„Transparentní“ kultura po pirátsku

Možná se čtenáři podiví nad tím, že se většina informativních textů z mariánskolázeňského Zastupitelstva točí především kolem starosty Kaliny (Piráti).

Ten důvod je jednoduchý.

Starosta naprosto nestandardně, ne však v rozporu s jednacím řádem, uvádí a komentuje všechny body zastupitelstva. A to i v případě, že předá slovo předkladatelům z řad svých místostarostů. Kalina bod uvede, předá slovo místostarostům, kteří jsou předkladatelé, potom vše okomentuje – někdy i s rádoby bonmoty, asi ve snaze napodobit pana prezidenta – a otevře diskuzi. Standardní a obvyklý průběh je takový, že předkladatel si vede celý proces sám, a to včetně ukončení diskuze. V takovém případě je složité vyhnout se informacím a komentářům, které se týkají verbální prezentace hlavy města. 

Najdou se však výjimky, jakou byl třeba bod pod názvem „Informativní zpráva z jednání valné hromady Chevak“. Celá problematika kolem Chevaku je komplikovaná ke krátkému vysvětlení. Důležitou informací pro nás, kteří platíme vodné a stočného na Chebsku, je to,  že v letošním roce končí smlouva o přednostním vyplácení dividend majoritnímu akcionáři. A tak se o ovládnutí dozorčí rady a představenstva rozhořel meziobecní lítý boj. Právě o tom má uloženým usnesením za povinnost informovat starosta Kalina, který je Zastupitelstvem pověřen hlasováním na valné hromadě. Pomineme teď skutečnost, že pan starosta v prvním kole hlasoval v rozporu s usnesením Zastupitelstva, protože se zdržel a tím odsoudil nominanty do dozorčí rady za Mariánky k čekání na případné druhé kolo hlasování…

Ale podívejme se spíš na transparentnost, kterou se starosta tak rád zaštiťuje. Když se totiž Zastupitel Hurajčík zeptal pana starosty, poté, co přednesl zprávu z jednání valné hromady, na to, zda se zástupci obcí sešli před jednáním valné hromady a domlouvali se, jak budou hlasovat, dočkal se od pana Kaliny strohé vše říkající odpovědi: „Ta strategie byla dohodnuta před jednáním valné hromady.“ 

Pirát by měl být dle volebního programu této strany synonymem pro transparentnost. Ale asi to neplatí pro všechny…  

https://youtu.be/GhJMfZc9xAw

5:00……

Transparentní kultura po pirátsku

Dne 4. března se komise kultury Města Mariánské Lázně pod vedením ředitele mariánskolázeňského muzea pana Bartoše usnesla na rozdělení peněz do kultury. Žadatelé poslali žádosti o 2,5 milionu korun, k rozdělení bylo jen 1,3 mil.

Po minulém jednání Zastupitelstva, které proběhlo 16.4., se tak po těsném odhlasování 11 hlasy koalice stali největšími příjemci kulturních peněz manželé Saskovi. Zastupitel Sasko (Piráti) sice v kulturní komisi ohlásil střet zájmu, ale stejně pro sebe a svoji manželku hlasoval. Totéž se stalo na Zastupitelstvu. 

 

 

Zajímavá je skutečnost, že v krátkém popisu žádosti o dotaci zmiňuje uspořádání 10 akcí a pravděpodobně potom, co mu byl příspěvek pokrácen, je v poznámce text, že akcí bude pouze 8. Asi, jako kdyby někdo požádal o příspěvek na koncert skupiny Metallica, ale poté, co by byl příspěvek pokrácen, by přijela Metallica Revival. Slibovaná návštěvnost je 2.000 – 3.000 lidí, tak věřme, že to byly vhodně kulturně investované peníze. Manželka pirátského zastupitele Saska žádala o 100.000 Kč na Food festival – komise jí přidělila 85.000 Kč. Uvidíme, jak se manželům Sakovým podaří v našem městě pozvednout kulturní dění. Jak poznamenal před hlasováním zastupitel Kantor: „Přednost dostaly projekty, ve kterých nefigurují děti…“ Na dotaz Zastupitele Hurajčíka, jak to funguje, odpověděl předseda komise kultury, že u některých projektů převážil názor komise, že tento typ kultury nechtějí ve městě podporovat. „Chápu to jako změnu trendu podpory kultury v našem městě,“ poznamenal pan Hurajčík. Proč komise tedy používá pravidla a nějaké bodové hodnocení, když finálně rozhoduje subjektivně? Takto otevřeně už se nikdo nezeptal. Korunu celé diskuzi nasadila Zastupitelka Mottlová, která konstatovala, že všichni v komisi podporují své známé, ale že nerozumí tomu, proč nikdo nepodpořil pana Uxu, který je významným sponzorem mnoha městských akcí.

https://www.muml.cz/mestsky-urad/dokumenty-uradu/zapisy-z-komisi/?kateg=100098&sort=3&search=

Autor: Vladimír Majer


https://youtu.be/GhJMfZc9xAw


Zajímají nás vaše názory na aktuální témata v Karlovarském kraji. Své náměty a příspěvky můžete psát na email: karlovarky@gmail.com 

Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor a redakce texty neupravuje. Články v „Blogu“ občana nevyjadřují názory redakce.

Redakce: Karlovarky.cz


Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.