Začala válka o název KV Arény a kdo jí nakonec zaplatí ?

Karlovarští občané mají nové horké téma. Radní Vladimír Kvasnička, který je zároveň jednatelem městské společnosti KV Aréna, podepsal se známou firmou Realistic oboustranně výhodnou smlouvu. KV Aréna umožní umístit na plášť budovy nápisy Realistic, za což obdrží téměř 6 mil. Kč. Pan Kvasnička se ale předem nedovolil u pana primátora, takže se nedozvěděl, že to místo na reklamu na fasádě je již zamluvené pro někoho jiného… 

Takto zkažený obchod s reklamou nadzvedl pana primátora ze židle. Na jednání Rady 15.5.2018 hodlal jednateli Kvasničkovi náležitě vyčinit. Ale co se nestalo? Rada města zkonstatovala, že dle zákona měl jednatel Kvasnička plné kompetence smlouvu s Realisticem uzavřít, a že nelze omezit jeho zákonem zaručená práva. Aby se vlk (primátor) nažral, tak alespoň radní zdvořile požádali pana Kvasničku, aby to již více nedělal a pana primátora již nezlobil, když ten už něco slíbil a teď to nemůže splnit. Na jednání Rady města navázala valná hromada společnosti, která uložila panu Kvasničkovi, aby se v obdobných případech dopředu poradil s Radou, zda takovou smlouvu uzavřít může. O již uzavřené smlouvě Rada nerozhodovala.

Protože se primátorovi nepodařilo odvolat jednatele a tak se mu pomstít za zkažený kšeftík, dne 23.5.2018 mu poslal svým jménem dopis nazvaný Předžalobní výzva. V té ho upozornil, že jednal protiprávně, překročil svoje kompetence, neboť k uzavření smlouvy neměl oprávnění a hlavně,  smlouva je pro Město nevýhodná. V čem je nevýhodná, neuvedl. Za dobu jeho primátorství totiž žádná obdobná smlouva uzavřena nebyla a není tak co s čím porovnávat. Kdyby již dříve KV Aréna podobně výhodnou smlouvu měla, přiteklo by jí do rozpočtu na pořádání koncertů a dalších akcí pěkných pár milionů. Zapomněl taky uvést, že Rada nikdy předtím nepožadovala, že se chce vyjadřovat k cenám za  reklamu, a to jich je v Aréně požehnaně. Prostě název Realistic působí na pana primátora jako rudý hadr na býka.

Jen pro připomenutí, že není vůbec snadné najít strategického partnera pro KV Arénu si můžete přečíst v tomto článku z 10. ledna 2014: Mattonka couvá z jednání s KV Arénou 

Na první pohled to vypadá jako smutný příběh o tom, že pan primátor nezná zákony a že se lehkovážně pustil na tenký led. To už známe z minulosti: za prohrané spory, které primátor halasně označoval jako předem vyhrané, přišlo město zbytečně o desítky miliónů korun. 

To je pouze první špatná zpráva, na které jsme ale z Radnice již bohužel zvyklí. Je tu ale i druhá zpráva, která je tou horší. Pan Kvasnička se primátorovy Předžalobní výzvy pochopitelně polekal a instalaci reklam proto pozastavil. Nedivme se mu, když vám začne vyhrožovat primátor, je to potřeba brát vážně. A zde vzniká skutečný problém a to je hrozící škoda. Uzavřená smlouva obsahuje termíny instalací reklamy, jejichž nesplnění je pod vysokými sankcemi. KV Aréna má již připsány peníze za reklamu na účtu, a pokud svůj závazek ze smlouvy nezačne od 1.6.2018 plnit, hrozí ji sankce ve výši 6,5 mil.Kč, která se může opakovat.

Primátor se tak sám chytil do pasti spletené ze svých intrik. Raději chce platit sankce, než dodržovat smlouvy. Myslí si, že z jeho kapsy ty pokuty nepůjdou a je mu jedno, že o to méně zůstane na provoz Arény a na zábavu pro občany. Ale i na něj se vztahuje povinnost jednat při zprávě cizího majetku s péčí řádného hospodáře. Pane primátore, účet se nedělá bez hostinského, kterým jsou občané tohoto města.

Autor: Ing. arch. Alexander Mikoláš, občan Karlových Varů

 

Zajímají nás vaše názory na aktuální témata v Karlovarském kraji. Své náměty a příspěvky můžete psát na email: karlovarky@gmail.com 

Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor a redakce texty neupravuje. Články v „Blogu“ občana nevyjadřují názory redakce.

 Aleš Chmelík, redaktor

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.