KV Arena a její kostlivci ve skříni

Kdybych nevěděl, že je KV Arena celkem novou stavbou, tak bych si dle současného technického stavu myslel, že jde o halu, která musí po letech provozu projít generální rekonstrukcí. Hala má spousty neduhů, ale i závažných problémů a škod, které vznikly zanedbáním údržby, a to zejména v rámci reklamačních lhůt. Posuďte sami.

1) Nouzové osvětlení MFH (multifunkční hala) TH (tréninková hala)

Dle našich zjištění bylo provedení neúplné, chybí mnoho komponentů, nebyla zapojena kabeláž systému BAGHELLI. Úplně chybí vstupní revizní zpráva!? Z tohoto důvodu nebylo možno provádět ze zákona povinné pravidelné funkční zkoušky. Pokud by ovšem všechny tyto problémy byly řešeny již v záruce, tak jako se to v současné době děje na Bazénovém centru, předešlo by se současným vysokým výdajům za opravy.

Předpokládaná vzniklá škoda se odhaduje na 1,5 – 2 milionů korun,

2) Zatékání do terasové střechy objektu MFH

V současné době (před uzávěrkou našeho měsíčníku – pozn. redakce) probíhá oprava poškozených částí střechy, ve kterých by mohly vzniknout škody velkého rozsahu (zatékání do drahého specializovaného technického zařízení, režijní místnosti jsou plné elektroniky a hrozí, že začne zatýkat i do prostor, které KV Arena pronajímá) a zároveň způsobit nemalou škodu třetím stranám.

Odhadovaná škoda min. 800 tis. korun.

3) Odstranění závady špatně ukončených odpadů

Díky nevyhovujícímu vyvedení odpadních šachet unikal nesnesitelný zápach do 4. a 5. patra MFH, který způsobil omezení komerčního využití těchto prostor.

Odhadovaná škoda nápravy min. 300 – 400 tisíc korun + ušlý zisk za pronájem komerčních prostor.

4) Ignorování závady na tepelných čerpadlech

V objektu MFH se nachází systém tepelných čerpadel, který při plné funkčnosti je schopen za velmi výhodných finančních podmínek vytápět prostory MFH a TH. Kvůli v minulosti špatně zvolenému technickému řešení je funkční po celou dobu provozu vždy jen polovina možné kapacity systému. Předpokládaná cena nápravy se odhaduje na min. 300 tis. korun a vzniklá škoda za nehospodárný provoz v řádech statisíců.

5) Problémy vstupních dveří v celém objektu MFH a TH

Jedná se o problémy většiny dveří, které se nacházejí v objektu MFH a TH. Špatně se dovírající dveře, zohýbané panty, nefunkční kliky či systém otevírání těchto dveří. Pokud by tyto problémy opět někdo řešil v záruce, předešlo by se budoucím nákladům na odstranění daných závad. Dle našich zjištění mohou dosahovat výše v řádech statisíců.

6) Praskající dlažba v ochozech MFH

V důsledku špatného technologického postupu při pokládce dlažby (na nedostatečně vysušených anhydritových podkladech) došlo k uzavření vnitřní vlhkosti, a to průběžně způsobuje praskání a vzedmutí položené dlažby. V minulosti nebyl tento problém řešen komplexně v rámci záruky, ale pouze částečnými opravami.

Odstranění takto vzniklé škody se odhaduje v řádech statisíců až milionů.

7) Klimatizace MFH

Klimatizace nebyla nikdy naplněna nemrznoucí směsí, nýbrž pouze vodou! Dle posouzení odborně způsobilou osobou i toto mělo být součástí předaného díla.

Cena nápravy min. 100 tis. korun.

8) Požární klapky

Při opravě zapáchajících odpadů bylo zjištěno, že není umožněn přístup k některým požárním klapkám. Revize a zkoušky v minulosti musely probíhat pouze papírově, nikoliv však fyzicky jak ukládá zákon. Tyto klapky bude nutné zpřístupnit.

Odhadovaná cena stavebních úprav bude minimálně v řádech desetitisíců.

9) Neexistující koncepce rozvoje a udržitelnosti informačních a komunikačních technologií

Tento problém zákonitě způsobí v dohledné době nutnost okamžité náhrady většiny komponent systému najednou. Aktuální stav je ten, že jednotlivé systémy se udržují při životě. Velmi závažné jsou zejména výpadky bezpečnostních systémů EPS, EZS.

Z nutnosti trvalého udržení provozu vzniklo velké množství úprav a změn, které nejsou zdokumentovány. Jedním z důvodů neefektivní komunikace s dodavateli a s tím související neřešení závad a nedodělků v rámci reklamačního řízení, je neexistence čí špatná dohledatelnost provozní či technické dokumentace.

 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.