Program a pozvánka na jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary

První jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary letošního roku se uskuteční dne 23.01.2018 od 8:30 hodin v Lidovém domě ve Staré Roli 

Návrh programu: 

Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise

Schválení programu jednání

Kontrola usnesení zastupitelstva města

Rozprava k usnesením rady města od posledního řádného jednání zastupitelstva města

Informace vedení města o významných jednáních

Zápis z 10. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Karlovy Vary 10/2017

Rozpočtové opatření č. 1/18 – ZM (přesuny z roku 2017)

Rozpočtové opatření č. 2/18 – ZM Repase vánoční výzdoby

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti Alžbětiny Lázně, a.s., IČO: 26342421, a rozpočtové opatření č. 3/18 – ZM

Uzavření veřejnoprávních smluv ke schváleným dotacím pro sport a tělovýchovu na rok 2018 – HC Energie Karlovy Vary s.r.o.

Uzavření veřejnoprávních smluv ke schváleným dotacím pro sport a tělovýchovu na rok 2018

Uzavření veřejnoprávní smlouvy ke schválené dotaci pro rok 2018 – Nadace města Karlovy Vary

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018 – Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. a HVĚZDÁRNA a RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY o.p.s.

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018 – Libor Balák

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně HC Energie Karlovy Vary s.r.o, IČO: 02466996

Schválení zřizovacích listin příspěvkových organizací základních škol zřizovaných Statutárním městem Karlovy Vary

Zřízení nové příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary – Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Karlovy Vary, Šmeralova 32, příspěvková organizace

Zřízení nové příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary – Karlovarská aréna, příspěvková organizace

Odpis služebního vozidla MP

Přísedící pro Okresní soud v Karlových Varech ve volebním období 2018 – 2022

Revokace usnesení č. ZM/425/12/17 – Vklad souboru pozemků do kapitálu Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s.

Revokace – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na část pozemku p. č. 617/2 v k. ú. Bohatice, obec Karlovy Vary – Andrlová, Hozová, Šmerda

Budoucí darování podílu na 20-ti jednotkách spravovaných Bytovým družstvem Stará Role č. 2 členům družstva

Dohoda o narovnání spoluvlastníků domu Koptova 1110/10, Karlovy Vary

Vyřazení části pozemku p.č. 133/1 v k.ú. Rosnice u Staré Role ze Seznamu neprodejných pozemků v majetku Statutárního města Karlovy Vary

Vyřazení části pozemku p.č. 185/1 v k.ú. Dvory ze Seznamu neprodejných pozemků v majetku Statutárního města Karlovy Vary

Vyřazení části pozemku p.č. 862/1 v k.ú. Drahovice ze Seznamu neprodejných pozemků v majetku Statutárního města Karlovy Vary

Prodej podílů na pozemku st.p.č. 265/1 k.ú. Stará Role vlastníkům bytových jednotek č. 266/1 a 266/2 k.ú. Stará Role v domě Vančurova 266/21, manželům Fajkusovým a p. Šárce Doušové

Prodej pozemku p.č. 349/2 v k.ú. Doubí u Karlových Var – Myslivecký spolek „Rysy“ Karlovy Vary – Doubí

Prodej pozemku p.č. 436/8 v k.ú. Tuhnice – manželé Karel a Michaela Suchých

Prodej pozemku p.č. 591/3 v k.ú. Stará Role – pan Jaroslav Machek

Prodej části pozemku p.č. 592 v k.ú. Tuhnice – pan Jan Šuba

Prodej pozemku p.č. 598/1 k.ú. Rybáře sousedním vlastníkům

Prodej části pozemku p.č. 1415/1 v k.ú. Stará Role – vlastníkům přilehlé nemovitosti

Dopis: Antifašisté Karlovy Vary – vyjádření se k replice původní litinové kolonády

Různé

 

Zdroj: mmkv.cz

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.