Prameny – Zásadní otázka voleb? Oddlužení nebo nucená exekuce a prohloubení krize

Málokdo u nás může předběhnout obec Prameny v počtu konání voleb za poslední roky. Jako na běžícím pásu se zde kandidáti a jejich hnutí předhánějí ve slibech, kterými chtějí uchvátit voliče.

Co čeká občany Pramenů v komunálních volbách tentokrát?

Dle veřejně dostupných informacích se utkají ve volebním ringu pouze dvě uskupení, “Společné Prameny” a “Prameny šťastné a veselé”.

Říjnové volby nesou s sebou do Pramenů řadu změn. Tou první je, že počet zastupitelů byl stanoven na devět členů, což vzhledem k bohaté historii, nápadně účelově opakovaných rezignací některých zastupitelů z řad opozice, není překvapujícím krokem. Spíše naopak, prozíravým nástrojem, zabraňujícímu bezohlednému zneužívání veřejné funkce jednotlivcům, kteří neberou v potaz finanční důsledky, které neseme my občané – daňoví poplatníci. Pojďme jednoduše objektivizovat dosavadní výsledky práce všech reprezentantů obecního zastupitelstva letošního roku, aby každý mohl zapřemýšlet, než půjde k volební urně.

M. Málková starostka obce prameny (ANO)

Zajímavým, a zřejmě logicky promyšleným krokem, je také zjištění, že paní M. Málková a její známe uskupení “Společné Prameny” půjdou do politického boje pod značkou ANO.

Co je k tomu vedlo?

Pokud se podíváme nazpět, tak je zřejmé, že doposud ve volební soutěži museli čelit nejen odlišným názorům kandidátů z řad obyvatel, ale i známým politickým stranám, jako PIRÁTI, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN), KDU-ČSL nebo TOP 09. A to je velmi těžké, jelikož oni mají k dispozici moc a finanční prostředky. Není divu, že se ve snaze dotáhnout svůj slib o oddlužení Pramenů občanům do zdárného konce, musela paní starostka najít relevantní podporu. Výsledky minulých voleb svědčí o velké přízni obyvatel obce právě k hnutí ANO.

Naše redakce zjistila, že ještě před nedávnou dobou, za podpory paní hejtmanky Vildumetzové, proběhly schůzky s premiérem panem Babišem a ministryní MF paní Schillerovou, kde starostka přednesla celou problematiku zadlužené obce.

Ostatně je známo, že i před touto schůzkou se paní starostce a jejímu týmu podařily kroky, které snížily obecní dluh o desítky milionů a málokdo tomu věřil. Proto lze nyní předpokládat, že svým vstupem do ANO se přiblížila starostka šanci, že dojde k oddlužení obce. O tom, že ANO se již zapojilo do procesu hledaní řešení, svědčí fakt, že došlo k podpoře veřejné sbírky na pomoc Pramenům. Tu nedávno vyhlásilo Sdružení místních samospráv ČR, kterou inicioval její předseda Stanislava Polčák. Následně záštitu nad sbírkou převzal osobně předseda poslanecké sněmovny pan Radek Ondráček. Zdálo by se, že vše nabírá správný směr.

Přesto jsou stále v obci jedinci, kterým se nelze zavděčit a současné zastupitelstvo, v čele s paní starostkou Málkovou, dehonestují a považují její kroky za špatné. Přitom jde stále o ty samé jedince, kteří opakovaně kandidují do zastupitelstva a po svém zvolení ihned rezignují na svůj mandát. Navzdory tomu, že to obec a především její občany poškozuje. Přebíháním ze strany do strany nebo měnící se názvy skupin, jsou již v tak malé obci do očí bijící. Jde spíše o akt zoufalství a osobní msty, která pramení z vlastní neschopnosti s vážnými problémy obce něco udělat. Už i těm nestranným, kdo nezná osobní vazby v Pramenech, přijde podivné, že o moc stále usiluje tatáž parta lidí, která místo toho, aby nabídla starostce konstruktivní spolupráci, jen napadá její velmi dobré výsledky. Zda jde o akt závisti nebo postranní úmysly, to ať si každý občan vyhodnotí sám.

Skutečně si myslí, že lidem v obci stačí naservírovat předvolební slib o kontejnerech na tříděný odpad, čisté okolí nebo opravu veřejného osvětlení? Neptáme se, kde na to chtějí vzít v této finanční situaci, ptáme se, zda jsou vůbec schopni pochopit, že problém obce se skrývá někde jinde.

Jsou tak zaslepeni nenávistí nebo je k tomu někdo z ústraní vede? Jak vysvětlit například počin pana Pavla, znovu kandidujícího v říjnových volbách, který veřejně zpochybnil znalecký posudek nezávislého soudního znalce, a tím argumentoval svou nedávnou rezignaci na post zastupitele. Má k tomu patřičné vzdělání nebo zkušenosti z oboru, aby mohl zpochybňovat znalecký posudek?

