Zadlužené Prameny v zajetí neúspěšného politika

Když je politik kverulant nebo má postranní úmysly, tak je největší hrozbou pro společnost.

A nemusí se zákonitě jednat o politiky na těch nejvyšších postech. Tam zatím proti kverulantům fungují do určité míry jakési pojistky. Mnohem horší je to na malé obci, kde takový tvor může napáchat velké škody s nedozírnými následky. Ty se následně odstraňují mnohem hůře neřknu-li vůbec.

Obec Prameny jsou takového jednání zářným příkladem. V této nejzadluženější obci se opět rozpadlo zastupitelstvo, které přitom mělo před sebou jedno z nejdůležitějších rozhodnutí za poslední roky. Rozhodnutí na které čekali s napětím všichni obyvatelé obce, a to, zda dojde k dohodě mezi obcí, jako dlužníkem a jediným věřitelem firmou Real Aspekt s.r.o. Na stole totiž leží už delší dobu návrh této smlouvy – dohody. Její schválení by dávalo Pramenům možnost návratu vetší čast obecního májetku a finanční nezávislost.

Občané dali v mimořádných volbách na začátku ledna tohoto roku jasně najevo, jak mají politici v této záležitosti postupovat. Každý věděl s čím jdou čtyři politické subjekty do voleb a jaké řešení občanům nabízejí. Ti si následně vybrali. Volby drtivě vyhrálo uskupení Společné Prameny vedené paní starostkou Michalou Málkovou. To získalo čtyři mandáty s pěti! Pátým zastupitelem se stal známý odpůrce této dohody Aleš Dittert, který kandidoval za Svobodné Prameny s podporou hnutí STAN.

Po předčasných volbách nic nenasvědčovalo tomu, že by nemělo dojít k dohodě mezi obcí a věřitelem. Tím tak jednou pro vždy vyřešit letitý a palčiví problém Pramenů, tedy narovnat své závazky vůči věřiteli a začít fungovat v režimu běžné obce. Tedy mimo jiné začít například čerpat dotace a začít s obnovou Pramenů.

To by ovšem v Pramenech museli používat všichni politici zdravý selský rozum a naslouchat přáním svých občanů. Bohužel v obci funguje tzv. politické uskupení Svobodné Prameny (které v těchto volbách podporovalo i hnutí STAN), které vede Aleš Dittert. Tento pán po pouhych 37 dnech od předčasných volbeb odstoupil ze zastupitelstva a mandát složili i všichni náhradníci, aniž by uvedli konkrétní důvody tohoto kroku. Nevím, zda si tito lidé uvědomují následky svého jednání nebo pouze slepě naslouchají tomu, co jim přikáže jejich guru. To si musí vyříkat oni se svým svědomím. Ovšem jejich jednání již odporuje zdravému rozumu. Nebo je vše zcela jinak a pan Dittert záměrně bojkotuje prostřednictvím své partaje výsledky voleb tak, aby nedošlo k uzavření dohody s věřitelem.

Ať tak či onak, počet zastupitelů opět klesl vinou pana Ditterta pod zákonem stanovenou hranici a současné čtyřčlenné zastupitelstvo může pokračovat ve své činnosti pouze v omezeném režimu.

Podle slov paní starostky Málkové nemůže zastupitelstvo schvalovat rozpočet nebo měnit územní plán. A už vůbec nemůže dojít k dohodě o narovnání v dusledku čehož může obec v dražbě přijit o celý svůj majetek a zajiste vzníknou i nové dluhy. Například náklady spojené s nucenou dražbou.

Prameny tedy čeká ten nejhorší možný scénář. Tím je nařízení exekučního prodeje obecního majetku. Termín nucené dražby byl již exekutorem stanoven na duben. Pramenům zůstanou pouze dluhy, protože výtěžek z prodeje nemůže ani v nejmenším pokrýt výši současných závazků, které činí 57 milionů. Tyto dluhy nebude moci obec sama nikdy splatit ze svého rozpočtu, který bude po celou dobu pod kuratelou exekutora. V samotném kontextu to znamená, že my všichni – daňový poplatnici – budeme tyto dluhy muset platit za nezodpovědné politiky, kteří svým nepochopitelným jednáním zapříčinili tuto situaci.

Autor: Aleš Chmelík 

A co si o celé situaci myslí občané Pramenů? Jeden z mnoha názorů si můžete přečíst. 

NEMOHU PŘEJÍT, ŽE TENTOKRÁT SE MĚ „ROZPAD“ ZASTUPITELSTVA NA DLOUHOU DOBU A CITELNĚ TÝKÁ. REALIZACI ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY JSEM ZAPLATILA V DUBNU 2017 A PO ROCE PROJEKČNÍCH PRACÍ K NÍ NEDOJDE... TO MAM TEDY SMŮLU, ŽE? AŽ CVAKNETE VYPÍNAČEM VÁŽENÍ ZASTUPITELÉ, KTERÝM ROZVOJ OBCE LEŽÍ NA SRDCI V KAŽDÉM PROHLÁŠENÍ, VĚNUJTE TICHOU VZPOMÍNKU MÉMU ÚSILÍ, KTERÉ JSTE POHŘBILI. ALE NAD TO! MYSLÍM, ŽE JSME JAKO POSÁDKA AUTOBUSU, KTERÝ SE VÁM OPĚT PODAŘILO ZASTAVIT. JE ÚPLNĚ JEDNO, JESTLI JSTE K CÍLI CHTĚLI JET JINOU CESTOU, NEŽLI OSTATNÍ ZASTUPITELÉ, O TOM SE DA DISKUTOVAT, OVĚŘOVAT BA SE I DOHADOVAT, ALE JEN POKUD TEN POMYSLNÝ AUTOBUS JEDE! ZNOVU TEDY VŠICHNI, AŤ MÁME JAKÉKOLI PŘEDSTAVY O SVÉM ŽIVOTĚ V „MALEBNÉ“ VESNIČCE UPROSTŘED LESŮ SE VZDUCHEM ČISTÝM JAK STUDÁNKA, SEDÍME V PŘÍKOPU A MŮŽEME SE JEN DÍVAT NA AUTOBUSY SVIŠTÍCÍ KOLEM NÁS. MŮŽE NÁS MRZET, ŽE MÁME LAMPU KAŽDOU JINOU, KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD ŽÁDNÝ…, ALE TO JE ASI TAK VŠECHNO. JSEM ZVĚDAVÁ NA VÁŠ PŘÍŠTÍ, JISTĚ POETICKÝ, VOLEBNÍ PROGRAM!!!  JANA BAROCHOVÁ

Zdroj: Facebooková stránka – Pramenský zpravodaj

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.