Karlovarský kraj – pokles obyvatel stále pokračuje.

Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v roce 2018 opět snížil, a to důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva i záporného migračního salda. Na konci roku 2018 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 294 896 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Karlovarského kraje v roce 2018 celkem 294 896 obyvatel, z toho 149 222, tj. 50,6 % žen. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel celé republiky.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku, tj. k 1. 1. 2018, se počty obyvatel v Karlovarském kraji i ve všech jeho okresech snížily. Největší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Sokolov, kde ubylo 453 obyvatel. Počet obyvatel kraje v roce 2018 doznal od začátku roku úbytek o 790 osob, a to zejména vlivem záporného přirozeného přírůstku (-736), tj. převahou zemřelých nad narozenými.

Od 1. ledna do 31. prosince roku 2018 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 2 755 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně prakticky nezměnil. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 46,0 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 17,4 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Ze všech živě narozených dětí v kraji se jich 1 700, tj. 61,7 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (63,4 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (66,9% všech živě narozených dětí).

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 112 920 osob, což bylo o 1 477 více než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 85 osob více než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 3 491. V kraji zemřelo 1 756 mužů a 1 235 žen.

V roce 2018 uzavřeli obyvatelé Karlovarského kraje 1 631 sňatků, nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (36,2 % všech sňatků v kraji). Ve stejném období bylo rozvedeno celkem 678 manželských párů. V polovině těchto rozvádějících se manželstvích žilo jedno či více nezletilých dětí.

V roce 2018 se na území České republiky přistěhovalo 58 148 osob a 19 519 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 3 553 obyvatel, z toho byli 53,2 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 46,2 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 53,8 % z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 3 607. Do jiných krajů se odstěhovalo 76,8 % všech vystěhovaných a do ciziny 23,2 %.

Zdroj: Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.