Kriminalita v Karlovarském kraji v roce 2018

V roce 2018 bylo v Karlovarském kraji spácháno celkem 5 034 trestných činů, což je o 1,0 % méně než v minulém roce. Nejvíce trestných činů bylo zaznamenáno v okrese Karlovy Vary (1 973). Objasnit se podařilo ve stejném období celkem 3 383 trestných činů.

V Karlovarském kraji bylo v roce 2018 podle údajů Policejního prezidia ČR spácháno 5 034 trestných činů, ve srovnání s předcházejícím rokem tak došlo k jejich poklesu o 1,0 %.

Počet zjištěných trestných činů se meziročně snížil ve všech krajích s výjimkou Libereckého a Plzeňského kraje. Celkově došlo v ČR ve srovnání s předcházejícím rokem ke snížení tohoto ukazatele kriminality, nejvýraznější pokles přitom zaznamenali ve Zlínském (o 9,7 %) a v Olomouckém kraji (o 8,9 %).

Z hlediska klasifikace trestných činů z celkového počtu trestných aktivit spadaly tři čtvrtiny (74,0 %) do oblasti obecné kriminality (3 723), třetinu obecné kriminality tvořily prosté krádeže. Hospodářská kriminalita se na celkovém počtu zjištěných trestných činů podílela pouze 11,4 %. V případě obecné kriminality bylo vyřešeno 2 279 trestných činů (tj. 61,2 %) a v případě hospodářské kriminality 394 trestných činů (tj. 68,9 %).

Policejním orgánům se podařilo v roce 2018 objasnit celkem 3 383 trestných činů, což představuje úspěšnost 67,2 % a ve srovnání s předcházejícím rokem se tak podíl objasněných trestných činů v kraji lehce snížil a to o 1,3 procentního bodu. Co se týče úspěšnosti v objasňování trestné činnosti, umístili se Karlovarští kriminalisté celorepublikově na 3. místě. Lepších výsledků dosáhly pouze Zlínský a Jihočeský kraj. Naopak nejnižší podíl objasněných trestných případů vykázalo Hl. město Praha (25,5 %).

Meziokresní srovnání Karlovarského kraje

V meziokresním srovnání vykazoval nejvyšší podíl trestné činnosti okres Karlovy Vary (39,2 %). Naopak nejnižší podíl kriminality byl zaznamenán v okrese Sokolov (27,8 %). Nejvíce trestných činů se podařilo objasnit kriminalistům v okrese Sokolov (73,6 %), nejméně pak v okrese Karlovy Vary (63,5 %).

Zdroj: Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.