Chcete nájem za korunu? Žádný problém, staňte se politiky hnutí KOA

Jsou tací, kteří neustále káží pít vodu, ale sami se přitom zalykají plnými doušky luxusního vína. Posuďte sami. Husovka, tak je nazýván krásný secesní dům v srdci Karlových Varů ve vlastnictví Statutárního města. Karlovy Vary. Objekt Husovky prošel nákladnou rekonstrukcí, má v  několika podlažích plochu bezmála 2000 m2, je vystavěný do písmene U a na Husově náměstí majestátně vzhlíží na kolonádu.

V prostorách Husovky s vysokými secesními stropy našly své zázemí Klub Paderewski, Divadelní klub s kavárnou a barem a Divadelní studio D3. Smlouva o nájmu nebytových prostor v Husovce je uzavřena mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Klubem Paderewski, zastoupený členy Pavlem Žemličkou, Lucií Samcovou Domesovou, Lenkou Tóthovou (všichni tři z politického hnutí KOA). Předmětem nájmu jsou nebytové prostory o velikosti 182,32 m². Výše nájemného pro Klub Paderewski činí částku 1,– Kč + DPH ročně.

Předsedkyní sdružení Klubu Paderewski není nikdo jiný než předsedkyně hnutí KOA Michaela Tůmová (současná zastupitelka a radní města Karlovy Vary). Rada města následně souhlasila s přenecháním předmětu nájmu v Husovce pro Divadelní klub – kavárnu, provozování baru a opět za nájemné 1,– Kč + DPH ročně. Další Smlouva o nájmu nebytových prostor v Husovce je uzavřena mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Divadelním studiem D3, zastoupený Martinem Cirklem. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory o velikosti 130,91 m². Výše nájemného za celý předmět nájmu činí opět částku 1,– Kč +DPH ročně. Také v tomto případě, zde hrají hlavní roli rodinná pouta v podobě viz Martin Cirkl – Tereza Cirklová – Martina Cirklová, Jiří Hnilička – Magdalena Hniličková. Ale co je zcela překvapivé, je až mrazivé zjištění, a to, že zmíněný kmenoví člen tohoto souboru Jiří Hnilička je rovněž členem hnutí KOA.

Výše uvedení členové rady spolku Klubu Padarewski byli v  minulých obdobích vypraveni do komunálních voleb ze „stáje“ pod vlajkou hnutí Karlovarská Občanská Alternativa: Lucie Samcová Domesová  – člen Klubu Paderewski, Pavel Žemlička – člen Klubu Paderewski, Lenka Thótová člen klubu Paderewski, Vítěslav Škorpil – účetní, dramaturg Klubu Paderewski, v současné době rovněž zasedá v tzv. ROZHODČÍ KOMISI hnutí KOA společně s přítelem Petrem Kulhánkem. Na první pohled tento propletenec vztahů končí vždy ve prospěch lidí angažovaných v  hnutí KOA.

Mozaika začíná do sebe zapadat…

Dne 27.  6.  2015 vydal  Karlovarský Deník článek: Město protěžuje klub Paderewski.

Z obsahu článku jasně vyznělo, že Klub Paderewski platí za pronajaté prostory nájem 1,– Kč bez DPH ročně. Alarmujícím zjištěním ovšem je, že spotřebované energie ve výši 650.000,– Kč za Klub Paderewski hradí resp. jde na vrub Odboru školství, tělovýchovy a kultury při Statutárním městu Karlovy Vary. Tudíž členové Klubu Paderewski besedují, topí, svítí, ale platí to město Karlovy Vary!!! Ostatní náklady spojené s provozováním kulturní a divadelní činnosti, jako například osvětlení včetně ozvučení aj. opět platí Statutární město Karlovy Vary samotnému Klubu Paderewski ve výši 282.000,– Kč. Dále si vedení města odsouhlasilo, že na činnost Klubu Paderewski Statutární město Karlovy Vary ročně přispívá 250.000,– Kč. V konečném zúčtování suma sumárum si to členové Klubu Paderewski pěkně zařídili, a Město je ročně obdaruje na provoz částkou v celkové výši: 1.182.000,– Kč. Klub Paderewski je také velmi schopným pronajímatelem svěřených prostor v Husovce. A  to tak, že v  průběhu konání filmového festivalu pronajímá prostory restauraci pod názvem BOKOVKA. Za těchto několik festivalových dní inkasuje Klub Paderewski 35 000,– Kč. Dále Klub Paderewski pronajímá mobilnímu operátoru Vodafone Czech Republik a.s. za část půdního prostoru o celkové výměře 15 m² za částku 100 000,– Kč ročně.

A jaké příjmy z toho má Statutární město Karlovy Vary?

Žádné, Klub Paderewski si výdělek na pronajatých prostorách ponechává v plné výši pro svou vlastní potřebu. Je to vážně fér? A  tady si opět kladu onu známou otázku: Komu vlastně slouží naše město? K doplnění této „stranické“ mašiny nazvané hnutí Karlovarská Občanská Alternativa, která touto formou spravuje, již po dobu osmi let naše krásné lázeňské město a  především naše finance, je nutné doplnit ještě jména dalších hlavních aktérů tohoto hnutí: Petr Kulhánek – primátor města, Jiří Klsák  – náměstek primátora, Zdeněk Slába, Vladimír Lédl, Vlastimil Lepík, Jiří Neumann, který je veřejnosti dobře znám především z kauzy politické trafiky. Kauza byla popsána dne 24. 2. 2013 serverem ceskapozice.lidovky.cz. Týkala se toho, že do dozorčí rady strategické firmy Čepro, která zajišťuje především přepravu, skladování a prodej ropných produktů. (stoprocentně vlastněné státem) byl nepochopitelně jmenován učitel kuchařů Jiří Neumann, ředitel Středního odborného učiliště stravování a služeb Karlovy Vary, tehdy ještě místopředseda hnutí LIDEM.

Závěrem.

V Karlových Varech je mnoho sportovních i kulturních organizací, před kterými smekám, že lidé angažující se v oněch organizacích jsou ochotni obětovat se pro děti, mládež, seniory a dělají to z určitého přesvědčení na úkor svého volného času a na úkor trávení času se svými rodinnými příslušníky. Je smutné, že tyto organizace, jsou mnohdy podfinancovány a pronájmy i energie platí z vlastních prostředků a mnohdy dotují z vlastních kapes.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.