Co s výsledkem – nevýsledkem referenda?

Zklidní se vlna kavárenských a hospodských diskusí po proběhnuvším referendu v Karlových Varech? Domnívám se, že určitě ne. Ba dokonce očekávám tsunami událostí, výroků, prohlášení; a jistě nebude daleko k emocím.

Nicméně ohlédnu-li se na dobu „předreferendovou“, pak musím konstatovat, že argumentace obou stran (rozumějme „těch pro“ a „těch proti“) probíhala poměrně slušně, s nadhledem, či alespoň s pokusem o nadhled a relativně věcně. Bez vzájemných osobních výpadů, bez osočování, bez nepravdivých, či spekulativních výroků. Už jen proto, že mezi oběma „tábory“ se nachází mnoho přátel, kteří jsou spolu zvyklí diskutovat. S noblesou a vzájemnou úctou. Dovoluji si požádat, abychom v této úrovni, na této hladině všichni zůstali, byť se naše životní bárky vzájemně přes vlnobití informací mnohdy ani nevidí. Výsledky referenda nikoho neopravňují k jásotu a výskání. Buďme pokorní. K jeho platnosti chybělo málo a poměr sil přišedších byl jednoznačný: pro repliku. Je to pro mne – pro nás? – jasný pokyn, abychom se všichni pokusili domluvit na optimálním řešení. Kostky dalšího postupu již byly vrženy rukou dr. Märze návrhem a následně schváleným prosincovým usnesením ZM KV o dalších krocích ve vztahu k Vřídelní kolonádě.Myslím, že by bylo namístě nyní jednoznačně trvat na jeho textu.

Usnesení č. ZM/388/12/17

Zastupitelstvo města Karlovy Vary

uložilo Radě města, aby do příštího jednání zastupitelstva města Karlovy Vary předložila: Rozsah a harmonogram havarijních oprav stávajícího stavu, včetně nákladů a jednoznačný harmonogram uspořádání architektonické soutěže na novou Vřídelní kolonádu, spolu se zadáním tohoto úkolu Kanceláři architektury města.“                             

Termín: 23.1.2018

Za Karlovaráky si dovolíme na nejbližším jednání zastupitelstva navrhnout vznik komise pro řešení problémů Vřídelní kolonády, jejímiž členy budou zastupitelé a zástupci iniciátorů referenda. Toto uskupení by pak mělo koordinovat činnost jednotlivých komisí a výborů města, iniciovat jednání, přinášet nové myšlenky, hlavně však shromažďovat veškeré informace na jednom místě o plánech a pracích na Vřídelní kolonádě tak, aby byly přístupné široké veřejnosti. Hlavně však by tato komise měla zabránit případným osobním nevraživostem, negativním emocím a jiným neshodám, které by bez přímé komunikace mohly na základě informačního šumu vyvstat. Množství hlasů ANO v neúspěšném referendu jasně ukazuje, že lidem v našem městě osud této lokality není lhostejný. To by nás všechny společně mělo zavázat ke spolupráci.

 

Autor: MUDr. Pavel Bouška, hnutí Karlovaráci

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.