Nezaměstnanost v Karlovarském kraji a nabídka volných pracovních míst

Na konci února 2019 bylo v Karlovarském kraji na úřadech práce evidováno celkem 6 714 uchazečů o zaměstnání, z toho 6 121 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 3,19 % a byl tak prakticky na úrovni celorepublikového průměru. 

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Na 1 volné pracovní místo připadalo v našem kraji 0,83 uchazeče o zaměstnání.

V Karlovarském kraji bylo k 28. 2. 2019 evidováno na úřadech práce celkem 6 714 uchazečů o zaměstnání, z toho 6 121, tj. 91,2% dosažitelných. Mezi uchazeči bylo 3 289 žen. Absolventů a mladistvých bylo mezi uchazeči o zaměstnání celkem 272, tj. 4,1 % všech uchazečů. Zaměstnání hledalo 751 osob se zdravotním postižením.

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 28. 2. 2019, nejvíce osob bez vzdělání, ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 38,1 %.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v únoru 2019 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji (6 714) podíleli 13,9 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,7 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 43,5 %).

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 210 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 51,3 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (913, tj. 41,3 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti).

Karlovarský kraj dosáhl k 28. 2. 2019 šestého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice.

Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 3,19 % a byl tak prakticky na úrovni celorepublikového průměru. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (1,95 %) a v Plzeňském kraji (2,25 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,78 %) a Ústeckém (4,73 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov.

Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 4,48 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 65. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (2,02 %), který se umístil na 11. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Na konci února 2019 nabízeli úřady práce v Karlovarském kraji celkem 8 053 volných pracovních míst, z toho 22,6 % pro absolventy a mladistvé a 4,4 % pro osoby se zdravotním postižením. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce v Plzeňském (10 239) a Středočeském kraji (9 986). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 765) a Středočeském kraji (1 440).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,34) a Ústeckém kraji (1,74). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Plzeňském a Pardubickém kraji (shodně 0,27).  V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,83, což je o 0,11 uchazeče více, než kolik činí celorepublikový průměr (0,72).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,45 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 2,59 uchazeče o zaměstnání.

Meziměsíční pokles počtu nezaměstnaných byl zaznamenán v 65 okresech České republiky, největší pak v okresech Pelhřimov (o 7,5 %) a Plzeň-jih (o 5,0 %). Naopak meziměsíční nárůst počtu nezaměstnaných vykázalo 12 okresů, největší  okresy Písek (o 4,7 %) a Ústí nad Labem (o 4,3 %). Ve všech třech okresech Karlovarského kraje doznal počet nezaměstnaných meziměsíční pokles.

Zdroj: Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech


Najděte si práci v aktuální nabídce volných pracovních míst v Karlovarském kraji. Nabídky se stále aktualizují, tak vám neuteče žádná nová pracovní pozice. 

Stačí jen kliknout na odkaz – nabídka práce v Karlovarském kraji


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.