KARLOVY VARY – GALERIE DRAHOMÍRA, PROGRAM KVĚTEN 2019

GALERIE DRAHOMÍRA, PROGRAM KVĚTEN 2019

do 31. 5.

JAROSLAV VLASÁK – DVOUDÍLNÁ BILANCE

Karlovarský malíř, grafik a pedagog Jaroslav Vlasák vystavuje výběr ze svého díla ve dvou částech. V květnu představuje část E / jako exprese. Vlasák, absolvent karlovarského gymnasia, vystudoval učitelskou aprobaci matematika – výtvarná výchova na Pedagogické fakultě v Plzni a na UK v Praze. V letech 1977 – 2013 pracoval jako pedagog na SPŠ keramické v Karlových Varech. Výtvarně je činný od roku 1968. Do roku 1989 se zúčastňoval neoficiálních výtvarných aktivit na Karlovarsku. V letech 1991 – 1996 byl členem karlovarské organizace Unie výtvarných umělců a podílel se na jejich společných výstavách. V letech 1982 – 2012 uspořádal osm samostatných výstav. Kromě vlastní malby se zabývá i teorií a historií výtvarného umění.

16. 5., 18.00 hodin

POEZIE & JAZZ: Egon Bondy – Básně

V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit básně z I. svazku Básnických spisů Egona Bondyho (1930–2007). Svazek obsahuje básně z let 1947 – 1963. Bondy, vlastním jménem Zbyněk Fišer, je jedním z nejvýznamnějších českých básníků, prozaiků a filosofů 20. století. Patří k „otcům zakladatelům“ českého undergroundu, stal se guruem několika generací nonkonformní mládeže, jeho dílo má ovšem dodnes zásadní vliv na českou kulturu jako celek. Bondy byl rozporuplnou postavou. Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, později získala doktorát z filosofie a vědeckou hodnost kandidát věd. Ve svých textech byl vytrvalým kritikem poúnorového komunistického režimu, přitom s přestávkami téměř tři desetiletí spolupracoval se Státní bezpečností.

Poezii psal od dětství, jeho básnické dílo čítá na čtyřicet sbírek, převážně ne příliš obsáhlých, teprve později řazených do větších celků. Jeho básně i próza měly velký vliv na formující se underground. Napsal rovněž kolem dvaceti titulů prozaických a řadu děl filosofických, díky kterým se stal jedním z nejoriginálnějších, ale též nejkontroverznějších filosofů.

23. 5., 18.00 hodin

DRAMATICKÝ VEČER: Píseň písní aneb Píseň Šalomounova

V podání Dramatické skupiny Drahomíra a hudební skupiny Jazz Apetit zazní inscenované čtení

„Písně písní“, někdy nazývané též „Píseň Šalomounova“, v překladu Jaroslava Seiferta a Stanislava Segerta. Jde o sbírku milostných písní Starého zákona opěvujících lásku mezi mužem a ženou. Datum vzniku „Písně písní“ nelze přesně určit. Někteří biblisté ho kladou až do doby krále Šalamouna, jemuž je připisováno autorství. Líčí hlubokou a opravdovou lásku krále Šalomouna k prosté a krásné dívce Šulamít. Sbírka lyrických milostných textů z oblasti starověkého Blízkého východu patří k největším klenotům světové poezie.

Autor: Lev Havlíček/PR aktivity


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.