PROBĚHL TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE PÉČE O PAMÁTKY A KRAJINU V KARLOVARSKÉM KRAJI

Ve čtvrtek 14. února 2019 proběhl ve společenském sále Krajské knihovny v Karlových Varech – Dvorech třetí ročník konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji, který uspořádal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s s Karlovarským krajem.

Obsahem konference byla prezentace činnosti spolků, obcí, odborných institucí a dalších organizací v oblasti záchrany a obnovy památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje v roce 2018.

Záštitu nad konferencí převzala paní náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje a radní pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Daniela Seifertová a ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti Mgr. Romana Riegerová.

Smyslem setkání bylo prezentovat veřejnosti ukázky příkladné péče o kulturní dědictví regionu, a představit vybrané realizované projekty a jejich iniciátory. Cílem konference bylo rovněž setkání zástupců nejrůznějších odvětví památkové péče v Karlovarském kraji a předávání si zkušeností při záchraně a obnově kulturního dědictví regionu.

V programu zazněly přednášky na téma obnovy významných sakrálních staveb, záchrany rozsáhlých areálů panských sídel, krajinářských parků, či drobných památek v krajině Karlovarska, Sokolovska a Chebska. V souvislosti se 100. výročí konce 1. světové války byly prezentovány také různé způsoby péče o pietní místa a objekty spojené s úctou k padlým.

Představeny byly postupy při restaurování uměleckých děl a sochařských objektů a mnoho dalších zajímavých regionálních příspěvků. Program doplnil videodokument o první etapě oprav krovu lodi kostela sv. Václava v Radošově a atmosféru po celý den obohacovaly barokní a neoklasické skladby na elektrickou kytaru od interpreta Jean de Carro.

Mezi přednášejícími byli pracovníci regionálních muzeí a dalších odborných institucí, starostové obcí, zástupci nejrůznějších spolků i majitelé památkových objektů. Konference je tematicky zaměřena především na regionální památky a památkou péči, její význam však jistě přesahuje rovněž do oblasti cestovního ruchu, pro který jsou realizace záchrany a obnovy kulturního dědictví regionu důležitým aspektem rozvoje.

Poděkování patří všem přednášejícím i návštěvníkům z řad spolků, obcí a institucí, působících na poli památkové péče ze všech koutů Karlovarského kraje. Zájem opět překonal naše očekávání a během dne se na konferenci prostřídalo odhadem asi 200 návštěvníků. Z důvodu stále rostoucímu zájmu a kladným a nadšeným ohlasům budeme v pořádání konference pokračovat i v následujících letech.

Zdroj: dokumentacepamatek.cz

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.