Karlovy Vary – Komunální volby 2018, I část

Za týden 6. října 2018 budeme znát výsledky komunálních voleb. Dozvíme se, kdo po příští čtyři roky povede naše město (pokud se opět nerozpadne koalice). Ovšem o tom, kdo to bude nerozhodnou politici, ale vy voliči, občané Karlových Varů. Volby jsou totiž jednou z mála možností, kdy mohou lidé, alespoň částečně ovlivnit politickou situaci a vývoj. Nevzdávejte se tedy svého práva a k volbám přijďte v co největším možném počtu.

A kdo se bude tentokrát ucházet o vaší přízeň a hlasy?

V letošních komunálních volbách jde o 15 politických stran, hnutí a sdružení, tedy 525 kandidátů. Některé z nich vám představíme. Jako první místní hnutí Karlovaráci, Karlovarskou občanskou alternativu (KOA) a Českou stranu sociálně demokratickou (ČSSD)

Karlovaráci

Hnutí se v Karlových Varech začalo formovat koncem roku 2013 pod názvem „Karlovaráci“. Ten má vystihovat, že nejsme žádné shora řízené politické uskupení, které plní zadání svých šéfů. Nejsme politici a nejsme zakládáni jako něčí nástroj, jak se dostat k moci. Naše hnutí vzniklo a vlastně se stále formuje zcela spontánně ze slušných občanů Karlových Varů, kterým není lhostejné, kam naše město směřuje. Jsme různorodá směsice lidí od učitelů a lékařů přes podnikatele, živnostníky i zaměstnance všech možných profesí. Máme mezi sebou nadšence kultur ní i sportovní, ale především máme společný cíl. Vést Karlovy Vary tak, aby radnice už skutečně fungovala pro občany města a nikoliv pro příbuzné a kamarády radních jako dnes.

Nemáme politické a stranické sekretariáty, nejsme nikomu zavázáni, ani za sebou nemáme žádné skandály a nečisté obchody. Je nám cizí neustálé obviňování a msty jiným názorovým táborům, které spalují současnou vládní garnituru ve městě. Jsme občané, kteří se nebojí věci změnit k lepšímu. Naším jediným cílem je, aby Karlovy Vary byly městem spokojených lidí. Žijeme tu s Vámi.

Zdroj: www.karlovaraci.cz

Komentář redakce:

Překvapením komunálních voleb roku 2014 v Karlových Varech byl rozhodně úspěch hnutí Karlovaráci (KVC); tehdy zřejmě ne příliš zkušení, nicméně nadšení „politici“ KVC uzavřeli koalici s matadory KOA (prim. P. Kulhánek) a zastupiteli za hnutí ANO (tehdy vedeni náměstkem primátora Č. Bruštíkem, po rozkolu s vedením ANO posléze v klubu tzv. Volných, dnes kandidující za hnutí Pro Zdraví a Sport). Nepříjemná zkušenost politického nováčka KVC v podobě pouhého čtyřměsíčního účinkování ve vedení města, kdy došlo k jeho záhadné „výměně“ ve vládnoucí koalici, jej však nesrazila na kolena. Je více než sympatické, že hnutí nejenže neukončilo svoji činnost, ale stalo se konstruktivní, mnohdy vtipnou, až sarkastickou opozicí, podporující rozumná řešení; nikdy však jeho zastupitelé nesklouzli k laciným, pavlačovým nebo vulgárním atakám vůči vedení města a předkládali vlastní návrhy k řešení problémů.

Na rozdíl od ostatních politických subjektů v Karlových Varech hnutí posiluje, a to především mezi mladými lidmi a rodinami s dětmi. V současné době je hnutí stabilizované a z jejich dosavadní činnosti je cítit nadšení a chuť věci v Karlových Varech měnit. Jejich program je rozmanitý, navíc vychází z reálných čísel a v podtextu je patrna konzultace s odborníky v jednotlivých oborech. Volební kampaň vedou nejdéle ze všech politických subjektů a v Karlových Varech je asi málo jedinců, kteří by o hnutí nic nevěděli.

Přestože pozadí většiny billboardů hnutí je bílé, mohou se stát černým koněm letošních komunálních voleb v Karlových Varech? Uvidíme 6. X. 2018.

Karlovarská občanská alternativa (KOA)

Je lokální politické hnutí působící na území města Karlovy Vary. Vzniklo v roce 2006 jako opoziční snaha změnit politickou situaci ve městě.

Uspělo v komunálních volbách 2006 a získalo 4 mandáty v 38členném zastupitelstvu města. Po dobu 4 let působilo v opozici a kritizovalo fungování koalice ODS a ČSSD. V komunálních volbách 2010 vyhrálo volby v Karlových Varech a s 8 mandáty sestavilo novou koalici K20 v čele s primátorem Petrem Kulhánkem (KOA). Ve volbách v  roce 2014 vítězství obhájilo, získalo 9 mandátů a primátorem se na další čtyři roky stal opět Petr Kulhánek.

Zdroj: www.koa.cz

Komentář redakce:

Než jsem začal psát ohlédnutí za posledními osmi lety tj. přesně od roku 2010, kdy vládne Karlovým Varům hnutí Karlovarská občanská alternativa pod vedením primátora Kulhánka, tak jsem pročetl stohy dokumentů a zabýval se mnoha zápisy z jednání zastupitelstev a rad města. Rekapituloval jsem i situaci odlivu obyvatel z Karlových Varů dle údajů ČSÚ, kdy ještě od roku 2006 počet obyvatel stoupal z počtu 50.691 až do roku 2010 na počet 51.320 obyvatel. Od roku 2010 již tato křivka strmě klesá dolů až na současných 49.046 obyvatel. Obdobně je tomu dle ČSÚ u živnostníků, jejichž počet klesl z 20.199 na současných 13.674 v roce 2018.