Jak může být užitečným pro obec jeho syn, kandidát za “Prameny šťastné a veselé” Martin Pavel, který v obci nebydlí a podle slov obyvatel ho nikdy nikdo neviděl? Stejně tak jako další kandidát za “Prameny šťastné a veselé” pan Fábik. Není to nefér vůči občanům obce? Zřejmě ne, když v nedávno odvysílané reportáži Seznamu.cz paní Fábiková (jeho matka) vychvalovala práci, na které se vůbec nepodílela a je evidentní, že mění taktiku podle situace. Pravdou ovšem zůstává, že její politické angažmá je velkou brzdou pro Prameny, jelikož je hlavním kritikem dohody obce s věřitelem a je zastáncem nevýhodné dražby obecního majetku v exekuci.

Ve snaze podívat se pod pokličku kandidujícím uskupením, aby bylo voličům jasné kdo a s čím přichází, nelze přehlédnout fakt, že “Prameny šťastné a veselé” jsou šité horkou jehlou a její členové jsou tam převážně do počtu.

Někteří ale, jako znovu – kandidující “veterán” Jan Lebl, jehož účast dle zápisu schůze zastupitelstev je tak vzácná, navzdory četnému množství opakovaných rezignací, stále usilují o místo v zastupitelstvu. Pátrali jsme proč a důvod je jasný, chce přece “pomoci” Pramenům.

Ve svém proslovu na vlastním Facebooku již dříve píše: “Vážení příznivci a přátelé našeho spolku a obce Prameny. Dnes ráno nám přišel email od současného majitele pozemku lesoparku s minerálními prameny Rudolf a Gisela, že byl pozemek prodán firmě REAL ASPEKT s.r.o. Kdo trochu sleduje aktuální dění v obci, ví, že se jedná o společnost s ruskými majiteli, která postupně odkupuje všechny pohledávky obce. Vše s velkou podporou paní starostky. Musím vyjádřit velké znepokojení nad touto situací a nesouhlas s počínáním vedení obce. Od těchto kroků, které prý postupně povedou k oddlužení a snad i novému rozvoji obce se distancujeme”.

Lze zavřít oči nad neznalostí ve sféře pohledávek, kde dlužník, v tomto případě obec, nemá sebemenší možnost ovlivnit jejich postoupení, nemluvě už o vůli či nevůli povinného, ne starostky nebo kohokoliv jiného. Ale jak odpustit “reprezentantu obce”otevřený protest proti oddlužení a rozvoji obce, za kterou rádoby tak bojuje!!!

Jak tento člověk potom může slibovat občanům, že pokud získá jejich důvěru, bude obec spravovat jako řádný hospodář? Opravdu si myslí, že lidé jsou tak hloupí?

A co může slibovat lidem kandidátka Kateřina Třešňáková, která se netaji tím, že v Pramenech je jen dočasně, po dobu rekonstrukce bydlení v Mariánských Lázních. O tom nakonec svědčí i její obsah Facebooku, který je plný problematiky Mariánských Lázní a o Pramenech tam není ani zmínka.

Nebo paní Šmídová, tchýně poslance Třešňáka? Jaky přínos pro obec by měla přinést její účast v zastupitelstvu? S Piráty jim pletichaření naposledy nevyšlo, tak tentokrát to zkouší za “šťastné a veselé.”

Z čeho ale ta veselost a štěstí pochází? Z vidiny, že přestřihnou pomyslnou pásku při oslavě oddlužení Pramenů, aniž by něco pro to udělali? Na náš dotaz, zda tentokrát někdo z jmenovaných lidí oslovil věřitele obce, spol. REAL ASPEKT s.r.o., zástupce společnosti pan Vajner odpověděl, že jeho nikdo nekontaktoval. To napovídá tomu, že tvárné hnutí “Prameny šťastné a veselé” plní roli beranidla, kterým se snaží nabourat dohody obce a věřitele, vedoucí právě k oddlužení a rozvoji obce.

Podle tvrzení obyvatel obce, se v průběhu posledních měsíců v domě kandidující paní Fábikové pravidelně schází všichni účastníci dnešní podoby hnutí “Prameny šťastné a veselé”, za účasti pana poslance Třešňáka a jejích duchovního guru pana Ditterta, nejkontroverznější osoby v obci.

