Inzerujte v Karlovarkách

Chcete, aby se o vás vědělo? Inzerujte v Karlovarkách!

Nabízíme vám možnost umístění inzerce v našem tištěném měsíčníku, který je distribuován Českou poštou. 

Noviny, jak papírové, tak i jejich digitální verze nabízí svým inzerentům výhody, které jim nemůže nabídnout žádné jiné médium. Jedná se o doručení reklamy ke čtenáři, která je spojena s důvěryhodným prostředím.

Čtenář inzerci věří: Výzkumná agentura Nielsen zjistila, že reklama v novinách patří i nadále mezi nejdůvěryhodnější formy reklamy. Noviny vytvářejí prostředí, které nabízí vliv. Jak tištěné, tak i digitální jsou brány vážně a vážně jsou poté brány i reklamy.

Čtenáři reklamy chtějí: Spotřebitelé byli dotázáni na důvody, kvůli kterým čtou jejich lokální noviny. (Tento výzkum probíhal v Kanadě). První tři příčky odpovědí obsadily: místní zprávy, místní události a inzerce (Zdroj: Totum Research on behalf of Newspapers Canada)

Noviny jsou jedním z mála míst, kde čtenáři chtějí a očekávají reklamu. Je prostě součástí obsahu. V mnoha jiných médiích spotřebitelé reklamu přeskakují, protože jí nechtějí.

Vlivní čtou noviny: Výzkumníci hledají média, která čtou vlivní lidé. Ti jsou klíčovou skupinou pro inzerenty, protože „vládnou“ nejen rodině, ale i přátelům nebo kolegům. (Zdroj: Admap – How Influences Work)

Vlivní lidé fungují jako informační naháněči a cílí prostřednictvím sdělovacích prostředků, které používají. Jsou více zastoupeni v publicích tiskových (noviny) nebo on-line médií (noviny na webu), než v uživatelích Twitteru nebo Facebooku.

Média a inzerce společně zaujmou: Spotřebitelé byli dotazováni v jedenácti bodech na téma mediální angažovanosti (jak podmanivé společně obsah a inzerce jsou). Ve všech 11 bodech se skóre sčítá (s výjimkou označení „obsahuje otravnou reklamu“, které bylo odečteno, protože se jednalo o negativní atribut, a v některých případech tak bylo dosaženo negativního výsledku. (viz obrázek)

Ve spojitosti s tištěnými novinami bylo skóre nejvyšší. Webové stránky novin pak měly výsledky o 34 % vyšší, než byl průměr a dopadly lépe než časopisy, televize, billboard nebo rádio. Internet s negativním skóre dopadl nejhůře.

Čtvrtý dotaz mířil na zapojení sledované reklamy, zda je vnímána jako otravná či nabádá ke koupi. Tištěné noviny zde zaznamenaly téměř 5x vyšší skóre než byl průměr. Ani webové stránky novin si nevedly špatně (o 39 % nad průměrem).

Inzerce může pomocí multiplatforem zmnohonásobit účinek: Výzkumy hledají čtenáře novin všech platforem konzumace obsahu a snaží se zajistit co nejlepší fungování reklamní značky. Účinnost inzerce roste s možností vícenásobné interakce pomocí různých platforem konzumace novinového obsahu.

Ochrana životního prostředí: Noviny jsou „zelené“. Více než 80 % novinového papíru je recyklováno. Novinový papír je podle informace National Park Service z roku 2015 biologicky rozložitelný v průběhu 6ti týdnů, na rozdíl od polystyrenových kelímků (5000 let) nebo skleněným lahvím (milion let).

Zdroj: unievydavatelu.cz

 

CENÍK INZERCE NA NAŠEM WEBU I NOVINÁCH NAJDETE ZDE…


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.