Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji v roce 2018

V 1. až 4. čtvrtletí roku 2018 v Karlovarském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství oproti stejnému období předchozího roku o 8,0 %, reálně se zvýšila o 5,9 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. až 4. čtvrtletí roku 2018 činila v Karlovarském kraji 28 003 Kč, což je o 8,0  % více než ve stejném období minulého roku, tento nárůst nedosahuje na celorepublikový průměr o 0,1 procentního bodu. Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 2,1 %, reálně tak došlo v Karlovarském kraji k nárůstu průměrné hrubé měsíční mzdy o 5,9 % [1]

V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (31 885 Kč) byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 3 882 Kč a jedná se o dlouhodobě nejnižší mzdu mezi všemi kraji ČR. Nejvyšší mzda zůstává tradičně v Hl. městě Praze (40 011 Kč) a zároveň tato průměrná mzda převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Ve sledovaném období bylo v ČR zaměstnáno průměrně 4 066,2 tisíc zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 90,5 tisíc zaměstnanců. Karlovarský kraj byl jediným regionem ČR, kde došlo v roce 2018 k poklesu počtu zaměstnanců ve srovnáním předcházejícím rokem a to o 0,2 %. Ve všech ostatních regionech zaměstnanců meziročně přibylo, nejvíce pak v HL. městě Praze (o 3,6 %). V celé ČR činil tento nárůst 1,5 %.


[1] K výpočtu meziročního indexu reálné mzdy za kraj byl použit index spotřebitelských cen za celou Českou republiku


Zdroj: Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.