INFORMACE K VÝMĚNĚ KARLOVARSKÉ KARTY

V letošním roce končí platnost většiny Karlovarských karet, vydaných v roce 2014. Z tohoto důvodu bude od 1. dubna 2019 probíhat jejich výměna.

Výměna bude prováděna postupně od dubna 2019 až do dubna 2021 formou vyhlášení výměny dané číselné řady karet. Pro každou číselnou řadu je stanoven kalendářní měsíc, ve kterém bude potřeba výměnu karty provést. Informace o jednotlivých termínech bude možno nalézt v Radničních listech, internetových stránkách DPKV a na letácích umístěných v autobusech DPKV. Držitelé si ve stanoveném termínu přijdou do Přepravní kanceláře v Zeyerově ulici č. 19 podat žádost o vystavení nové karty (žádost o vystavení duplikátu karty). Cestujícím, kteří dodrží termín, bude přiznána sleva za vystavení karty. Po dobu výměny bude původně vydaná Karlovarská karta funkční, a to pouze v případě, že bude karta nepoškozená. Nová Karlovarská KARTA˚ bude opět platná 5 let od data vydání a datum platnosti bude uvedeno na kartě.

Kde lze podat žádost o výměnu Karlovarské KARTY˚

• Přepravní kancelář – Zeyerova 19, Karlovy Vary

Co je potřeba k podání žádosti?

• formulář (formuláře – žádost o vystavení duplikátu karty jsou k dispozici v Přepravní kanceláři nebo jsou ke stažení na webových stránkách DPKV). Při podání žádosti budete pracovnicemi přepravní kanceláře požádáni o podpis

• aktuální dokladovou fotografii (ne starší než 1 rok)

• občanský průkaz nebo cestovní pas

• 100 Kč (v případě dodržení vyhlášeného termínu pro podání žádosti o výměnu) – hradí se při podání žádosti

• 170 Kč (v případě nedodržení vyhlášeného termínu pro podání žádosti o výměnu – pozdní podání žádosti) – hradí se při podání žádosti • Nová Karlovarská karta bude připravena k vyzvednutí do 20 pracovních dnů.

U dětí do 15 let žádá o Karlovarskou KARTU˚ zákonný zástupce, který musí mít dítě zapsané v občanském průkazu nebo předložit rodný list dítěte.

V případě podání žádosti nebo vyzvednutí nové Karlovarské KARTY˚ třetí osobou je nezbytné předložit ověřenou plnou moc (formulář je k dispozici v Přepravní kanceláři nebo ke stažení na webových stránkách DPKV).

Co je potřeba k vyzvednutí nové Karlovarské KARTY˚

• kontrolní útržek žádosti (obdržíte při podání žádosti)

• původní (starou) Karlovarskou kartu

• občanský průkaz nebo cestovní pas

U dětí do 15 let:

• zákonný zástupce, který podával žádost – stačí občanský průkaz

• zákonný zástupce, který nepodával žádost – občanský průkaz, ve kterém je dítě zapsáno nebo rodný list dítěte

• kontrolní útržek žádosti o duplikát

 

Zdroj a více informací na webu: Magistrát města Karlovy Vary

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.