Bytová výstavba v Karlovarském kraji v roce 2018

V průběhu roku 2018 byla v Karlovarském kraji zahájena výstavba 630 nových bytů, z toho více než polovina z nich v rodinných domech. Ve stejném období bylo dokončeno 488 bytů, což je o 113 bytů, tj. o 30,1 % více než v roce 2017.

V roce 2018 byl v ČR celkově zaznamenán meziroční nárůst zahajované výstavby bytů. Počet zahájených bytů se meziročně zvýšil ve většině regionů ČR s výjimkou Středočeského, Plzeňského, Pardubického a Olomouckého kraje. Nejvyšší nárůst zahájené výstavby vykázal Kraj Vysočina, a to o 28,5 %. Největší pokles zahájených staveb byl zaznamenán v Olomouckém kraji (o 15,3 %).

V Karlovarském kraji byla v roce 2018 zahájena výstavba celkem 630 bytů, což je o 11 bytů, tj. o 1,8 % více než v roce 2017. Mezi regiony s meziročně rostoucí výstavbou nových bytů byl tak náš kraj regionem, kde byl tento nárůst nejnižší.

Většina bytové výstavby (88,9 %) v našem kraji byla zahájena v okresech Cheb a Karlovy Vary, nejčastěji se jednalo o byty v rodinných domech. Naopak nejméně byla bytová výstavba zahájena v okrese Sokolov (11,1 %). Sokolovský okres byl zároveň jediným okresem kraje, kde se výstavba nových bytů meziročně snížila, a to dokonce o 40 %.

V roce 2018 bylo v Karlovarském kraji dokončeno celkem 488 bytů, což proti stejnému období loňského roku představuje nárůst o 30,1 %. Tento nárůst byl osmý nejvyšší z celé ČR a republikový průměr převyšoval o 11,6 procentního bodu. Více než polovina bytů dokončených v roce 2018 v našem kraji se nachází v rodinných domech (59 % všech dokončených bytů). Nárůst počtu dokončených bytů oproti předchozímu roku byl zaznamenán ve všech regionech ČR s výjimkou Hl. města Prahy. Nejvyšší meziroční nárůst dokončených bytů vykazovaly Liberecký a Plzeňský kraj.

Z okresů Karlovarského kraje zaznamenal ve sledovaném období nejvyšší počet dokončených bytů okres Karlovy Vary (235, tj. 48,2 % všech dokončených bytů v kraji), naopak nejméně bytů bylo dokončeno v okrese Sokolov (98, tj. 20,1 % všech dokončených bytů). V tomto okrese byla výstavba většiny bytů (88,8 %) dokončena v rodinných domech nebo v jejich nástavbách, přístavbách či vestavbách.

Zdroj a informace: Ing. Iveta Šedá / Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech


Reklama

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.