REALISTIC ARÉNA a proč chce Kulhánek odvolat Kvasničku

V poslední době rozvířila karlovarskou politickou scénu událost, která se týká podpisu smlouvy o reklamě mezi městskou společností KV Aréna, s.r.o. a firmou REALISTIC, a.s.

Dle dohody mezi těmito společnostmi ponese KV Aréna po dobu minimálně tří let název REALISTIC ARENA. Za to zaplatí městské firmě KV Aréna částku téměř 6 milionů korun. Tímto krokem zajistil jednatel KV Arény pan Kvasnička pro tuto společnost strategického partnera. Nutno dodat, že je jediným, kterému se tento záměr podařilo od vzniku KV Arény, na rozdíl od vedení města uskutečnit.

Bohužel jeho aktivita nenašla u vedení města, a především primátora Ing. Kulhánka podporu a primátor chce pana Kvasničku za tento krok odvolat z funkce jednatele KV Arény… Údajně jde o cenu poddimenzovanou, ale z čeho primátor Kulhánek vychází, nikdo neví a podle všeho asi ani on sám.

Naše redakce vám přináší celou tiskovou zprávu společnosti REALISTIC, a.s., která se týká právě této záležitosti.

Tisková zpráva společnosti REALITIC, a.s. k záležitosti Smlouvy o reklamě uzavřené s KV Arénou, s.r.o., ze dne 20.4.2018

V návaznosti na různé spekulace ohledně spolupráce společnosti REALISTIC, a.s. a KV Aréna, s.r.o., které se objevily v médiích, bychom i za společnost REALISTIC rádi zveřejnili náš pohled na věc.

Společnost REALISTIC, která nejen na místní, ale i celorepublikové úrovni podporuje různé sportovní a společenské aktivity dlouhodobě deklarovala svůj zájem o spolupráci na úrovni partnerství v rámci KV Arény s cílem podpořit rozvoj sportu a kultury i v Karlových Varech.

V době, kdy nikdo z politické reprezentace města (někteří jsou ve svých funkcích již dvě volební období) ani zaměstnanců KV Arény, s.r.o. nebyl schopen za posledních více jak osm let najít a zajistit reálného smluvního partnera a posílit tak finanční zdroje na provoz a rozvoj kultury a sportu ve „Výstavním sportovně kulturním centru“, označovaném jako KV ARENA, nově od 1.6.2018 REALISTIC ARENA, nabídla naše akciová společnost konkrétní vizi na dlouhodobou spolupráci.

Jednání se vedla od listopadu loňského roku, kdy naše oficiální závazná písemná nabídka byla odeslána k rukám jednatele KV Arény, panu Kvasničkovi dne 20.12. 2017.

Následovalo několikaměsíční vyjednávání o smluvních a technických podmínkách,kdy zástupci KV Arény zajišťovaly:

– odborná stanoviska architekta – autora projektové dokumentace, o možnostech a způsobu umístění obrendování vnějšího pláště budov včetně možnosti na použití materiálů

– dále stanoviska techniků KV Arény s umístěním vnitřní reklamy včetně jejího umístění na konstrukci pod LED TV, vnitřní kostce a dalších místech

– vedli předběžné konzultace s politickými reprezentanty města Karlovy Vary, včetně primátora Ing. Kulhánka

– vedli konzultace se zástupci HC Energie, panem Vaňkem, který se vyjadřoval a i připomínkoval konkrétní obsah vznikající smlouvy o reklamě

Za naší společnost musíme potvrdit, že zástupci KV Arény, s.r.o., vždy jednali velice korektně s cílem zajistit správnost všech procesů vyplývající z jejich kompetencí.

Jsme hrdí na to, že smlouva byla po vice jak čtyřech měsících oficiálního vyjednávání řádně uzavřena kompetentními statutárními zástupci obou společností. Společnost REALISTIC, a.s. již řádně zaplatila KV Aréně dohodnuté reklamní plnění na celý rok dopředu v plné výši a zároveň si objednala výrobu všech zasmluvněných reklam. Pevně věříme, že i Město Karlovy Vary a jeho společnosti bude respektovat smluvní vztahy a budou se chovat korektně, jako každý smluvní partner, kterému záleží na rozvoji Karlových Varů ve prospěch jeho občanů a návštěvníků.

Jsme přesvědčeni, že prostřednictvím tohoto projektu přispějeme k rozvoji kulturního a sportovního života v Karlových Varech.

REALISTIC, a.s.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.