Krajský přebor psovodů se služebními psy

KARLOVARSKÝ KRAJ – O pohár ředitele Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. 

Krajský přebor psovodů se služebními psy je organizován jako výcviková akce krajského ředitelství, odboru služby pořádkové policie, se stanovením pořadí účastníků podle dosažených výsledků.

Cílem přeboru je prověření celkové úrovně připravenosti psovodů se služebními psy k výkonu základních policejně kynologických činností – ovladatelnosti služebních psů, provádění služebních úkonů, zákroků nebo taktické připravenosti psovodů k použití psů jako donucovacího prostředku, při pátrání a vyhledávání osob a věcí.

Modelové situace a chování figurantů odpovídá povaze služebních zákroků nebo úkonů. Cviky jednotlivých disciplín jsou situovány do praktických podmínek výkonu služby. Jsou prováděny buď samostatně, nebo jsou spojeny do bloku na sebe navazujících cviků, kdy psovod musí samostatně zvolit správný taktický postup a komplexně řešit navozené situace, se kterými se setkává běžně v praxi.

Psovodi ze tří územních odborů celého kraje, z Chebu, Sokolova a Karlových Varů, v plné výstroji psovoda, plnili se svými svěřenci tři základní disciplíny – Obrana, Poslušnost a Pachové stopy.

Mezi plněné úkoly patřilo vyhledání a vypracování pachové stopy v terénu, vyhledání předmětů s lidským pachem, poslušnost, vyhledání ukryté osoby v objektu, zamezení vstupu do vymezeného prostoru, ochrana psovoda, prohlídka osoby a předvedení, vyhledání vystřelených nábojnic, zadržení nebezpečného pachatele pokoušejícího se o útěk, zadržení osoby s překonáním jejího aktivního odporu. Základní disciplínou je vždy poslušnost. Poslušnost psů prověřilo přivolání, chůze a obraty, štěkání na povel, přerušení činnosti, reakce na cizí osoby, reakce na rázový zvuk a odložení.

Služební pes musí mít dobrou fyzickou kondici, a tu předvedli psi při skoku vysokém nebo při překonání překážky s nízkým profilem.

Čtyřdenní náročné přebory, které prověřily připravenost pracovníků oddělení služební kynologie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, byly slavnostně ukončeny vyhlášením vítězů.

Nejlepším stopařem byl pes Dam ppor. Jaroslava Komárka (257 bodů) a jako nejlepší obranář byl vyhodnocen pes Copper pprap. Martina Havlíčka (179 bodů).

Vítězné družstvo ppor. Jaroslava Komárka a pprap. Františka Kůty z Chebu získalo nejvyšší počet kladných 1054 bodů.

V jednotlivcích mohli soutěžící psovodi získat maximální počet bodů 745. Na prvním místě se umístil ppor. Jaroslav Komárek se psem Damem z Chebu. Na druhém místě byl jeho kolega z K. Varů pprap. Lukáš Nosek se psem Brucem a třetí místo obsadil chebský pprap. František Kůta se psem Yrolem.

Na závěr je nutné dodat, že všichni soutěžící byli výborně připraveni, odvedli vynikající výkony a dokázali, že oddělení služební kynologie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje je profesionální a na velmi dobré úrovni. O tom svědčí také úspěchy během roku, kdy aktivně přispívají k dopadení pachatelů.

Zdroj: Policie ČR / por. PhDr. Papežová Zdeňka


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.