Zadlužené Prameny. Naději střídá zmar

O dluhy zbídačené obce Prameny na západě Čech, díky enormnímu zájmu všech medií, už ví snad každý. Kritická situace obce, která jíž 20 let hledá způsob, jak se dostat z finanční pasti zaviněné nepodařeným podnikatelským projektem, nezůstala bez povšimnutí širokému spektru politiků, nevyjímaje prezidenta, který osobně Prameny navštívil.

Současnému vedení obce v čele s paní starostkou Málkovou se od roku 2014 podařilo téměř nemožné. Obří dluh, který dosahoval částky 130 mil. Kč se ve spolupráci s věřitelem snížilo na dvě třetiny původní dlužné částky. Vzácný to jev, kdy vztah mezi věřitelem a dlužníkem není na ostří nože. Věřitel s respektem vnímá tíživou situaci druhé strany a dlouhodobě přistupuje k Pramenům jako k partnerovi, se kterým vyjednává podmínky tak, aby nebyly pro obec likvidační, právě naopak.

Podle vyjádření starostky Málkové již v době před pěti lety obec přistoupila na obchodní plán věřitele za podmínky, že finální vypořádání s ním dovolí obci řešit dluh modelem, který definitivně zastaví nárůst úroků z pohledávek. Pouhá výše těchto úroků představuje pro obec nekonečný maraton, který nemá cíl. Další podmínkou ze strany obce bylo odblokování účtu a nemovitostí potřebných pro její správu. Počátkem letošního roku se to zastupitelstvu konečně podařilo dovést do zdárného konce. V únoru obec po dohodě s věřitelem a prodejem části majetku, který je předmětem exekučního řízení, umořila další velkou částku a zafixovala dluh na částce 42 mil Kč, bez jeho dalšího navyšování. Věřitel se smluvně zavázal po provedení vkladu na katastr odblokovat účet a majetek obce.

Podle slov samotných obyvatel obce se po jednání zastupitelstva, na kterém se ukončil začarovaný kruh dluhové pasti, začalo oslavovat. Někteří lidé dokonce plakali radostí.

Radost místních obyvatel ovšem netrvala dlouho. Přišlo Palermo!

V poslední den dvacetidenní lhůty pro podání námitek, na popud všem dobře známé společnosti Karlovarské minerální vody a.s. (Mattoni) okresní soud v Chebu uvalil na katastrální řízení předběžné opatření. K tomu všemu podala na obec žalobu, ve které výše jmenovaná společnost vytkla obci protizákonné jednání, údajně spočívající v tom, že dotyčný majetek obec měla prodat jí…!?

Nejzadluženější obec v republice, na kterou proběhla nedávno i veřejná sbírka, (o které jsme naše čtenáře informovali ZDEtak musí čelit absurdní žalobě miliardářského gigantu ovládaného italskými vlastníky. Ti mimochodem vybudovali své jmění ze zdrojů naší země.

Takto se zachovali k obci a lidem v ní žijící, kteří jsou léta ve finanční pasti. Kdo bude na řadě příště?

Ptali jsme se paní starostky Málkové, jestli ze strany KMV a.s. (Mattoni) byly projeveny v minulosti náznaky její nespokojenosti vůči  záměru obce s prodejem předmětné nemovitosti a obdrželi jsme tuto odpověď: „Při hledání správného řešení bylo nutné vycházet z faktu, že proti obci je vedeno exekuční řízení. Obec v postavení povinného v tomto procesu může zpeněžit majetek pouze dvěma způsoby, dražbou nebo pod dohledem exekutora – po dohodě s věřitelem. Opozice nás tlačila do dražby, ale to jsme nechtěli realizovat z důvodu její nepředvídatelnosti a nejistoty, že výtěžek nám pomůže položit začátek konce ekonomické krize obce. Návrh věřitele to obci umožňoval, a protože je naší povinností nakládat s majetkem hospodárně a účelově, jsme učinili toto rozhodnuti. KVM a.s. nás napadá za to, že jsme o její nabídce nejednali. Ale podle metodické příručky Zákona o obcích ( Metodická příručka. Info na str. 41 ) jsme to udělat ani nemohli, protože KMV a.s. jako zájemce nesplňoval konkrétní podmínky zveřejněného záměru. V zákonné lhůtě ani nepodal námitky. 

KMV a.s. (Mattoni) nikdy o nás a naše finanční problémy nejevila zájem. Ten projevila teprve nedávno a za podpory menšinové opozice, jejíž lídrem je paní Anna Fábiková (bývalá členka ODS), která má mimochodem v obci trvalý pobyt od loňského roku!

Co je ovšem na celé věci nejvíce zarážející, je fakt, že v době, kdy ještě paní Fábiková nezastávala funkci zastupitele, obdržela dopis s nabídkou od KMV a.s., která nejspíše v rámci předvídání výsledků voleb, ji informovala o zájmu koupit pozemky za cenu převyšující ocenění soudního znalce pověřeného k tomuto úkonu exekutorem. Ovšem z důvodu rozporů se zákonem o exekuční činnosti (dle písemného vyjádření exekutora), nemohla být její nabídka projednána, natož akceptována a my jsme vázáni dodržováním zákona “- dodala starostka Malková.

