuací zaměstnanců velkým přínosem, proto se vyplatí věnovat jejímu zlepšování. A v tom firmám audit pomůže. Firmy, které prošly auditem, potvrzují, že samotný průběh auditu jim nabídl bohatou inspiraci, co všechno mohou dělat. Navíc v rámci slavnostního předávání certifikátů dostanou příležitost sdílet své zkušenosti s ostatními a zároveň se inspirovat přístupem dalších firem,“ vysvětluje prezidentka Sítě pro rodinu Rut Kolínská.

Proces auditu spočívá ve vyhodnocení čtyř základních oblastí, jakými jsou zaměstnavatelské podmínky, prorodinné aktivity organizace, společenská odpovědnost firem a prostředí firmy a její přístup k životnímu prostředí. Audit probíhá ve třech fázích, první je dotazníkové šetření, následuje kontrolní návštěva v organizaci a poté finální vyhodnocení pětičlennou porotou složenou z odborníků. Porota připraví závěrečnou zprávu, jejíž součástí bude nejenom verdikt o udělení či neudělení certifikátu, ale také celkové hodnocení všech hodnocených oblastí a doporučení, co je možné zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak. Slavnostní předávání certifikátů proběhne na podzim letošního roku.

Zaměstnavatelé, popřípadě zaměstnanci, mohou přihlásit svoji firmu do 30.  června koordinátorce certifikace Sítě pro rodinu Ireně Přibylové (e-mail: irena.pribylova@sitprorodinu.cz, mob.: 773 819 025).

Více informací najdete na webu Společnost přátelská rodině.

Zdroj: Informační portál Karlovarského kraje


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.