Rozhovor s Ing. Petrem Bursíkem na téma: Střet zájmu nebo účelová kampaň?

Co se Vám podařilo prosadit v rámci programových priorit budoucí koalice?

R: V pondělí 15.10.2018 byla uzavřena koaliční smlouva mezi vítězným hnutím ANO, hnutím Karlovaráci a ODS. Co se Vám podařilo prosadit do koaličních programových priorit?

PB: Nejprve je nutné si otevřeně přiznat, že v mnoha ohledech mají strany a hnutí velmi podobné priority z hlediska rozvoje města. A to napříč politickým spektrem, nejen uvnitř koalice. Já bych se tedy zaměřil na témata, která lze jednoznačně identifikovat s ODS. Budu tedy jmenovat téma bezpečnost, konkrétně jde o řešení situace ulic Sokolovská/Šmeralova, řešení problematiky ubytoven a adresné vyhlášení bezdávkových zón. Dále je to například „ Náplavka“ a pečovatelské parkovací karty. Jinak s akceptací našich priorit jsem spokojen.

R: Jako lídr kandidátky jste byl členem vyjednávacího týmu ODS, jak byste vyjednávání hodnotil?

PB: Jednání byla korektní, jasná a konstruktivní. Co mě také velmi překvapilo, byla rychlost jednání.

R: Podle podepsané koaliční smlouvy náleží ODS jedno místo v radě města a toto místo je zároveň spojené s funkcí náměstka s gescí rozvoje a investic. Po zveřejnění těchto informací se na naší redakci obrátili čtenáři s dvěma podněty. První podnět dává do souvislosti vaše působení ve funkci náměstka primátora v období 03/2012 – 10/2014 a zakázky, které za období 2010 -2018 získala společnost ROCKNET. Podle informací, které jsme oficiálně získali z magistrátu se jedná o objem 36 mil. Kč. Tato společnost je zmíněna v souvislosti s tím, že jste pro ni v roce 2015 začal pracovat, tedy po vašem odchodu z pozice náměstka.

PB: Když se na tyto informace budu dívat v tomto kontextu, tak chápu, že se o věc zajímáte. Dovolím si vám však předložit mnohem jednodušší a méně senzační pohled na celou věc.

Společnost ROCKNET získala svoji první zakázku mnohem dřív, než jsem se já stal náměstkem. Tedy ještě za doby působení náměstků Jiřího Kotka a Jaroslava Růžičky.

Co je však důležité říci, že z hlediska specializace firmy, což je sanace skalních svahů a masivů, a staticky složitých staveb opěrných zdí a jiných, je její nejbližší konkurence v Jirkově, Ústí nad Labem a Praze. Dále pak v Ostravě. Firem s touto specializací a vlastním strojovým vybavením, což je důležité je totiž v této republice zhruba šest.

Troufám si říci, že absolutní většina zakázek, získaných na základě výběrového řízení, které v uvedeném období realizovala společnost ROCKNET, jsou právě těmito specializovanými zakázkami. Pokud se firmě s průměrným ročním obratem ve výši cca 100mil. Kč podaří během osmiletého období vysoutěžit zakázky v celkovém objemu 36 mil. Kč, tak se jedná o průměr 4-5 mil Kč za rok, tedy 4-5 % obratu firmy.

Opět podotýkám, že firma se ucházela o zakázky ještě dříve, než jsem zastával jakoukoliv funkci a samozřejmě v tom pokračovala i v době, kdy jsem se stal v roce 2014 opozičním zastupitelem. A osobně se domnívám, že v určité fázi naopak moje role opozičního zastupitele firmě škodila.

Střet zájmu nebo účelová kampaň?

R: Jak to myslíte, že vaše role opozičního zastupitele firmě ROCKNET škodila?

PB: Byla výběrová řízení, a je to dohledatelné, která byla opakovaně zrušena, aby nemusel být ROCKNET vyhlášen jako vítěz řízení. Až když se opakovaně nepřihlásil nikdo s lepší nabídkou, tak společnost teprve uspěla. To jsou přesně ty momenty, kdy si myslím, že do rozhodovacích procesů byla zatažena politika a moje přítomnost firmě spíš uškodila.

R: Když už jsme v těch nepříjemných nařčeních, jaké je vaše stanovisko ke skandalizaci vašeho spojení se společnost ARD architects a skutečnosti, že společnost za období 2010 – 2018 získala od města Karlovy Vary zakázky v celkovém objemu 2,9 mil. Kč.

PB: Tak případ týkající se ARD je na vysvětlení snad ještě jednodušší. Jednak tedy tím, že společnost získala svoji první zakázku již v roce 2010, tedy opět za doby náměstků Kotka, Růžičky a nakonec snad i celkový objemem získaných zakázek.

Mám vystudovanou ČVUT, jsem projektant a jsem uveden jako kontaktní smluvní partner společnosti ARD architects v Karlových Varech. Pokud bych chtěl něco zakrývat, tak by to nedávalo žádný smysl. S tímto atelierem jsem spolupracoval již před mým nástupem na magistrát, tedy v době mého angažmá v atelieru BOKOTA BURSÍK architekti.

R: Napadají vás nějaké důvody, proč by se někdo snažil o skandalizaci vaší osoby?

PB: Samozřejmě, že napadají. Z mého pohledu jde z velké části o politiku a také o profesní zášť. Ti vaši čtenáři, na které jste se odkazoval, jsou nejspíše smyšlené osoby.

R: Proč si to myslíte ?

PB: O špinění a diskreditaci mé osoby se již nějakou dobu snaží skupina lidí, kolegů, kteří jsou ze stejné profese. Tedy projektanti, architekti, kterým z nějakého důvodu ležím v žaludku. A jejich „pomahači“.

Samozřejmě nyní, kdy je moje osoba spojována s výkonem budoucí funkce, jsem pro ně atraktivní terč a znovu zaktivizovali své síly. Není to poprvé, jen je to nyní více intenzivní.

R: Můžete být konkrétní ?

PB: Myslíte jako jména? Nezlobte se, ale v tomto nebudu sdílný. Mám pocit, že o nich ještě uslyšíme a sami se odkopají. Tito lidé, kolegové, překvapivě nejsou nestraní a nejsou z jedné strany nebo hnutí. Přesto k mé osobě působí koordinovaně. Část z nich pochází a přechází z hnutí, které ve volbách propadlo do stran, jejichž značka je „in“, část z nich se snaží o vzkříšení nového politického hnutí.

R: Děkuji za rozhovor.

PB: I já vám děkuji, zejména za poskytnutí prostoru pro adekvátní reakci.

Autor: Aleš Chmelík

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.