Pan Dittert v nedávné minulosti na obhajobu své rezignace uvedl: “Je zapotřebí pokusit se oslovit všechny potencionální zájemce, seriózní podnikatele v oboru minerálních vod, kteří by mohli mít o  koupi tohoto majetku zájem.“

Masivní mediální kampaň, která dražbu obecního majetku na popud ex-zastupitele Ditterta doprovázela, oslovila kupodivu zájemce pouze jednoho. Dle našeho zjištění tím seriózním podnikatelem byla společnost CFARMA s.r.o. CFARMA s.r.o se oficiálně zabývá chovem hovězího dobytka, který by se v případě úspěšného vydražení zřejmě pásl bezprostředně v Pramenech. Je tam velké “ale”, protože jednatelem společnosti je Mgr. Martin Hanzl, právník Mattonky a bývalý předseda dozorčí rady Poděbradky, která je součástí skupiny Karlovarské minerální vody. Četné množství článku z minulosti poukazují na to, že pro Mattonku vykonává černou práci. Zdroj: (http://www.zachrante-lazne-kyselka. cz/cz/aktuality/bily-kun-mattonky-c-t-s-duo-opet-lze-a-mlzi-108)

Oslovili jsme paní Málkovu, starostku obce Prameny s dotazem, zda někdy představitelé Mattoni kontaktovali obec s nějakým návrhem o spolupráci nebo pomoc v  řešení jejich problematiky. Odpověď byla jasná: “Ne, nikdy”.

Všem nám, obyvatelům Karlovarska, utkvělo v paměti, kdy Mattonka nechávala chátrat lázně Kyselka. Dlouhotrvající proces, doprovázený peticí 14 000 lidi a nekonečným dohadováním o záchraně historického majetku, bude rezonovat ještě dlouho. Zřejmě toho nebylo málo.

Vstup Mattonky do dražby majetku zbídačené obce Prameny nelze pojmenovat jiným slovem, než hyenizmus. Proč takto solventní společnost, jejíž bohatství pochází z českých přírodních zdrojů, pokud stojí o majetek Pramenů, neprojevila včas zájem o hledání řešení problematiky její finanční krize, ale jednoduše počkala na vyhrocení situace, která směrovala k dražbě majetku obce?

Pokud zapřemýšlíme, tak pochopíme, že dohodu o mimo-exekučním narovnání obce s jediným věřitelem celou dobu blokuje opoziční ex zastupitel Dittert a skupina lidí kolem něho, pod záminkou, že bojují za lepší budoucnost pro vlastní obec! Pan Dittert pochopitelně bude namítat, že by Mattonka mohla nabídnout vyšší cenu, oproti ceně stanovené nezávislým znaleckým posudkem, a tím by se snížil celkový dluh obce. Jenže to popírá zdravou logiku a lze dedukovat jistou provázanost.

Pokud by Mattonka skutečně chtěla Pramenům pomoci, mohla by třeba již v minulosti nabídnout půjčku, aby obec mohla splatit veškeré závazky a zároveň jednat o předmětném majetku. Jenže nenabídla, a to ani v době, kdy obecní dluh byl mnohonásobně nižší, a evidentně čekala na to, až nějaký bojovník za spravedlnost pošle obec takzvaně do úzkých a naservíruje na talíř možnost obstarat si to jinak. Naštěstí se to nestalo. Jinak by Prameny přišly o další majetek a zároveň by jim vznikla další pohledávka ve výši několika milionů.

Přesto tehdejší opoziční uskupení „Svobodné Prameny“ vedené Dittertem, veřejně upřednostňovalo dražbu majetku v exekuci s odůvodněním, že by bylo pro obec lepší, kdyby majetek v dražbě koupili seriózní podnikatelé v oboru minerálních vod. Stěží lze uvěřit, že všichni tito lidé nevěděli, jaké následky by to mělo pro obyvatele Pramenů, které by mohly dopadnout jako Kyselka nebo Mnichov.

Co měli za lubem tito lidé, těžko říct. Lze však pouze konstatovat, že pan Dittert na kameru definitivně potvrdil, že měl osobní zájmy obchodního charakteru, když oslovil věřitele obce

s nabídkou spolupráce. Jednalo se sice o obchod, ale dnes všichni vědí, že nebyl ku prospěchu Pramenů, stejně tak, jako hromadná rezignace zástupců jeho politického uskupení na post zastupitele, včetně všech náhradníků.

Lze také konstatovat, že pan poslanec Třešňák (Piráti), se dle vlastního vyjádření scházel se zástupcem věřitele obce za účelem narovnání vztahů s obcí… Tímto způsobem pouze loboval za uskupení, ve kterém jsou i jeho rodinní příslušníci, nikoliv za obec, která je s věřitelem ve shodě a má zájem se dohodnout. Navíc to dělal potají, jelikož neuveřejnil žádnou z těchto schůzek, navzdory interním předpisům Pirátské strany, která tolik mluví o transparentnosti svých politiků.

Jak jim máme věřit? Co potom všem lze od nich očekávat? Volíme lidi v naději, že budou hájit naše zájmy a zajímat se o naši budoucnost. Obrázek si musí udělat každý sám, ale především se to týká voličů v krásné obci, která navzdory dlouholetým problémům nakročila dobrým směrem.

Při této příležitosti naše redakce vyzývá všechny čtenáře k solidaritě a  podpoře akce veřejné sbírky na pomoc Pramenům, které jsou vděčné za jakoukoliv podporu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.