Bohužel odliv obyvatel z tohoto města je v plném proudu a je potřeba tento stav zastavit. Synergickým efektem odlivu obyvatel je nedostatek pracovních míst od služeb v pohostinství až po maloobchod. Rodiče jsou nuceni, aby za svými dětmi, vnoučaty dojížděli mnohdy desítky/stovky kilometrů napříč republikou a mohli s nimi trávit volný čas. Rodiny by měli žít pospolu a být si nablízku. Tomu by měla nová politická garnitura svou činností významně přispět.

V čem obyvatelé spatřují v anketách největší problémy města?

Obecně je to obyvateli nazýváno „ono se tu za poslední roky nic neděje a to ani v kultuře ani v rozvoji města“. Pravdou je, že rozvojové projekty prospěšné pro běžný profesní i volnočasový život obyvatel tohoto města, nikdo od roku 2010 nerealizuje. Výstavba cyklostezky a její napojení ve Svatošských skalách byl projekt z roku 2009, který se odehrál až v roce 2017.

Město přežívá z projektů realizovaných před rokem 2010 (zavěšený Tuhnický most; kruhové objezdy u Solivárny, Sokolovská, Čanskovská, Stará Role, atd.; výstavba krytého plaveckého stadionu u KV Arény, modernizace volnočasového areálu Rolava, výstavba inline stezky a Meandru Ohře; městská výstavba 320bytů ve Staré Roli, městská výstavba 67 bytů v Drahovicích; rozsáhlé modernizace vnitrobloků ve Staré Roli, Drahovicích, Rybářích, atd.).

Za posledních osm let na území stagnujícího města fakticky vznikají ghetta zejména kolem ulice Sokolovské a ubytoven v Rybářích, Tuhnicích, Drahovicích a v tomto prostředí se jim nechce žít a sepisují petice. Senioři vyhledávají domy pro odpočinek na území obcí Nejdek, Pernink, okolí Chebu, atd. protože z předvolebních slibů hnutí KOA o výstavbě kapacitních domů pro seniory vznikl za osm let projekt, kdy se ke stávajícímu domu pro seniory ve Staré Roli přistavělo 41 lůžek.

Pro město s 50 tisíci obyvateli je to žalostné. Ve městě je mnoho zařízení, které přežili několik vedení v různých obdobích režimu České republiky. Ovšem současné vedení města je pro jejich historii zlomové. Hvězdárna, která by příští rok oslavila 60-té narozeniny je odsouzena současným vedeným k zániku, krematorium si již svůj verdikt vyslechlo a je poprvé od roku 1933 odstaveno. Vřídlo, které získává věhlas už od dob Karla IV. je z důvodu poddimenzovaného financování zajištění a zabezpečení jímání pramenů pod stavbou Vřídelní kolonády přesunuto a jeho majestátnost dnes připomíná „Vřídlo“ v podobě zahradní fontány před objektem. Nad tímto nechápavě kroutí turisté hlavou a ukazují na fotografii Vřídla, které tryskalo uvnitř objektu a že takové Vřídlo by rádi viděli a jeho ionizující atmosféru vnímali. Město přešlapuje na místě a problémy se řeší ad hoc, chybí vize a k té jsou potřeba především peníze.

Před nástupem vládnutí KOA bylo kumulativně na účtech města Karlovy Vary například ke dni 4. 9. 2010 částka +637.769.401,33 Kč, ke dni 12. 9. 2010 částka +630.067.347,86 Kč, atd. Navrhovaný rozpočet města pro rok 2018, dle vyjádření vedení města počítá se schodkem – 300 mil Kč a to je cestou k velkému problému.

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

Česká strana sociálně demokratická je nejstarší politickou stranou u nás vznikla už v roce 1848 – jako již mnohokrát ve své dlouhé historii – stojí na rozcestí:

V  bodě potenciálního vzestupu strany i pádu a oslabení hnutí, které tak podstatně spoluformovalo naši novodobou národní i státní historii a životní styl lidových vrstev, k nimž se ČSSD vždy především vztahovala. Vedení, zvolené na XXXVI. sjezdu, mělo před sebou velmi nesnadné zadání a o to důraznější výzvu.

Zdroj: www.cssd.cz

Komentář redakce:

Dlouhodobě úspěšná strana v Karlových Varech ztrácí jak voliče, tak své členy. Za posledních několik let odešlo z ČSSD v Karlových Varech až několik desítek členů. Karlovarská ČSSD bohužel nedokáže navázat na své úspěchy v komunálních volbách v roce 2006, kdy ČSSD získala 9 mandátů, dnes stojí na hranici volitelnosti.

Nám se bohužel nepodařilo zjistit ani jakým volebním programem chce ČSSD oslovit své voliče v Karlových Varech. Jako lídra kandidátní listiny si ČSSD zvolila ženu R. Poláčkovou o které se vší slušností veřejnost nic neví, a to je škoda. Další žena bývalá poslankyně Ps PČR M. Wernerová, kterou strana zařadila na čtvrté místo kandidátní listiny raději odešla pracovat do Prahy, prý jako odborník na lázeňství a cestovní ruch. Navíc dosavadního svého náměstka primátora M. Riška zařadila strana až na sedmé místo kandidátní listny…, má to být signal voličům, že není něco ve straně v pořádku?! Vládnou ve straně stále klientelistické vazby a nebo jde o restart s novými tvářemi. Nechme se překvapit ve volbách.

 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.