Žadatele o dotace v Programu obnovy venkova čekají novinky

Rada Karlovarského kraje na svém zasedání schválila vyhlášení Programu obnovy venkova. Celkem si žadatelé mezi sebou rozdělí 19 milionů korun. Dotace jsou určeny na opravy a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, veřejných prostranství, místních komunikací či například na činnost manažerů mikroregionů. Upozorňujeme však všechny zájemce, že došlo ke změně pravidel.

​„První a důležitou novinkou je elektronické podávání žádostí o dotace prostřednictvím webového portálu Karlovarského kraje. Žádosti budou přijímány ve stanoveném termínu, a sice od 1. do 15. března. Další důležité změny se týkají prvního až třetího podprogramu. Jednak došlo k navýšení počtu žádostí o dotace, kdy žadatel může namísto jedné žádosti předložit rovnou dvě. Zároveň byla zvýšena maximální výše poskytnuté dotace na 300 tisíc korun. Nově také budou moci žádat o podporu obce do 3 tisíc obyvatel, doposud byl program určen pouze obcím do 2 tisíc obyvatel. V případě převisu žádostí bude žadatelům se dvěma žádostmi poskytnuta dotace pouze na jednu žádost a maximální výše dotace bude všem poměrně krácena,“ upřesnil radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky Josef Janů.

O dotace v Programu obnovy venkova mohou žádat obce, mikroregiony, spolky, nadace nebo hospodářské komory. Dotační titul je rozdělen do čtyř podprogramů, přičemž v prvním je možné čerpat finanční prostředky na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Druhý podprogram je zaměřen na komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně a třetí je věnován rekonstrukci, opravám a výstavbě místních komunikací, pěších stezek, veřejného osvětlení a rozhlasu. Konečně ze čtvrtého podprogramu lze získat dotace na činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací. Podrobná pravidla najdete na internetových stránkách Karlovarského kraje.
Zdroj: Krajské listy Karlovarského kraje  

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.