Program a pozvánka na 4. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary

Program a pozvánka na 4. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se uskuteční dne 26.06.2018 od 8:30 hodin v Alžbětiných Lázních

Návrh programu:

Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise

Schválení programu jednání

Kontrola usnesení zastupitelstva města

Rozprava k usnesením z rady města od posledního řádného jednání zastupitelstva města

Informace vedení města o významných jednáních

Zápis z jednání Výboru strategického rozvoje a Integrovaného plánu rozvoje území

Zápis z 5. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Karlovy Vary 5/2018

Koncesní smlouva „Revitalizace a provoz Alžbětiných lázní v Karlových Varech“

Úprava rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, IČ: 709 33 758 a rozpočtové opatření č. 38/18 – ZM – neinvestiční transfer

Rozpočtové opatření č. 39/18 – ZM (přesun finančních prostředků mezi závaznými ukazateli – Cyklostezka A2, Tašovice – Dvory)

Úprava rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, IČ:699 79 359 a rozpočtové opatření č. 40/18-ZM

Rozpočtové opatření č. 41/18 – ZM (Úprava náměstí V. Řezáče)

Rozpočtové opatření č. 42/18 – ZM (oprava místní komunikace – Horova ulice)

Změna rozpočtu Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace, IČ: 008 72 113 a rozpočtové opatření č. 43/18 – ZM (Vřídelní kolonáda, řešení havarijního stavu – kryotechnika)

Rozpočtové opatření č. 44/18 – ZM (*IPRÚ – ZŠ Truhlářská, ul. Školní – výtah a odborné učebny)

Závěrečný účet Statutárního města Karlovy Vary za rok 2017, Účetní závěrka Statutárního města Karlovy Vary za rok 2017

Úprava rozpočtu a změna čerpání fondu investic příspěvkové organizace 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, IČ: 712 37 003

Úprava rozpočtu příspěvkové organizace Karlovarský symfonický orchestr, IČ: 635 54 585

Změna použití fondu investic – Základní škola a základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace, IČ: 497 52 626

OZV o regulaci provozování hazardních her č. _/2018

Vyřazení nerealizovaných investic a nevymahatelných pohledávek

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018 – Česká centrála cestovního ruchu

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018 – Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka v Karlových Varech, o.p.s.

Darovací smlouva – auto

Darovací smlouva mezi PO SLP K.Vary a Statutárním městem Karlovy Vary

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Karlovy Vary, Šmeralova 32, příspěvková organizace – uzavření darovací smlouvy k majetku

Schválení zřizovacích listin příspěvkových organizací mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Karlovy Vary

Delegace zástupce města na valné hromady obchodních společností s minoritní majetkovou účastí Statutárního města Karlovy Vary

Honební společenstvo Počerny

Zrušení usnesení zastupitelstva města č. ZM/122/3/18 ze dne 27.3.2018 – prodej pozemku p.č. 30/5 v k.ú. Doubí u Karlových Var

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p. č. 624/1 v k. ú. Bohatice, obec Karlovy Vary

Žádost o prodloužení doby uplatnění slevy z kupní ceny objektu Sokolovská 289/127, Karlovy Vary, formou proinvestování

Prodej části pozemku p.č. 185/1 v k.ú. Dvory – o výměře 2 m2

Prodej části pozemku p.č. 185/1 v k.ú. Dvory – o výměře 38 m2

Prodej části pozemku p.č. 861/1 v k.ú. Stará Role – Český hydrometeorologický ústav

Prodej části pozemku p.č. 347/2 v k.ú. Olšová Vrata

Prodej pozemku p.č. 1158/1 k.ú. Karlovy Vary – Spa Hotel Management s.r.o.

Výkup pozemků p.č. 744/1 a p.č. 744/2, oba v k.ú. Drahovice

Vyřazení pozemků p.č. 84/1 a p.č. 84/2, oba v k.ú. Rosnice u Staré Role, ze Seznamu neprodejných pozemků v majetku Statutárního města Karlovy Vary

Prodej volné bytové jednotky č. 266/3 k.ú. Stará Role, v domě Vančurova 266/21, Karlovy Vary

Prodej volné bytové jednotky č. 266/5 k.ú. Stará Role v domě Vančurova 266/21, Karlovy Vary, vítězi veřejné licitace

Různé

 

ŽIVÝ PŘENOS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KARLOVY VARY MŮŽETE SLEDOVAT NA TOMTO ODKAZE: ŽIVÝ PŘENOS

 

Zdroj: stránky města Karlovy Vary

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.