Další věcí, která stojí v celé této kauze za povšimnutí je fakt, že soudce, který vyhověl žalobě KMV a.s. nejdříve odmítl její návrh a teprve po dalších dvou dnech zrušil své původní rozhodnuti a dal obci necelý 1 den na vyjádření k 17 stránkové žalobě…

V tomto starostka odůvodnila způsob prodeje majetku, který probíhal pod dohledem soudního exekutora a byl konzultován i s ministerstvem vnitra. Soudce se ale přiklonil na stranu žalobce, který namítá, že Prameny porušily pravidla prodeje, a to dle Zákona o obcích. Tento zákon má ale obecnou povahu a neřeší případ, pokud je obec v exekuci. Prameny ale v exekuci jsou a v postavení povinného mají nejslabší postavení. Musí dodržovat jak pokyny exekutora, tak i metodiku ministerstva vnitra, které je jejich nadřízeným orgánem. 

Na náš další dotaz, jaké budou další kroky ze strany obce, starostka Málková smutně dodala: „ Jsme na pokraji našich sil. Místo osvobození nás neoprávněně zatahují do dlouholetých soudních sporů. Vzhledem k tomu, že obec nemá žádné prostředky ani na opravu nefunkční kanalizace, veřejného osvětlení a dalších důležitých věcí pro chod obce, kde by jsme vzali peníze na právní podporu i přesto, že věříme, že jsme nepochybili“.

Díky napadnutí dohody mezi dlužníkem a věřitelem ze strany KMV a.s. (Mattoni) a nepochopitelnému přístupu samosoudce, který vyšel vstříc žalobci a během pár dnů vydal v jedné věci dvě rozlišná rozhodnutí. Nepřihlížel k důkazům, že obec žalobci nic nedluží, nic mu neslíbila, a že dokonce KMV a.s. není ani účastníkem exekučního řízení, bude Pramenům narůstat dluh, který se jí podařilo pracně snížit a dojít k dohodě s věřitelem.

Kvůli zablokovaným účtům nebude moci obec platit odvody VZP a OSSZ a tak nepochybně vzniknou nové exekuce. Osud obce je zřejmé předurčen k záhubě.

Podle zjištění naší redakce má obec 15 dní na odvolání, ale nemusíme chodit za kartářkou, aby bylo jasné, že KMV a.s. se svého nátlakového jednání nevzdá a starostkou předpokládaný zdlouhavý soudní proces ukončí naděje na vzkříšení naší krásné vesničky.

Za úsměvem předního představitele Karlovarských minerálních vod, kterého tak často vídáme na obrazovkách televize v roli mecenáše při předávání cen Českého lva, Českého slavíka a jiných populárních akcích, se skrývá vypočítavost hraničící s chamtivostí.

Podnikaní je boj. O tom není pochyb, ale dat ránu do zad tomu, kdo už leží na zemi, přesahuje všechny hranice lidskosti.

Kromě toho ve své žalobě KMV a.s. absolutně neuvádí důvod, jak by je ohrozil prodej nemovitosti v Pramenech, natož způsobil nějakou újmu, ale díky silnému personálnímu a finančnímu zázemí načasovala napadnutí předmětného řízení tak , aby obec nestihla reagovat.

Naopak jejich důkladnou přípravu prokazuje výrok právního zástupce žalobce pana Hanzla, který v rozhovoru pro časopis TÝDEN ze dne 21.01.2018 v kontroverzním článku o situaci v Pramenech pod názvem “ Nejzadluženější obec okradla samu sebe“ uvádí: „Budeme se snažit zvrátit ten prodej …

Je zřejmé, že problémem pro KMV a.s. není obec Prameny, která evidentně kvůli obchodním zájmům, jako obětní beránek padla do spáru nenasytného orla. 

Zjistili jsme totiž, že KMV a.s. napadla žalobou i obchodní společnost SANGERBERG group a.s., která vznikla za účelem realizace projektu výstavby stáčírny minerálních vod. Přestože společnost do projektu již investovala mnoho milionů korun, KMV a.s. v žalobě uvádí, že konkurenční společnost již dlouho realizuje svůj záměr, a tak žádná újma blokací řízení nikomu nevznikne. Pro případ, kdy by snad ano, složily u soudu jistotu ve výši 50 tis. Kč… To soudci stačilo pro vydání usnesení, díky kterému obec do nekonečna bude platit úroky z dluhu 113 tis. Kč měsíčně. Také obchodní korporaci SANGERBERG group a.s. tímto krokem vzniká vysoká finanční újma.

Dovoluji si tvrdit, že drtivá většina obyvatel Pramenů by zcela jistě uvítala, kdyby se reklamní slogan „Mattoni už není…“, stal skutečností.

Dřívější kauzy Mattonky, o kterých informovala média:

Mattoni tajně skupuje tisíce hektarů s obřími rezervoáry

Důchodci Magda Formánková (66) a Antonín Stark (68) si nového bydlení dlouho neužijí. Karlovarské minerální vody je chtějí vystěhovat ze stávajících prostor, do kterých je přestěhovali koncem minulého roku.

Obě firmy navíc zcela amorálním čachrem s pozemky v památkové a lázeňské zóně naprosto zamezily tomu, aby do záchrany lázní mohl vstoupit nějaký jiný investor.

Bílý kůň Mattonky se odvolal proti nařízení zabezpečení památek v Kyselce. Zastřešit je tak bude muset o.p.s. Lázně Kyselka

Reklama


https://youtu.be/yiAc1Oje63g

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.